Om LIF

LIF är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

LIF stärker svensk Life Science

Life Science-sektorn forskar fram och utvecklar medicinska innovationer – nya produkter och tjänster som förebygger, diagnosticerar, behandlar och följer upp sjukdomar och andra medicinska tillstånd. LIFs medlemmar tar framförallt fram nya läkemedel men utvecklar också ny bio- och medicinteknik men tillverkar också en stor del av alla läkemedel som säljs i Sverige.

Vår mission

  • Våra medlemmar förbättrar livskvaliteten för alla patienter i Sverige genom att utveckla det svenska sjukvårdssystemet och verka för utveckling av, tillgång till, och korrekt användning av innovativa läkemedel och vacciner.
  • Vi är en partner till stat och landsting, till nationella myndigheter och till sjukvården.
  • Vi fullföljer vår mission genom påverkansarbete i för den forskande läkemedelsbranschen viktiga policyfrågor.
  • Vi arbetar dessutom för att stödja medlemmarna så att de kan uppnå sina respektive affärsmål.

Våra målsättningar fram till 2022 är att:

  • Sverige är ett europeiskt föregångsland för patienters tillgång till modern läkemedelsbehandling
  • Sverige har en återtagen topposition inom industrifinansierad FoU
  • Sverige har ett hållbart och evidensbaserat hälso- och sjukvårdssystem
  • Läkemedelsbranschen är en självklar partner till hälso- och sjukvården

Vårt uppdrag

Läkemedelsindustriföreningen LIF har närmare 90 företag som medlemmar.

LIF Service AB (LIF) är föreningens dotterbolag och företräder medlemmarna i kontakter med myndigheter, organisationer och beslutsfattare.

LIF omvärldsbevakar och följer utvecklingen inom de områden som påverkar förutsättningarna och ramvillkoren för medlemmarnas verksamhet i Sverige.

LIF ansvarar också för läkemedelsportalen Fass som förser hälso- och sjukvården, omsorg, apotek, patienter, anhöriga och allmänhet med aktuell information om human och djurläkemedel.

LIFs samarbeten med andra organisationer

LIF har ett nära samarbete med såväl IML - Innovativa Mindre Life Sciencebolag som ASCRO (branschorganisationen för CRO-företag) och föreningarna delar idag kansli med LIF på Sveavägen 63. Företag som är medlemmar i IML eller ASCRO är även associerade medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen.

Vi är bland annat medlemmar av Svenskt Näringsliv samt den Europeiska branschorganisationen EFPIA och den internationella branschorganisationen IFPMA. LIF är även medlem i den europeiska organisationen AESGP. Vi är även partnerorganisation till Institutet mot Mutor IMM.

LIFs verksamhet omfattar inte kollektivavtalsfrågor och får inte heller syfta till sådana konkurrensbegränsade åtgärder som omfattas av gällande konkurrensrättslig lagstiftning.