X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens viktiga vägval

Vårdens viktiga vägval är mötesplatsen där företrädare för regioner, myndigheter, näringsliv, patientorganisationer och andra berörda aktörer ska kunna diskutera och debattera de viktiga vägval vi står inför i arbetet med att förbättra den svenska hälso- och sjukvården.

Det handlar om utvecklingen av den nära vården, implementeringen av organisationen för högspecialiserad vård, satsningarna på precisionsmedicin och genomförandet av den svenska Life science-strategin. Hur det svenska ekosystemet kan stärkas och hur digitalisering och ny teknik bidrar. Bland annat.

  • Januari
  • Februari
  • Mars
  • April
  • Maj
  • Juni
  • Juli
  • Augusti
  • September
  • Oktober
  • November
  • December

  Inga kommande event

  Inga event

  2022
  16 juni
  Hotell Björken, Lasarettsbacken 10, Umeå, 12.45–13.45

  Vårdens viktiga vägval: Valet i Region Västerbotten 2022

  Den 16 juni arrangerade Lif Norr arrangerade en debatt om framtidens hälso- och sjukvårdspolitik i Region Västerbotten. 
  2022
  31 maj
  Digitalt, 14.45–16.30

  Vårdens viktiga vägval: Valet i Region Östergötland 2022

  Vi följer upp vår nationella valdebatt med ett antal regionala. Den 31 maj arrangerade Lif en valdebatt om framtidens hälso- och sjukvårdspolitik i Östergötland.
  2022
  30 maj
  Media Evolution, Stora Varvsgatan 6A, Malmö, 10.30–11.45

  Vårdens viktiga vägval: Uppstart Almedalen – Valet i Region Skåne 2022

  Vi följer upp vår nationella valdebatt med ett antal regionala. Lif Södra arrangerade en debatt den 30 maj om framtidens hälso- och sjukvårdspolitik i region Skåne. 
  2022
  12 maj
  Mölndal, GoCo, Kärragatan 5, 11.45–12.45

  Vårdens viktiga vägval: Valet i Västra Götalandsregionen 2022

  Vi följer upp vår nationella valdebatt med ett antal regionala. Först ut är Lif Västs debatt om framtidens hälso- och sjukvårdspolitik i Västra Götalandsregionen. 
  2022
  27 apr
  Lif, plan 2, Sveavägen 63, Stockholm, 13.30–15.00

  Vårdens viktiga vägval: Valet 2022

  Med bara några månader kvar till valet tar Lif tempen på hälso- och sjukvårdsfrågorna i en nationell valdebatt och diskuterar bland annat patientcentrering, innovation och kompetensförsörjning. 
  2022
  13 apr
  Digitalt, 12.00–13.00

  Vårdens viktiga vägval: Precisionsmedicin och vägen framåt

  Precisionsmedicin väcker hopp för patienter med svåra sjukdomar. Sveriges mål är att vara ett föregångsland inom införandet av precisionsmedicin i vården. Var står vi idag och hur når vi dit? En...
  2022
  10 mars
  Digitalt, 12.00–13.00

  Vårdens viktiga vägval: Hälsodata – vägen till en stark Life Science-sektor

  Genom att använda svenska hälsodata bättre kan vården och omsorgen utvecklas. Samtidigt saknas en nationell handlingsplan för hantering och användning av hälso-, vård- och forskningsdata. 
  2022
  2 feb
  Digitalt, 12.00–13.00

  Vårdens viktiga vägval: Antibiotikautmaningen

  Hur kan vi öka kunskapen och medvetenheten om antibiotikaresistens och hur kan vi bromsa utvecklingen? Vårdens viktiga vägval i januari handlade om ett av de största globala folkhälsohoten.
  2021
  11 nov
  Digitalt, 12:00–13:00

  Vårdens viktiga vägval #11 – Hur ska vården av de äldre se ut i framtiden?

  Den 11 december var temat för Vårdens viktiga vägval äldreomsorg och äldrevårdvård. Under seminariet diskuterades bland annat läget för dagens äldreomsorg och hur kommunal och regional hälso- och...
  2021
  16 okt
  Digitalt, 12:00–13:00

  Vårdens viktiga vägval #10 – Är det dags för en svensk strategi för sällsynta diagnoser?

