X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens viktiga vägval #10 – Är det dags för en svensk strategi för sällsynta diagnoser?

Sverige är ett av få länder som saknar en nationell strategi för sällsynta diagnoser eller en överenskommelse för att säkerställa jämlik tillgång till vård för denna patientgrupp. Uppskattningsvis har 300 miljoner människor i världen en sällsynt diagnos. 400 000 av dessa bor i Sverige - hur ska de få tillgång till en merjämlik vård?

 

Under seminariet diskuterades bland annat behovet av en nationell samordning av befintliga strukturer och resurser. Är svaret en nationell handlingsplan, mer nationell samordning och en gemensam finansieringsmodell? Och hur kan ett ökat samarbete inom EU förbättra förutsättningarna för diagnos och behandling?

Deltog gjorde:

Acko Ankarberg Johansson ( KD ), riksdagsledamot, ordförande Socialutskottet

Maria Montefusco, förbundsordförande Sällsynta sjukdomar

Örjan Norberg, enhetschef Region Västerbotten

Magnus Burstedt, medicinsk chef klinisk genetik, Nus. Ledamot i NPO sällsynta sjukdomar

Anders Blanck, vd Lif