X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Apotekens försäljning

Här finns information om den totala försäljningen av läkemedel för både människor och djur på apotek och olika sorters statistik över försäljningen av humanläkemedel, till exempel hur många recept som expedierades förra året.

Ladda ned bild: Apotekens läkemedelsförsäljning (png)

Download picture: Pharmacy sales of pharmaceuticals (png)

Den totala försäljningen av läkemedel (human- och veterinärläkemedel) från apotek mätt i AUP uppgick 2021 till 53,7 miljarder kronor vilket var en ökning med 1,3 miljarder kronor (+2,4 %) jämfört med 2020. Regionernas kostnadsökning var lägre eftersom läkemedelsföretagen betalar en återbäring. Lär mer om återbäring här.

Läkemedel som såldes på recept (listpris) uppgick till 38,3 miljarder kronor, vilket är en ökning med 561,4 miljoner kronor (+1,5 %). Apotekens försäljning av läkemedel inom egenvården (OTC) uppgick till 4,0 miljarder kronor vilket är en minskning med 15,9 miljoner kronor (-0,4 %). I Apoteksföreningens branschrapport 2021 förklaras minskningen av fortsatt fallande genomsnittliga priser för receptfria läkemedel snarare än minskade volymer.

Försäljningen på rekvisition uppgick till 723,8 miljoner – en minskning på 27,2 miljoner kronor (-3,6 %). Även för klinikläkemedel betalar läkemedelsföretagen återbäring. Uppgifterna för rekvisitionsförsäljningen har vissa kvalitetsbrister beroende på hur regionerna valt att ordna sjukhusapoteksfunktionen.

Ladda ned bild: Apotekens läkemedelsförsäljning – antal varurader (png)

Download picture: Pharmacy sales – number of dispensings (png)

Under 2021 expedierade de svenska apoteken 80,3 miljoner receptuttag för humanläkemedel som kan omfatta läkemedel för upp till 3 månaders användning. Under samma period dosdispenserades 45,4 miljoner uttag av läkemedel för upp till 2 veckors användning. Under 2021 var det cirka 6,8 miljoner svenskar som hämtade ut minst ett recept, vilket motsvarar cirka 65 % av befolkningen.

Ladda ned bild: Apotekens totala läkemedelsförsäljning per invånare (png)

Download picture: Pharmacy sales of pharmaceuticals per capita (png)

Apotekens totala humanläkemedelsförsäljning var 5 069 kronor per invånare under 2021. Jämfört med 2020 är det en ökning med 101 kronor per invånare utan hänsyn tagen till den återbäring som läkemedelsföretagen betalar till regionerna.

Uppdaterad: 17 oktober 2022