X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Beställ trycksaker

Här kan du beställa trycksaker och ladda ned pdf:er. Om du inte hittar det du söker, kontakta info@lif.se så hjälper vi dig vidare.

Varukorgen

Välj det antal tryckexemplar du vill beställa och klicka på "lägg till i varukorg". I nästa steg kan du ändra antalet eller gå vidare med beställningen.

Våra trycksaker

Fass Api-blad

Fass API, infoblad

Detta blad ger dig information om Fass API.

 

Fass digitala tjänster för veterinärer

I denna folder får du information om digitala tjänster för veterinärer.

Produktionsår: 2017

Dokument att ladda ner:

Välj antal exemplar som du vill beställa

Bild på HikS-foldern

HiKS – Lifs nya tjänst för att hitta kliniska studier

Foldern innehåller information om den digitala tjänsten och databasen HiKS – Hitta Kliniska Studier.

Produktionsår: 2023

Dokument att ladda ner:

Välj antal exemplar som du vill beställa

Information till dig som funderar på att delta i en klinisk läkemedelsprövning

Den här broschyren vänder sig till dig som är patient, anhörig eller vän, och som är intresserad av att få veta mer om kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Här får du reda på vilka som är ansvariga för kliniska läkemedelsprövningar, vad en klinisk läkemedelsprövning innebär, vem som kan delta och vilka möjligheter och risker som finns för den som genomgår behandling i en klinisk läkemedelsprövning.

Uppdaterad: 2022

Dokument att ladda ner:

Välj antal exemplar som du vill beställa

Bild omslag

Lifs färdplan för en fossilfri läkemedelsbransch

I Lifs färdplan för en fossilfri läkemedelsbransch redogör Lif hur de forskande läkemedelsföretagen arbetar för att uppfylla löftet – Vi verkar för en fossilfri läkemedelsbransch – i Lifs hållbarhetsmanifestet.

Färdplanen beskriver branschens åtaganden för hur Sveriges och EU:s klimatmål ska uppnås och den globala uppvärmningen begränsas till maximalt 1,5°. Det offentligas möjlighet att bidra till ett fossilfritt samhälle beskrivs även utifrån tre identifierade områden.

Produktionsår: 2022

Dokument att ladda ner:

Välj antal exemplar som du vill beställa

Bild omslag

Lifs handlingsplan för ett modernt läkemedelssystem

Innehåller analys och konkreta förslag på hur Sveriges 20år gamla läkemedelssystem kan förändras för att kunna värdera och tillgängliggöra nya läkemedel. 

Produktionsår: 2024

Dokument att ladda ner:

Välj antal exemplar som du vill beställa

Bild omslag

Lifs handlingsplan för fler företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar

Innehåller förslag på åtgärder som behövs för att förbättra möjligheterna att bedriva att kliniska läkemedelsprövningar i Sverige.

Produktionsår: 2021

Dokument att ladda ner:

Välj antal exemplar som du vill beställa

Omslag

Lifs handlingsplan för läkemedelstillgänglighet

Lifs handlingsplan beskriver hur branschen arbetar för att hantera och förebygga läkemedelsbrist och bidra till en robust hälso- och sjukvård. Planen innehåller en rad åtgärdsförslag med målet att 

  • garantera en trygg tillgång till läkemedel för hälso- och sjukvård, apotek och patienter
  • lindra vårdpersonalens administrativa börda vid läkemedelsbrist 
  • skydda läkemedelsföretagens kommersiella intressen. 

Dokument att ladda ner:

Välj antal exemplar som du vill beställa

Bild omslag

Lifs handlingsplan för vaccin

Vaccination är en av de mest framgångsrika och kostnadseffektiva preventiva åtgärder som kan vidtas för att förbättra folkhälsan. Handlingsplanen ”Vaccinationer genom hela livet – en hörnsten i preventivt hälsoarbete” beskriver vad Lif och dess medlemsföretag bidrar med, och vad andra aktörer behöver göra, för att Sverige ska öka och effektivisera användningen av vacciner och få en strategi för vaccinationer genom hela livet på plats.

Produktionsår: 2023

Dokument att ladda ner:

Välj antal exemplar som du vill beställa

Bild omslag

Lifs handlingsplan mot antibiotikaresistens

Handlingsplanen mot antibiotikaresistens beskriver de forskande läkemedelsföretagens syn på vilka åtgärder som behövs för att trycka ner resistensutvecklingen och säkerställa en modern hälso- och sjukvård.

Produktionsår: 2022

Dokument att ladda ner:

Välj antal exemplar som du vill beställa

Bild omslag

Lifs hållbarhetsmanifest

I Lifs hållbarhetsmanifest listas nio åtaganden som ska bidra till att göra Life Science-sektorn till en ledande aktör i samhällsomställningen till långsiktig hållbarhet. De spänner över läkemedlets hela värdekedja, från forskning och utveckling till produktion och konsumtion.

Åtagandena gäller Lif och medlemsföretagen och speglar de delar av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmål som är väsentliga för sektorn. Både den enskilda patienten och samhället som helhet är i fokus. 

Produktionsår: 2022

Dokument att ladda ner:

Välj antal exemplar som du vill beställa

Bild omslag

Lifs hållbarhetsstrategi

I Lifs hållbarhetsstrategi beskrivs läget och förutsättningarna för läkemedelsbranschens arbete med hållbar utveckling och FN:s Agenda 2030. I strategin beskrivs även de forskande läkemedelsföretagens – och hela Life Science-sektorns – betydelse för att Sverige och världen ska uppnå hållbar utveckling.

Hållbarhetsstrategin är Lifs vägledande dokument i branschens arbete för en hållbar utveckling nationellt och internationellt. Syftet med strategin är att accelerera samhällets omställning genom att staka ut en väg framåt som bygger på samverkan och kunskapsutbyte.

Produktionsår: 2022

Dokument att ladda ner:

Välj antal exemplar som du vill beställa

Omslaget på broschyren Lifs valagenda för ett friskare och konkurrenskraftigare EU

Lifs valagenda för ett friskare och konkurrenskraftigare EU

Den 9 juni röstar svenskarna i Europaparlamentsvalet 2024. Resultatet kommer att få stor effekt på samhällsutvecklingen, bland annat inom folkhälsa och ekonomi. För det som händer i EU har en direkt inverkan på Sverige. Där stiftas många av våra lagar och dit går majoriteten av vår export.

Lif vill ha ett mer konkurrenskraftigt, hållbart och friskare EU där invånarna har god tillgång till effektiva läkemedel och en högkvalitativ vård. Här presenterar vi vår agenda inför EU-parlamentsvalet.

Produktionsår: 2024

Dokument att ladda ner:

Välj antal exemplar som du vill beställa

Bild på infografikkortet

Läkemedelsbranschens bidrag till individ och samhälle

I detta infokort samlar vi läkemedelsbranschens samlade värde till individ och samhälle genom att redovisa nyckeltal som exportvärde, handelsbalans, bidrag till BNP, antal anställda, forskningsinvesteringar mm.

Produktionsår: 2023

Dokument att ladda ner:

Välj antal exemplar som du vill beställa