X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

En aktiv och hållbar samhällsaktör

Läkemedelsbranschen utvecklar nya läkemedel som förbättrar människors hälsa och bidrar till ett friskare liv, men våra satsningar på forskning, innovation och produktion är också en viktig del av en hållbar tillväxt som skapar arbetstillfällen och stärker välfärden.

Läkemedelsföretagen både kan och vill vara en motor i den hållbara omställningen. Här beskriver vi de utmaningar och behov som präglar vår sektor och hur vi kan bidra i samarbetet för en samhällsutveckling som skapar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Läkemedelsbranschen – en svensk basnäring

Läkemedel är en viktig del av den svenska varuexporten. Utöver stora exportintäkter skapar branschen sysselsättning för tiotusentals människor och har stor betydelse för Sveriges ställning som forsknings- och kunskapsnation. Vi är en av de industrier som producerar basen för landets nuvarande och framtida ekonomiska välstånd. Branschen gör inte bara Sverige friskare utan också rikare.

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Hållbar utveckling går ut på att nå ekonomiskt och socialt välstånd för alla, med minimal miljö- och klimatpåverkan. Läkemedelsbranschen tar ett stort ansvar och vill vara en motor i samhällets hållbara omställning. Det handlar bland annat om ansvarsfull produktion, tillgång till mediciner världen över, framgångsrik medicinsk innovation och hårda etiska regler för branschen.

Lifs hållbarhetsmanifest

Lifs hållbarhetsmanifest för läkemedelsbranschen ska bidra till att göra Life Science-sektorn till en ledande aktör i samhällsomställningen. Åtagandena spänner över läkemedlets hela värdekedja, från forskning och utveckling till produktion och konsumtion.

Exempel på läkemedelsföretagens hållbarhetsarbete

Läkemedelsföretagen arbetar brett med hållbarhet och Agenda 2030. Att bidra till god hälsa genom mediciner och vacciner är en branschtypisk insats, men företagens verksamhet inom allt från innovation, tillverkning och distribution har effekt på många andra globala hållbarhetsmål. Här hittar du exempel på hur Lifs medlemmar engagerar sig.

En fråga om liv och död

Det går att säga mycket om läkemedelsbranschen. Att den producerar en av Sveriges största exportvaror, att den skapar tiotusentals jobb, att den genom åren tagit fram livsavgörande innovationer som används i hela världen. Men i grund och botten är det en fråga om liv och död. Forskningen bedrivs för att förbättra livskvalitet och rädda liv. Med nya behandlingsmetoder, nya mediciner och nya botemedel.

Uppdaterad: 25 maj 2022