X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens viktiga vägval #7 – Precisionsmedicin – hur kan vården växla om till mer individanpassad prevention, utredning och behandling?

Varje månad bjuder Lif in politiker och företrädare för hälso- och sjukvård eller patienter till spännande samtal om hur ny kunskap, nya tekniker och nya sätt att organisera hälso- och sjukvården tar oss in i framtiden. Den 22 april var temat precisionsmedicin och hur vården kan växla om till mer individanpassad prevention, utredning och behandling. Missade du seminariet kan du nu se det i efterhand.

 

Rätt behandling till rätt patient vid rätt tidpunkt. Så brukar precisionsmedicin ibland sammanfattas. Vad innebär det att genom nya diagnostiska metoder kunna skräddarsy behandling av sjukdom på individnivå eller på delar av befolkningen? Resultatet är effektivare behandlingar, mindre biverkningar och ökad överlevnad. Men det finns utmaningar. Nya komplexa vårdprocesser uppstår och fler aktörer involveras – hur ska vården organiseras och var ska den bedrivas, vid fler eller bara ett fåtal sjukhus? Hur kan genomikdata användas in inom den vanliga hälso- och sjukvården? Stora mängder data behövs för att kunna göra rätt analyser, hur ska dessa lagras och tillgängliggöras? Och hur ska man värdera nya terapier innan man vet hur utfallet blir? Kan man hitta betalningsmodeller som hanterar osäkerhet och vem ska betala? Precisionsmedicinen skapar nya möjligheter men innebär också en systemtransformation som kräver samverkan mellan näringsliv, myndigheter samt universitet och högskolor.

Deltog gjorde:

Agneta Karlsson, generaldirektör TLV

Christer Jonsson (c), ledamot SKRs sjukvårdsdelegation, Landstinget i Kalmar län

Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer

Gunilla Enblad, professor Akademiska sjukhuset samt ordförande i nationella arbetsgruppen för CAR T inom RCC, Swecarnet

Anders Blanck, vd Lif