X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Om Lif

Om Lif

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Lif stärker svensk Life Science

Life Science-sektorn forskar fram och utvecklar medicinska innovationer – nya produkter och tjänster som förebygger, diagnosticerar, behandlar och följer upp sjukdomar och andra medicinska tillstånd. Lifs medlemmar tar framförallt fram nya läkemedel men utvecklar också ny bio- och medicinteknik. Våra medlemmar tillverkar också en stor del av alla läkemedel som säljs i Sverige.

De forskande läkemedelsföretagen förbättrar också livskvaliteten för patienter genom att bidra till utvecklingen av det svenska sjukvårdssystemet dels genom gemensam forskning, dels genom ut- och fortbildning för korrekt användning av innovativa läkemedel och vacciner.

Våra målsättningar under 2024

  • Lif verkar för att läkemedelsbranschen ska vara en ledande aktör i samhällets omställning till långsiktig hållbarhet
  • Lif verkar för att Sverige ska vara en ledande Life Science-nation i Europa
  • Lif verkar för att Sverige ska vara ledande inom Europa för patienters jämlika tillgång till moderna behandlingar

Omvärldsbevakning, etiska regler och samverkan

Läkemedelsindustriföreningen Lif har närmare 90 medlemmar och omvärldsbevakar och följer utvecklingen inom de områden som påverkar förutsättningarna och ramvillkoren för företagens verksamhet i Sverige.

Lif Service AB (Lif) är föreningens dotterbolag och företräder medlemmarna i kontakter med myndigheter, organisationer och beslutsfattare.

Läkemedelsbranschen har ett stort och omfattande egenåtgärdssystem för att upprätthålla hög etik och trovärdighet som kallas LER. LER omfattar såväl regler, etiköverenskommelser med hälso- och sjukvården som branschens egna prövningsinstanser, Informationsgranskningsnämnden IGN och Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation, NBL. Administrationen sköts av Lif som också företräder Sverige i de internationella branschorganisationernas etikarbete.

Lif ansvarar också för läkemedelsportalen Fass som förser hälso- och sjukvården, omsorg, apotek, patienter, anhöriga och allmänhet med aktuell information om i Sverige godkända human och djurläkemedel.

Lif har ett nära samarbete med ASCRO (branschorganisationen för CRO-företag) och de är även associerade medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen.

Vi är bland annat medlemmar i Svenskt Näringsliv, den Europeiska branschorganisationen EFPIA och den internationella branschorganisationen IFPMA. Lif är även medlem i den europeiska organisationen AESGP

Lifs verksamhet omfattar inte kollektivavtalsfrågor och får inte heller syfta till konkurrensbegränsade åtgärder som omfattas av gällande konkurrensrättslig lagstiftning. Lif är partnerorganisation till Institutet mot Mutor IMM.

Lif är en del av Svenskt näringsliv

Lif har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv, den ledande företagarorganisationen i Sverige, och våra medlemmar måste också vara det.

Svenskt Näringsliv driver frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch. Det handlar bland annat om minskat regelkrångel, skatter, kompetensförsörjning, energi, infrastruktur och bra företagsklimat i alla kommuner. Bra företagsklimat, framgångsrika företag och därmed trygga jobb – det är viktigt för oss alla oavsett bransch.

Svenskt Näringsliv arbete har bred förankring både nationellt och lokalt via 21 regioner. Svenskt Näringsliv finns också på plats i Bryssel för att påverka beslutsfattare och bevaka viktiga beslut som fattas inom EU.

Läs mer om Svenskt Näringslivs arbete på www.svensktnaringsliv.se/medlem/.

Uppdaterad: 20 februari 2023