X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedlen det säljs mest av

Vilka läkemedel säljs det mest av i Sverige? Är det för hjärt- och kärlsjukdomar eller cancerbehandlingar? Här finns fakta och statistik över vilka läkemedelsgrupper som toppat försäljningslistan det gångna året och hur utvecklingen sett ut över tid.

Ladda ned bild: Försäljning fördelat på användningsområde (png)

Download picture: Pharmaceutical sales by main area of use (png)

  • Den största delen av läkemedelsföretagens försäljning under 2022 utgjordes av läkemedel för tumörer och rubbningar i immunsystemet (ATC-grupp L). Försäljningen uppgick till 16,7 miljarder kronor vilket motsvarar 30,8 % av totala försäljningen, där monoklonala antikroppar stod för den största andelen följt av TNF-hämmare.
  • Den näst största gruppen var läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet (ATC-grupp N) som såldes för 6,6 miljarder kronor och (12,2 % av den totala försäljningen) där läkemedel för ADHD står för den största andelen.
  • Den tredje största gruppen var läkemedel för blod och blodbildande organ (ATC-grupp B) som hade en försäljning på 5,9 miljarder kronor (10,9 % av totala försäljningen), där de nya orala antikoagulantia, bland annat Eliquis, står för en stor del.

Läkemedelsgrupper med hög försäljning – utvecklingen sedan 90-talet

Under hela 2000-talet har läkemedel för tumörer och rubbningar i immunsystemet (ATC-grupp L) varit läkemedelsgruppen med högst försäljning tillsammans med läkemedel för nervsystemet (ATC-grupp N).

Även under 1990-talet var läkemedel i ATC-grupp N en av de tre största läkemedelsgrupperna tillsammans med läkemedel för sjukdomar i matsmältningsorganen och ämnesomsättningen (ATC-grupp A) och läkemedel för sjukdomar i hjärta och kretslopp (ATC-grupp C).

Idag står ATC-grupp A och C för en stor volym men en låg kostnad, tack vare vårt effektiva system för generiskt utbyte.

Ladda ned bild: Försäljningsvolym fördelat på användningsområde (png)

Download picture: Pharmaceutical sales by main area of use, DDD (png)

Fördelning av definierade dygnsdoser fördelat efter användningsområde 2022 ser annorlunda ut jämfört med försäljningen fördelat på användningsområden i AIP ovan. Hjärta och kretslopp (C) står för den största försäljniingsvolymen av dygnsdoser på 2 235 miljoner. Försäljningsvolymen för Nervsystemet (N) låg 2022 på 1 210 miljoner dyyngsdoser och strax därefter kommer matsmältningsorgan och ämnesomsättning (A) på 1 078 miljoner dygnsdoser.

Ladda ned bild: De 10 största läkemedelsgruppernas försäljning (png)

Download picture: Pharmaceutical sales by ATC (png)

  • Läkemedelsgruppen med högst försäljning 2022 var cytostatika/cytotoxiska läkemedel (ATC L01) som såldes för 8,98 miljarder kronor (16,8 % av totala läkemedelsförsäljningen).
  • Immunosuppresiva (ATC L04) såldes för 6,1 miljarder kronor (11,5 % av totala läkemedelsförsäljningen) och är därmed den med näst högst försäljning.
  • Den tredje största gruppen var Diabetesmedel (ATC A10), och hade en försäljning på 3,1 miljarder kronor (5,8 % av totala läkemedelsförsäljningen).

Ladda ned bild: De 10 största läkemedlens försäljning (png)

Download picture: Top 10 pharmaceutical products by sales (png)

Eliquis, Darzalex och Eylea var de tre humana läkemedlen med störst försäljning i Sverige år 2022.

Eliquis hade högst försäljningsvärde även 2021. År 2021 översteg både Eliquis och Eylea över 1 miljard kronor i försäljning och år 2022 överstiger även Darzalex och Keytruda 1 miljard kronor i försäljning.

De 50 största humana läkemedlen stod för 35,5% av den totala humanläkemedelsförsäljningen, det är en marginell minskning i procentenheter sedan föregående år med 0,3 procent.

Ladda ned bild: Försäljningen för de 50 största läkemedlen inkl parallellhandel i Sverige 2022, listpris (png)

Download picture: Sales for the 50 largest pharmaceuticals in Sweden 2022, incl. parallel trade, list price (png)

Uppdaterad: 19 juni