X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lifs handlingsplan: Så kan Sverige få fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar

I ”Handlingsplan för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar” listar Lif ett antal förslag och insatser som kan bidra till målet att öka antalet kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Förslagen syftar bland annat till att göra det enkelt att få den kliniska prövningen förlagd till och godkänd i Sverige men också till att det ska gå smidigt att genomföra företagsinitierade kliniska prövningar i hälso- och sjukvården. Lif föreslår också ett SweTrial – ett partnerskap mellan staten, regionerna, akademin och branschföreningarna inom Life Science

Kliniska läkemedelsprövningar innebär både att svenska patienter kan få vara med och testa de nyaste behandlingarna och att den svenska hälso- och sjukvården får tillgång till och kunskap om nya läkemedel och behandlingar som ligger i forskningsfronten. Förutom att de företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningarna bidrar med ett ekonomiskt värde till hälso- och sjukvården kan de också leda till fler etableringar och investeringar i den svenska Life Science sektorn.

Kliniska läkemedelsprövningar

Kliniska läkemedelsprövningar är forskning som genomförs på individer innan ett nytt läkemedel kan börja användas. De kliniska prövningarna utgör den största delen av läkemedelsutvecklingen och resultaten från prövningarna är en viktig del av den dokumentation som krävs för att få ett läkemedel godkänt för användning i klinisk vardag. Men det kan också handla om fortsatta studier av ett läkemedels säkerhet också efter ett godkännande, allt för att få fram så effektiva och säkra läkemedel som möjligt.

Kräver samarbete och samverkan

Ska antalet företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar öka behöver varje aktör ha goda förutsättningar för att genomföra sin del av arbetet. Det kräver ett effektivt samarbete mellan staten, Sverige Kommuner och Regioner (SKR), och regionerna samt branschföreningarna inom Life Science. Bland de förslag och åtgärder som Lif listar i sin handlingsplan finns insatser för att underlätta för alla aktörer att genomföra företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar och insatser för att skapa ett modernt erbjudande för de globala läkemedelsföretagens företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar, i handlingsplanen samlat under namnet SweTrial.

Åtgärdsförslagen kan sammanfattas under fyra rubriker:

  • Anpassa regelverket
  • Gör det enkelt att få den kliniska prövningen förlagd till och godkänd i Sverige
  • Gör det enkelt att genomföra företagsinitierade kliniska prövningar i hälso- och sjukvården
  • Att regeringen, regionerna och branschföreningarna inom Life Science gemensamt skapar ett modernt svenskt erbjudande – SweTrial.

19 förslag för fler läkemedelsprövningar till svensk-hälso- och sjukvård

Lifs förslag syftar till att underlätta för alla aktörer involverade i företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar och för att Sverige ska ha ett modernt erbjudande när läkemedelsföretagens undersöker var de ska genomföra sina läkemedelsprövningar.

Läs hela handlingsplanen

Foto på kontaktpersonen
Sofia-Maria Annell Sakkunnig policy och produktansvarig HiKS

Sakkunnig policy och produktansvarig HiKS

Uppdaterad: 11 april 2023