X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Illustration av en mobiltelefon

Fass – kvalitetssäkrad information om läkemedel

Via informationstjänsten Fass får allmänhet, hälso- och sjukvårdpersonal, apotek, djurägare och djurvårdspersonal alltid tillgång till aktuell och kvalitetssäkrad information om läkemedel.

Fass_rgb.png

Fass används inom vården, på apotek och av patienter och närstående och har varje månad över 4 miljoner besök. Det gör Fass till Sveriges näst mest använda webbplatser med hälso- och sjukvårdsinformation, efter 1177. För att tillgodose hälso- och sjukvårdspersonalens behov av läkemedelsinformation finns det direktkopplingar mellan Fass och vårdens besluts- och journalsystem samt mellan Fass och apotekskedjors receptexpedieringssystem. Många webbplatser som säljer läkemedel, både receptfria och receptbelagda, använder också Fass för att informera sina kunder om produkterna som säljs.

Livsviktigt innehåll

Den grundläggande informationen i Fass är bipacksedlar och produktinformation men också den så kallade Fasstexten som gör det möjligt för hälso- och sjukvårds- samt djurvårdspersonal att snabbt och enkelt hitta just den information som man söker. På Fass finns också andra typer av information för säker läkemedelsanvändning, ”Viktig patientinformation” vänder sig till patient, närstående eller konsument och ”Utbildningsmaterial” till hälso- och sjukvårdpersonal. På Fass finns också delbarhetsinformation, information om förpackningar och pris samt miljöinformation. En av de mest använda tjänsterna är lagerstatus som visar på vilket apotek en vara finns.

En annan viktig information är den om när ett läkemedel är tillfälligt slut och inte går att beställa från tillverkaren. På Fass visas information om pågående restsituationer som är anmälda till Läkemedelsverket. Informationen visas på produktsidan för de läkemedel som är restanmälda, och där publiceras även Läkemedelsverkets information om vilka alternativ som kan passa i det aktuella fallet, samt datum för när läkemedlet förväntas finnas tillgängligt för beställning igen.

Historik

Fass startade 1966 och då i bokform liksom senare Fass Vet och Patient-Fass. 2001 samlades all information på webbplatsen Fass och den sista boken utkom 2015 (Fass Vet-boken utkom sista gången 2016).

Information på användarnas villkor

Fass utvecklar kontinuerligt nya tjänster och funktioner för att tillgodose sina användares och samarbetspartners behov. Tillgängligheten är hög även för personer som har någon form av funktionsvariation. Synskadade kan till exempel få läkemedelsinformation från Fass i punktskrift via apoteken. Det går även att få alla läkemedelstexter på Fass upplästa med syntetiskt tal och utskrivna i större stil.

Webbversionen av Fass är den mest omfattande informationskällan och besöks i lika hög grad av profession som allmänhet. Fass finns även i en mobilversion och som appar för allmänhet, vårdpersonal och veterinärer. Här finns framförallt produkttexter att tillgå.

Fakta Fass

  • Fass databas innehåller information om 20 000 läkemedel och 4 500 substanser.
  • Bakom Fass står Lif, branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige, och totalt bidrar 220 företag till innehållet i Fass.
  • Företagen står för cirka 95 % av alla läkemedel som säljs i Sverige.
Foto på kontaktpersonen

Chef Fass och Röda webben

Kontaktperson i frågor som rör eHälsomyndigheten och Inera

Uppdaterad: 31 mars 2021