X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Kliniska prövningar

Kliniska läkemedelsprövningar ger svenska patienter möjlighet att testa nya behandlingar och ger hälso- och sjukvården värdefull kompetens. Men hur intressant är Sverige som testland? Lif har sammanställt statistik över ansökningar från både kommersiella och icke-kommersiella aktörer.

Ladda ned bild: Totalt antal inkomna ansökningar till Läkemedelsverket (png)

Download picture: Total number of applications received by the Medical Products Agency (png)

Under 2021 inkom totalt 277 ansökningar till Läkemedelsverket vilket är en ökning med 20 % jämfört med året innan. Den största ökningen utgjordes av de kommersiellt sponsrade läkemedelsprövningarna som nådde 193 stycken (+30 %) och därmed vänder den nedåtgående trenden som synts sedan 2016.

Ladda ned bild: Antalet inkomna ansökningar från kommersiella sponsorer till läkemedelsmyndigheter (png)

Download picture: Number of applications from commercial sponsors to medical product agencies (png)

Grafen visar statistik på antalet inkomna ansökningar för kliniska prövningar med kommersiella sponsorer från några nordiska länder.

Sverige, Finland och Norge visar alla på nedåtgående trender från 2007 men under det senaste året/åren har det vänt uppåt. Hur många av dessa prövningar som faktiskt startar finns det däremot ingen statistik på i Sverige.

Data är tagna från respektive lands läkemedelsmyndighet.

Uppdaterad: 17 oktober 2022