X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens viktiga vägval #1 – Ska vården flytta in eller ut?

Det första mötet ägde rum den 14 september. Det hade sin utgångspunkt i den då avslutade remissrundan för God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19).

Intro

 

Är det möjligt?

 

Var finns individen i den nära vården?

 

Den nära vården efter covid – hur blir den?

 

Avslutning

 

Samtalet fokuserade ett antal frågor. Vad krävs för att vi ska nå visionerna för den nära vården – är det möjligt? Var finns individen i den nära vården – hur går det med utvecklingen av den personcentrerade vården och hur kan patienten bli mer delaktig i den egna vården, vad kan ett patientkontrakt betyda för utvecklingen? En annan del av seminariet ägnades åt vården efter coron – vad har vi lärt oss och hur kan vi ta tillvara lärdomarna samtidigt som den uteblivna vården ska hanteras? Hur ska samordningen mellan kommuner och regioner kunna utvecklas? Avslutningsvis fick panelen sammanfatta vad de ser framför sig men också skicka med en fråga till det kommande seminariet på tema Digitalisering.

Deltog gjorde:

Gösta Bucht, sakkunnig SPF Seniorerna för vård och omsorg

Anne-Marie Svensson, vårdutvecklare Västra Götalandsregionen

Cecilia Andersson, ordförande i Södra hälso- sjukvårdsnämnden, Centerpartiet

Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen, SKR