  Den 6 oktober diskuterades hur Sverige kan skapa en mer jämlik vård för personer med en sällsynt diagnos. Är svaret en nationell handlingsplan, mer nationell samordning och en gemensam...
  2021
  13 okt
  Digitalt, 14:00–15:30

  Vårdens viktiga vägval: Valspecial – 1 år kvar till valet

  Den 13 oktober arrangerade Vårdens viktiga vägval en extrainsatt debatt för att ta tempen inför valåret 2022. Debatterade gjorde Acko Ankarberg Johansson (KD), Kristina Nilsson (S), Sofia Nilsson (C)...
  2021
  8 sep
  Digitalt, 12:00–13:00

  Vårdens viktiga vägval #9 – Hur kan den psykiska ohälsan minska?

  I seminarieserien den 8 september diskuterades bl.a om en nationell handlingsplan, mer nationell samordning och en gemensam finansieringsmodell är svaret på hur vi ska förbättra förutsättningarna för...
  2021
  18 maj
  Digitalt, 12:00-13:00

  Vårdens viktiga vägval #8 – Hur går det för den svenska cancerstrategin i skuggan av pandemin?

  Den 18 maj tog seminarieserien sig an området cancer. Det händer mycket inom cancervården inte minst i ljuset av precisionsmedicin där både bättre diagnostik och behandling räddar liv. Rapporterade...
  2021
  22 apr
  Digitalt, 12.00-13.00

  Vårdens viktiga vägval #7 – Precisionsmedicin – hur kan vården växla om till mer individanpassad prevention, utredning och behandling?

  Den 22 april tog Vårdens viktiga vägval sig an området Precisionsmedicin. När kan fler patienter tillgång till de möjligheter som ny teknik och ny kunskap skapar? Hur det går med införandet i den...
  2021
  24 mars
  Digitalt, 12.00-13.00

  Vårdens viktiga vägval #6 – Fortbildning och kompetensutveckling – vägen framåt

  Den 24 mars tog Vårdens viktiga vägval sig an ämnet fortbildning. Panelen diskuterade bland annat hur ska den viktiga fortbildningen arrangeras och utföras? Vems är huvudansvaret och hur säkrar vi...
  2021
  24 feb
  Digitalt, 12.00-13.00

  Vårdens viktiga vägval #5 – Förändrade förutsättningar för den patientnära forskningen – utmaningar och möjligheter för svensk Life Science

  Det femte seminariet hade patientnära forskning som tema. Räcker den nationella strategin för life science och satsningarna från forskningspropositionen för att ökaden medicinska forskningen? Vad...
  2021
  21 jan
  Digitalt, 12.00-13.00

  Vårdens viktiga vägval #4 – Hur kan prevention stärka folkhälsan och på sikt minska sjukvårdens kostnader?

  Det fjärde seminariet i Lifs mötesserie, Vårdens viktiga vägval, hade prevention som tema och panelen diskuterade bland annat om omställningen till en mer nära och personcentrerad vård och den...
  2020
  16 nov
  Digitalt, 12.00-13.00

  Vårdens viktiga vägval #3 – Vägen till en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård

  Det tredje seminariet i Lifs mötesserie, Vårdens viktiga vägval, hade kunskapsstyrning som tema och panelen diskuterade hur kunskapsstyrningen ska organiseras och hur den kan leda till att...
  2020
  14 okt
  Digitalt, 12.00-13.00

  Vårdens viktiga vägval #2 – Vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård

  Det andra seminariet i Lifs mötesserie, Vårdens viktiga vägval, hade digitalisering som tema och en namnkunnig panel diskuterade hur vägen till en digitaliserad hälso- och sjukvård ser ut. Vilka...
  2020
  14 sep
  Webinar, 12.00-13.00

  Vårdens viktiga vägval #1 – Ska vården flytta in eller ut?

  Det första mötet ägde rum den 14 september. Det hade sin utgångspunkt i den då avslutade remissrundan för God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19).