X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Läkemedlen det säljs mest av

Vilka läkemedel säljs det mest av i Sverige? Är det för hjärt- och kärlsjukdomar eller cancerbehandlingar? Här finns fakta och statistik över vilka läkemedelsgrupper som toppat försäljningslistan det gångna året och hur utvecklingen sett ut över tid.

Ladda ned bild: Försäljning fördelat på användningsområde (png)

Download picture: Pharmaceutical sales by main area of use (png)

  • Den största delen av läkemedelsföretagens försäljning under 2023 utgjordes av läkemedel för tumörer och rubbningar i immunsystemet (ATC-grupp L). Försäljningen uppgick till 18,5 miljarder kronor vilket motsvarar 31 % av totala försäljningen, där monoklonala antikroppar stod för den största andelen följt av proteinkinashämmare.
  • Den näst största gruppen var läkemedel för sjukdomar i centrala nervsystemet (ATC-grupp N) som såldes för 7,3 miljarder kronor och (12,3 % av den totala försäljningen) där läkemedel för ADHD står för den största andelen.
  • Den tredje största gruppen var läkemedel för blod och blodbildande organ (ATC-grupp B) som hade en försäljning på 6,3 miljarder kronor (10,7 % av totala försäljningen), där de nya orala antikoagulantia, bland annat Eliquis, står för en stor del.

Läkemedelsgrupper med hög försäljning – utvecklingen sedan 90-talet

Under hela 2000-talet har läkemedel för tumörer och rubbningar i immunsystemet (ATC-grupp L) varit läkemedelsgruppen med högst försäljning tillsammans med läkemedel för nervsystemet (ATC-grupp N).

Även under 1990-talet var läkemedel i ATC-grupp N en av de tre största läkemedelsgrupperna tillsammans med läkemedel för sjukdomar i matsmältningsorganen och ämnesomsättningen (ATC-grupp A) och läkemedel för sjukdomar i hjärta och kretslopp (ATC-grupp C).

Idag står ATC-grupp A och C för en stor volym men en låg kostnad, tack vare vårt effektiva system för generiskt utbyte.

Ladda ned bild: Försäljningsvolym fördelat på användningsområde (png)

Download picture: Pharmaceutical sales by main area of use, DDD (png)

Fördelning av definierade dygnsdoser fördelat efter användningsområde 2023 ser annorlunda ut jämfört med försäljningen fördelat på användningsområden i AIP ovan. Hjärta och kretslopp (C) står för den största försäljningsvolymen av dygnsdoser på 2 309 miljoner. Försäljningsvolymen för nervsystemet (N) låg 2023 på 1 240 miljoner dygnsdoser och strax därefter kommer matsmältningsorgan och ämnesomsättning (A) på 1 079 miljoner dygnsdoser.

Ladda ned bild: De 10 största läkemedelsgruppernas försäljning (png)

Download picture: Pharmaceutical sales by ATC (png)

  • Läkemedelsgruppen med högst försäljning 2023 var cytostatika/cytotoxiska läkemedel (ATC L01) som såldes för 10,5 miljarder kronor (17,9 % av totala läkemedelsförsäljningen).
  • Immunosuppresiva (ATC L04) såldes för 6,6 miljarder kronor (11,2 % av totala läkemedelsförsäljningen) och är därmed den med näst högst försäljning.
  • Den tredje största gruppen var diabetesmedel (ATC A10), och hade en försäljning på 3,6 miljarder kronor (6,2 % av totala läkemedelsförsäljningen).

Ladda ned bild: De 10 största läkemedlens försäljning (png)

Download picture: Top 10 pharmaceutical products by sales (png)

Eliquis, Darzalex och Keytruda var de tre humana läkemedlen med störst försäljning i Sverige år 2023.

Eliquis hade högst försäljningsvärde även 2023. Både år 2022 och 2023 översteg Eliquis, Darzalex och Keytruda och Eylea över 1 miljard kronor i försäljning.

De 50 största humana läkemedlen stod för 37 % av den totala humanläkemedelsförsäljningen. Det är en ökning med 1,5 procentenheter sedan föregående år.

Ladda ned bild: Försäljningen för de 50 största läkemedlen inkl parallellhandel i Sverige 2022, listpris (png)

Download picture: Sales for the 50 largest pharmaceuticals in Sweden 2022, incl. parallel trade, list price (png)

Uppdaterad: 2 februari