X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens viktiga vägval: Precisionsmedicin och vägen framåt

Utvecklingen av precisionsmedicin och avancerade terapier väcker hopp om stora hälsovinster för patienter som är drabbade av svåra sjukdomar. Regeringen har i den svenska Life Science-strategin uttalat att Sverige ska vara ett föregångsland för införande av precisionsmedicin i vården, men hur långt har vi kommit och vad återstår?

 

Vårdens viktiga vägval hade i april 2021 precisionsmedicin som tema. Nu följer vi upp läget ett år senare. Vad har hänt och vilka frågor är kvar att hantera för att visionerna ska bli verklighet och patienter i hela landet ska få tillgång till ny och mer precis diagnostik och individanpassad vård? Hur kan regioner och stat samverka ännu bättre för att föra in precisionsmedicin i hälso- och sjukvården över hela landet i ett läge då den uppskjutna vården kanske är i fokus? Kan man hitta betalningsmodeller som hanterar osäkerhet och vem ska betala? Och inte minst – hur säkerställer vi att patienters behov och erfarenheter tas tillvara under införandet av precisionsmedicin?

Medverkande

Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd, Region Stockholm

Margareta Haag, ordförande Nätverket Mot Cancer

Joakim Ramsberg, projektdirektör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Anna Martling, professor i kirurgi, överläkare tema cancer Karolinska Universitetssjukhuset, dekan för KI Nord.

Anders Blanck, vd Lif