X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Forskning och utveckling

Läkemedelsforskning innebär allt från grundläggande forskning till kliniska prövningar och läkemedelsuppföljning i vårdens vardag. En fungerande och utvecklande läkemedelsforskning är beroende av alla delar – från provrör, via patienter i vården till systematisk dokumentation av uppnådda resultat.

 

Läkemedelsförsörjning

En stabil läkemedelsförsörjning är centralt för hälso- och sjukvården. Lif och våra medlemsföretag är några av de aktörer som säkerställer distributionen och produktionen av läkemedel så att patienterna kan känna sig trygga i att de kommer att få den behandling de behöver. 

Ordnat införande

Långsam introduktion av värdefulla läkemedel är en värdeförlust för patienter, sjukvården och samhället. Därför behövs en nationell process – där myndigheter och landsting samordnat introducerar och följer upp nya läkemedel i samarbete med berörda läkemedelsföretag. På så sätt nås bästa möjliga behandlingsresultat för patienterna och ny kunskap om läkemedlen kan genereras i klinisk vardag.

Patientsäkerhet

Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många en nödvändighet i vardagen. Att varje patient ska uppleva största möjliga nytta med sin behandling är en uppgift och ett ansvar för alla som arbetar med patientsäkerhet; såväl för oss från läkemedelsbranschen som för patienter, myndigheter och vårdens aktörer. Syftet är lika enkelt som utmanande: att åstadkomma verklig förbättring av läkemedelsanvändningen i Sverige.