X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lagerarbetare

Läkemedelsförsörjning och god beredskap i Europa

Geopolitisk oro, brist på komponenter eller störningar i de globala leveranskedjorna är några anledningar till att läkemedelsbrist uppstår. När en medicin inte går att få tag i skapar det oro och stress hos patienterna och ökar sjukvårdens arbetsbörda.

Även om endast en mindre andel av läkemedelsbristerna i EU uppstår inom den forskande läkemedelsföretagens produktion är det av högsta prioritet för branschen att hantera och förebygga dem. En trygg läkemedelsförsörjning stöttar också Europas beredskap.

EU vill att unionen ska bli mer självförsörjande på kritiska läkemedel. Det är nödvändigt med samarbete mellan medlemsstaterna för att hantera situationer där mediciner riskerar att ta slut. Samtidigt är det essentiellt att upprätthålla frihandeln och undvika protektionism så att varor kan flöda fritt över gränserna.

Lif vill se

  • Att Europa ökar sin resiliens genom att stärka utveckling och produktion av läkemedel inom unionen.
  • IT-system som är harmoniserade över hela EU för att övervaka tillgång och efterfrågan på läkemedel genom hela leveranskedjan.
  • Elektroniska bipacksedlar som öppnar för snabb omfördelning av läkemedel mellan länder vid brist, förutsatt att informationen finns på alla relevanta språk.

Reformagenda för EU

Det som händer i EU har en direkt inverkan på Sverige. Där stiftas många av våra lagar och dit går majoriteten av vår export. Lif vill ha ett mer konkurrenskraftigt, hållbart och friskare Europa, där invånarna har god tillgång till effektiva läkemedel och en högkvalitativ vård.

Foto på kontaktpersonen
Jenni Nordborg Chef internationella relationer

Chef internationella relationer

Uppdaterad: 2 juli