X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens viktiga vägval #8 – Hur går det för den svenska cancerstrategin i skuggan av pandemin?

Varje månad bjuder Lif in politiker och företrädare för hälso- och sjukvård eller patienter till spännande samtal om hur ny kunskap, nya tekniker och nya sätt att organisera hälso- och sjukvården tar oss in i framtiden. Den 18 maj var temat cancer. Missade du seminariet kan du nu se det i efterhand.

 

Det händer mycket inom cancervården, inte minst i ljuset av precisionsmedicin där både bättre diagnostik och behandling räddar liv. Samtidigt visar färska siffror från Regionala cancercentrum (RCC) som har regeringens uppdrag att bidra till en mer jämlik, tillgänglig och patientfokuserad cancervård att antalet rapporterade tumörer har minskat med strax under 10 procent under perioden januari–oktober 2020 jämfört med samma period 2019.

Den viktigaste orsaken till nedgången av cancerdiagnoser tycks vara befolkningens minskade benägenhet att söka vård vid symtom samt en minskad benägenhet genomföra screeningundersökning när man blir kallad men flera regioner rapporterar också minskat antal canceroperationer och fysiska besök.

Samtidigt har arbetet med nya arbetssätt påskyndats, bland annat har fler digitala besök genomförts. Men hur ska processerna fortsätta att utvecklas? Hur ser RCCs roll ut i framtiden? Hur kan vi optimera de möjligheter som precisionsmedicinen för med sig? Hur kan vi få till ännu bättre uppföljning och data för att veta vilka effekter olika insatser ger? Och hur kan cancerpreventionen utvecklas?

Deltog gjorde:

Hans Hägglund, ordförande RCC i samverkan, SKR. Professor hematologi, Uppsala Universitet

Marie Morell (M), ordförande för Sjukvårdsdelegationen SKR, Regionråd, 2:e vice ordförande regionstyrelsen, Region Östergötland

Calle Waller, Vårdpolitisk talesperson på Prostatacancerförbundet

Mef Nilbert, professor i onkologi, Lunds universitet. Forskningsdirektör Danish Cancer Society Research Center

Anders Blanck, vd Lif