X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedelsföretagen bidrar till ett hållbart samhälle

FN:s medlemsländer har antagit Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål – en färdplan mot en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling för alla till 2030. Läkemedelsbranschen har en viktig uppgift att fylla och Lifs medlemsföretag tar ansvar för att skapa ett mer hållbart samhälle. Här har vi samlat exempel på hur de bidrar.

För läkemedelsbranschen är mål tre, god hälsa, det område där vi har störst inverkan. Våra 90 medlemsföretag forskar fram nya läkemedel och vacciner som förebygger, diagnosticerar och behandlar sjukdomar och bidrar till en god folkhälsa. Men även inom andra globala mål gör branschens arbete skillnad. De forskande läkemedelsföretagens hållbarhetsarbete spänner över allt från innovation och produktion till distribution och trygg läkemedelsanvändning. För Agenda 2030 och en hållbar utveckling i samhället.

Teva sätter mål inom klimat och läkemedelsförsörjning

Med 53 fabriker och 25 FoU-anläggningar kan Teva bidra stort till hållbar utveckling. Genom hållbarhetskopplade obligationer sätter de mål om ökad tillgång till läkemedel i låg- och medelinkomstländer och minskade koldioxidutsläpp.

Pfizer minskar hälsoklyftorna mellan världens länder

I initiativet An Accord for a Healthier World tillhandahåller Pfizer patentskyddade läkemedel och vacciner till självkostnadspris för 45 låginkomstländer. Det omfattar även expertstöd för att behandlingarna ska nå ut till befolkningen.

Alla på Chiesi Nordic bidrar till konkreta hållbarhetsresultat

När ett företag ska ställa om till långsiktig hållbarhet måste alla inkluderas. Chiesi Nordics anställda arbetar med att göra verksamheten mer hållbar. Gruppvis fokuserar de på områden som ”hälsa och säkerhet”, ”underleverantörer” med mer.

Novo Nordisk bekämpar utvecklingen av typ 2-diabetes

Cities Changing Diabetes är ett globalt program som svarar på den dramatiska ökningen av typ 2-diabetes i världen. Målet är att inte mer än en av tio ska ha sjukdomen 2045. Malmö var den första svenska staden att gå med i programmet.

AbbVies vinnande kulturrecept för ett hållbart företagande

AbbVie satsar på att bli Sveriges och världens bästa arbetsplats. Välmående medarbetare bidrar till företagets mål att förbättra livet för människor som drabbas av sjukdom, samtidigt som det leder till hållbar ekonomisk tillväxt.

BMS ökar kunskapen om hälsoekonomi för en hållbar hälso- och sjukvård

Samhällets resurser är begränsade. Hur får man bästa och mesta möjliga hälsa för pengarna? BMS ökar kunskapen om hälsoekonomi. Det främjar satsningar på sjukvård som långsiktigt ger så mycket valuta som möjligt för varje investerad krona.

AstraZeneca eliminerar koldioxidutsläppen med Ambition Zero Carbon

Ambition Zero Carbon. Så heter AstraZenecas ambitiösa program för att minska sitt klimatavtryck. Målsättningen är att AstraZeneca ska eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten till 2026 och göra hela värdekedjan koldioxidnegativ till 2030.

Win-win när Roche öppnar dörrarna för Karolinska Institutets studenter

Varje år tar Roche emot studenter från Karolinska Institutet som får arbeta med projekt som utvecklar hälso- och sjukvården. På så sätt får de möjlighet att praktisera sina kunskaper och knyta kontakter inför arbetslivet. Det bidrar till social hållbarhet genom att stärka den unga generationens möjligheter.

AbbVie säkerställer trygg tillgång till läkemedel för en hållbar vård

AbbVie forskar fram innovativa behandlingar som förbättrar liv vid svåra sjukdomar. Men innovationerna gör bara nytta om de finns tillgängliga när patienterna behöver dem. Därför är säkrandet av en trygg tillgång till läkemedel något de lägger stor vikt vid. 

Med B-corp-certifiering maximerar Chiesi hållbarhetsarbetet

För att säkerställa att de snabbt kan ställa om och blir hållbara på alla sätt har Chiesi satsat på den ambitiösa hållbarhetscertifieringen B-Corp. Företagets totala påverkan på omvärlden mäts och följs och de förbinder sig att leva upp till hårda krav. 

Johnson & Johnson bidrar till minskade utsläpp

McNeil AB, ett av Helsingborgs största industriföretag och tillverkare av nikotinläkemedlet Nicorette, är en koldioxidneutral produktionsanläggning.

Sanofi jobbar för hållbara arbetsplatser och socialt ansvarstagande

Sanofi Sveriges lokala hållbarhetsarbete fokuserar på minskad miljöpåverkan, socialt ansvarstagande och arbetsmiljöfrågor om inkludering och mångfald.

AbbVie samverkar med Ronald McDonald Barnfond för ökad hälsa

Tillsammans med Ronald McDonald Barnfond har AbbVie skapat ett årligt initiativ som de kallar Möjligheternas dag, då deras medarbetare volontärarbetar på de fem husen i Sverige.

AstraZeneca: Med fokus på ungas psykiska ohälsa

Hälsan har en tung roll i byggandet av ett hållbart samhälle. Eftersom den psykisk ohälsan bland unga ökar satsar AstraZeneca på att öka kunskapen på området genom en filmserie för gymnasielever.

Sobi tar ansvar för hållbarhet i leverantörskedjan

Genom att förlita sig på hållbara och pålitliga leverantörer, från tillverkning till paketering och distribution, kan Sobi ta ansvar för hållbarhetsarbetet i försörjningsledet. Ett verktyg för att säkerställa det är företagets inköpsprogram Responsible Sourcing Programme.

Pfizer och BMS bidrar till ökad folkhälsa genom strokeprevention

Den positiva utvecklingen med en minskande strokeincidens i Sverige är ett exempel på hur sjukvården har kommit en bit på vägen mot hållbarhetsmålet om att minska antalet dödsfall genom förebyggande insatser och behandling.

Chiesi ska vara klimatneutrala senast 2035

Chiesi arbetar på flera plan för att säkerställa att de bidrar till ett hållbart samhälle. Ett exempel är deras mål att vara klimatneutrala senast 2035 – bland annat investerar de 350 miljoner euro i att ta fram en helt ny typ av miljövänligare sprayinhalator för astma och KOL-patienter.

Bayer bidrar till ökad jämställdhet genom modern familjeplanering

Att kvinnor själva kan bestämma över sin kropp och sitt liv innebär ett mer jämställt och därmed hållbart samhälle – FN:s globala hållbarhetsmål nummer fem handlar om att uppnå jämställdhet. Bayer bidrar till det genom att erbjuda kvinnor i låg- och medelinkomstländer tillgång till modern familjeplanering.

Viatris är med i kampen mot antibiotikaresistens

Infektioner orsakade av resistenta bakterier orsakar ca 700 000 dödsfall om året. Om problemet med antibiotikaresistens, AMR, inte bekämpas hotar det uppfyllandet av FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Viatris arbetar med att bromsa AMR på flera plan.

Läkemedelsbranschen och hållbar utveckling

Läkemedelsbranschen är en viktig del av lösningen när det gäller en långsiktig hållbar industrisektor och hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 11 november 2022

Mer inom Läkemedelsföretagens arbete med de globala målen