X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Information och utbildning för säker läkemedelsanvändning

Linn Nordin

För att läkemedel ska fungera som det är tänkt är det viktigt att de används på rätt sätt. Det finns information på läkemedelsförpackningen och i den så kallade bipacksedeln (det informationsblad som följer med förpackningen) och digitalt på Fass.

Linn Nordin på Celgene berättar om hur de sprider viktig information om företagets produkter.

Vad är ditt huvudsakliga ansvarsområde och vad gör din avdelning?

– Jag ansvarar för avdelningen som jobbar med läkemedelssäkerhet och vi arbetar med att ta fram utbildningsmaterial, både till patienter och till hälso- och sjukvårdspersonal, som gör att patienterna använder sina läkemedel på rätt sätt, en viktig förutsättning för att nå bra behandlingsresultat och minska risken för specifika biverkningar.

– Rutinmässiga riskminimerande åtgärder är något som tas fram för alla läkemedel och det handlar om utformningen av produktresumé, bipacksedel, märkning, förpackningsstorlek och receptstatus. Men för vissa läkemedel finns så kallade villkor för godkännandet. Ett sådant villkor kan vara att läkemedelsföretaget behöver göra särskilda insatser för att informera patienter och vårdpersonal om hur man minskar risken för eller rent av förhindrar specifika biverkningar.

Hur ser ett sådant stödmaterial ut och var hittar man det?

– Informationen ska hjälpa patienter och vårdpersonal att använda läkemedlen på rätt sätt och den kan finnas i form av broschyrer, patientkort eller utbildningsfilmer. Det finns material som vänder sig till patient och närstående och det finns utbildningsmaterial som vänder sig till hälso- och sjukvårdpersonal. Förskrivaren har ansvaret att förmedla viktig information till sina patienter vid förskrivning och vanligtvis lämnar vården ut materialet vid besök men materialet finns också på Fass.se eller på läkemedelsproducentens hemsida.

Vem granskar informationen som läkemedelsföretagen tar fram?

– Allt utbildningsmaterial som finns som villkor för godkännande granskas nationellt av det svenska Läkemedelsverket. Andra EU-medlemsländers utbildningsmaterial hanteras av respektive lands myndighet.

 

Linn Nordin är Senior Manager Drug Safety & Risk Management Nordic på Celgene.

Uppdaterad: 6 september 2021