X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Patient och läkare

Se sjukvård och läkemedel som en investering i ett friskare Europa

Även om de flesta beslut om tillgång till och finansiering av behandling och vård tas på nationell eller regional nivå finns det saker EU kan göra för att stödja både patienter och sjukvårdssystem. Europeiska beslutsfattare har också en central roll i att förändra synen på hälso- och sjukvårdsutgifter. Vården måste ses som en investering där insatser ger positiva effekter i hela samhället.

De nuvarande redovisningsreglerna förhindrar nödvändiga investeringar i hälso- och sjukvården, från satsningar på prevention till vård, eftersom de inte tar hänsyn till de långsiktiga fördelar som bättre hälsa och framtida kostnadsbesparingar ger.

Europakommissionen och medlemsländerna bör se över hur en del sjukvårdsutgifter skulle kunna klassas som investeringar istället för driftskostnader. Det skulle öppna för nya finansieringsformer. Europas system för nationalräkenskaper borde anpassas för detta.

Lif vill se

  • En framtidssäkrad ny läkemedelslagstiftning i EU som stärker industrins konkurrenskraft och ger snabbare introduktion av nya innovativa läkemedel över hela Europa.

Reformagenda för EU

Det som händer i EU har en direkt inverkan på Sverige. Där stiftas många av våra lagar och dit går majoriteten av vår export. Lif vill ha ett mer konkurrenskraftigt, hållbart och friskare Europa, där invånarna har god tillgång till effektiva läkemedel och en högkvalitativ vård.

Foto på kontaktpersonen
Jenni Nordborg Chef internationella relationer

Chef internationella relationer

Uppdaterad: 2 juli