X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Kvinna vid dator

HiKS – Hitta Kliniska Studier

HiKS, Lifs databas för företagsinitierade prövningar, gör det enklare att hitta och delta i kliniska läkemedelsprövningar.

På HiKS (en förkortning för Hitta Kliniska Studier) webbplats kan man se vilka kliniska läkemedelsprövningar de forskande läkemedelsföretagen genomför i Sverige. Tjänsten ger patienter, men även behandlande läkare och andra intresserade, möjlighet att enkelt se godkända prövningar inklusive de där rekrytering till prövningarna pågår. HiKS är kostnadsfri och öppen för alla.

Besök hiks.se

Fördelar för patienter och behandlande läkare

HiKS är en plats där patienter, deras anhöriga och behandlande läkare kan söka efter prövningar oavsett var i Sverige de genomförs och oberoende av terapiområde, något som sedan länge efterfrågats i Sverige.

Fördelar för läkemedelsbranschen

HiKS ger läkemedelsföretagen möjlighet att synliggöra sin pågående forskning vilket därmed förväntas bidra till en effektiviserad inklusionsprocess.

Täcker behovet av statistik

Tjänsten ger en bättre överblick över pågående forskning, till nytta för både företag, hälso- och sjukvård och beslutsfattare i behov av beskrivande statistik och omvärldsbevakning. Fördelning på terapiområde, geografi och fas är några exempel, men även aggregerade nyckeltal för rekryteringshastighet och tidsramar är information som HiKS kan synliggöra och ge tillgång till.

Stärker Sverige inom Life Science och ökar antalet läkemedelsprövningar

Kliniska läkemedelsprövningar är en central del av Life Science-företagens verksamhet. Prövningarna bidrar till att öka företagens konkurrenskraft genom att på sikt kunna erbjuda nya och innovativa läkemedel.

HiKS gör det möjligt att analysera vilka typer av prövningar som genomförs i Sverige – värdefull information för att vässa och nischa det svenska erbjudandet så att ännu fler prövningar förläggs hit.

Att öka antalet kliniska prövningar gagnar patienterna som får möjlighet att prova nya läkemedel, hälso- och sjukvården som skaffar sig viktig kompetens att hantera kommande behandlingar och Sveriges välstånd i stort eftersom Life Science-sektorn bidrar tungt till landets ekonomi.

Mer information

De företag som är intresserade av att visa upp sina kliniska prövningar i HiKS kan kontakta projektledare Jenny Söderberg.

För övriga frågor om tjänsten, maila info@hiks.se

Foto på kontaktpersonen
Jenny Söderberg Projektledare kliniska läkemedelsprövningar

Kliniska prövningar

Uppdaterad: 11 april