X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lifs handlingsplan för vaccin

Lifs handlingsplan ”Vaccinationer genom hela livet – en hörnsten i preventivt hälsoarbete” beskriver våra prioriteringar inom vaccinområdet, branschens långsiktiga ambitioner och målsättningarna för 2025. Den innehåller också viktig information om vacciner, deras roll i arbetet mot antibiotikaresistens (AMR), aktuell forskning och utveckling.

Varje år räddar vaccinationer miljontals liv världen över och förebygger svår ohälsa genom att förhindra både smittspridning och insjuknande. En hög vaccinationsgrad ger därigenom också stora besparingar för samhället då det håller nere sjukskrivningar och minskar belastningen på sjukvården. Att förhindra spridningen av infektioner är också en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens, ett av våra allvarligaste globala folkhälsohot.

Trots alla fördelar är vaccin idag en underutnyttjad resurs. Sverige måste förbättra användningen av preventiva hälsofrämjande insatser och utveckla en strategi för vaccinationer genom hela livet.

Fokusområdena i handlingsplanen för vaccin

  • Vaccinationsprogram och jämlik tillgång: Vi vill värna om det välfungerande svenska barnvaccinationsprogrammet och den höga täckningsgraden. Lif förespråkar att systemet byggs ut med vaccinationsprogram för personer som tillhör en riskgrupp – i alla åldrar. Vi vill även att alla ska ha samma tillgång till vaccin oavsett var i Sverige man bor.
  • Processer och ansvar: Nya vacciner bör snabbt bli utvärderade och implementerade i en strukturerad process med tydliga tidsramar (som vid förfarandet när läkemedel tas in i förmånen). Lif efterlyser också ett nationellt ansvar för inköp av vaccin, utvärderingen av rekommendationer med mer.
  • Register och uppföljning: Alla vaccinationer bör läggas in i ett vaccinregister för att möjliggöra forskning och uppföljning för staten, regioner, akademi och företag. Informationen bör också finnas tillgänglig för individen, exempelvis via ett digitalt vaccinationskort.

Vaccinationer genom hela livet – en hörnsten i preventivt hälsoarbete

Handlingsplanen för vaccin beskriver vilka områden som de forskande läkemedelsföretagen, politiken och beslutsfattarna inom hälso- och sjukvård bör fokusera på för en jämlik tillgång till vaccin och en hög vaccinationsgrad i befolkningen – grunden för effektiv prevention och god folkhälsa.

Produktionsår: 2022
Uppdaterad: 23 mars 2023