X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lifs hållbarhetsmanifest

Lif har tagit fram ett hållbarhetsmanifest för den forskande läkemedelsbranschen. Där listas nio åtaganden som ska bidra till att göra life science-sektorn till en ledande aktör i samhällsomställningen till långsiktig hållbarhet. De spänner över läkemedlets hela värdekedja, från forskning och utveckling till produktion och konsumtion.

Åtagandena gäller Lif och medlemsföretagen och speglar de delar av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmål som är väsentliga för sektorn. Både den enskilda patienten och samhället som helhet är i fokus. 

Hållbarhetsmanifestet

Manifestet är uppdelat i områdena etik och transparens, god hälsa och tillgång till läkemedel och minskad miljöpåverkan.

Ladda ned manifestet som pdf

Etik och transparens

 • Vi verkar för så stor samverkan, transparens och öppenhet som möjligt genom läkemedlens hela värdekedja.
 • Vi agerar förtroendeskapande och med respekt i all samverkan, och förvaltar och vidareutvecklar ett etiskt förhållningssätt i den forskande läkemedelsbranschen.
 • Våra medlemsföretag är goda arbetsgivare.

God hälsa och tillgång till läkemedel

 • Vi arbetar för en god tillgänglighet och tillgång till läkemedel, och driver på för patienters möjlighet till en optimal behandling samt allas lika rätt till läkemedelsbehandlingar och vård.
 • Vi bekämpar hotet från antibiotikaresistensen.
 • Vi är en pålitlig samarbetspartner i bygget av förbättrad resiliens i samhället, i såväl normalläge som vid kriser, pandemier och katastrofer.

Minskad miljöpåverkan

 • Vi är en del av omställningen till en cirkulär ekonomi.
 • Vi verkar för en fossilfri läkemedelsbransch.
 • Vi verkar för minskade utsläpp av läkemedelsrester i vatten.

Lifs hållbarhetsstrategi

Manifestet åtföljs av en hållbarhetsstrategi som beskriver läget och förutsättningarna för arbetet med hållbar utveckling och FN:s Agenda 2030 inom läkemedelsbranschen.

Syftet är att accelerera samhällets omställning genom att staka ut en väg framåt som bygger på samverkan och kunskapsutbyte. Vi vill också beskriva de forskande läkemedelsföretagens – och hela life science-sektorns – betydelse för att Sverige och världen ska uppnå en hållbar utveckling.

Även om den svenska marknaden är liten ur ett internationellt perspektiv har Lifs medlemmar, som vanligen är dotterbolag till multinationella företag, en relativt stark position inom sina globala koncerner. Det betyder att svenska initiativ kan spridas internationellt.

Lifs hållbarhetsstrategi

Hållbarhetsstrategin är Lifs vägledande dokument i branschens arbete för en hållbar utveckling nationellt och internationellt.

Produktionsår: 2022

Lif’s sustainability strategy

The sustainability strategy is Lif’s guiding document for the industry’s work towards sustainable development nationally and internationally.

Production year: 2022

Uppföljning och efterlevnad av hållbarhetsmanifestet

 • Medlemsföretagens egna hållbarhetsplaner ska spegla manifestet.
 • Medlemsföretagen ska samverka och stödja Lif och varandra i arbetet med att utveckla och följa upp hållbarhetsstrategin, manifestet och företagens egna planer.
 • För att säkerställa att åtagandena följs kommer Lif att ta fram mätbara delmål, bland annat en färdplan för en fossilfri läkemedelsbransch, och en redovisningsmodell. Arbetet och framstegen ska sedan redovisas på Lifs årliga hållbarhetskonferens.
Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4

 

Uppdaterad: 26 maj 2023