X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Etik

Läkemedelsbranschen har ett omfattande egenåtgärdssystem för att upprätthålla en hög etik och trovärdighet. Det innefattar både interna regler och bestämmelser kring interaktioner med de aktörer som ofta samarbetar med läkemedelsföretag, till exempel hälso- och sjukvårdspersonal och intresseorganisationer. I egenåtgärdssystemet ingår också rutiner för att upprätthålla säkerheten kring läkemedel och inom forskning och sjukvård.

Läkemedelsbranschens etiska regelverk

Det etiska regelverket LER innehåller bestämmelser för företagens information om läkemedel, samverkan mellan läkemedelsbranschen och intresseorganisationer samt hälso- och sjukvårdspersonal, umgänge med politiker och regler för icke-interventionsstudier. Här kan du läsa hela regelverket och söka på specifika ämnen.

Samarbetsdatabaserna

Läkemedelsföretagens interaktioner med vården och intresseorganisationer som exempelvis patientföreningar ska vara transparent och tydligt. Samverkan redovisas därför i databaser hos Lif. Där registreras också information om värdeöverföringar, till exempel konsultarvoden till hälso- och sjukvårdspersonal.

IGN och NBL

Nämnderna IGN och NBL övervakar att läkemedelsföretagen följer god branschsed i sin läkemedelsinformation och andra marknadsföringsaktiviteter. De gör både granskningar på eget initiativ och efter anmälningar utifrån. Om det konstateras att ett företag brutit mot det etiska regelverket kan det åläggas en straffavgift.

Frågor och svar

Hitta svaren på de vanligaste frågorna, från vad som gäller vid sponsring av event och bestämmelser kring marknadsundersökningar till reglerna när företag anlitar hälso- och sjukvårdspersonal som konsulter.

Varför behövs etiska regler?

För att det ska vara möjligt att samverka kring utvecklingen av nya behandlingar och en bättre hälso- och sjukvård behövs hög transparens och ett starkt förtroende för läkemedelsföretagen.

Branschen ska också vara en pålitlig och trovärdig röst vid exempelvis information om läkemedel till allmänhet och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 29 september 2023