X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Målet är en optimal behandling för varje enskild patient

Stina Salomonsson

Stina Salomonsson arbetar på MSD med att förbättra läkemedelsbehandlingar och andra vårdinsatser så att varje patient kan få bästa möjliga behandling. Detta genom att bland annat studera hälsodata. Kunskapen kan också användas för att beskriva effekten av olika hälsoinsatser på nationell nivå.

Vad går ditt arbete ut på?

– Jag fokuserar på utfallsforskning (outcomes research) i Europa. Med hjälp av register- och patientdata studerar vi effekten av vårdinsatser och beskriver patientgrupper, hur de behandlas och patientflöden i vården för att förstå och samla information. Syftet är att förbättra patientutfall och beskriva en optimal behandling för varje enskild patient.

– Vi analyserar, sammanställer och kommunicerar våra studieresultat i vetenskapliga sammanhang. Informationen använder vi även i modeller för att beskriva effekten av olika insatser på nationell nivå, vad det skulle kunna betyda att investera i en viss typ av behandling eller vaccinationsprogram på längre sikt baserat på kliniska och ekonomiska utfall.

Många pratar idag om hälsodata. Vad är det?

– Hälsodata är den information som beskriver hur patienter behandlas under rådande riktlinjer och övriga förhållanden och utfallet av de insatser som görs, på en aggregerad och anonymiserad nivå. Varje sjukvårdsbesök, uthämtat recept och uppföljning av en insats registreras i nationella register i Sverige. Genom att analysera hur patienter behandlas och studera de olika utfallen kan vi beskriva generella utfall och effekter av olika insatser, eller effekten av att inte sätta in en åtgärd.

– Sverige (och Norden) har en unik struktur för uppsamlande av den här typen av hälsodata; hela befolkningen följs livet igenom och information från sjukvården kan kopplas ihop med till exempel sociala faktorer och arbetsförmåga.

Varför är hälsodata så viktigt för patienter, läkare, hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag?

– Aggregerad hälsodata av den typen vi kan samla ihop och analysera i Sverige hjälper oss att förstå utfall av en insats i ett bredare perspektiv. Hur vi kan förbättra omhändertagandet av patienterna, lära oss mer om vilken patient som bör behandlas på ett visst sätt. Informationen kan användas av sjukvården för att förbättra omhändertagandet av varje enskild individ. Den är även intressant för beslutsfattare som får förståelse för hur investeringar i sjukvården förvaltas och kommer patienter till godo.

– Med hjälp av de stora datamassor vi samlar går det också beskriva hälsoekonomiska utfall. Det används även av myndigheterna för att ta beslut kring vilka insatser och mediciner som ska ingå i subventionssystemet.

– Hälsodatan vi samlar är värdefull för de beslut vi tar i Sverige, men också för andra länder som inte har möjlighet att sammanställa den här typen av populationsbaserad data.  

Stina Salomonsson är Executive Director på MSD med fokus på outcomes research.

Uppdaterad: 6 september 2021