X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens viktiga vägval: Hälsodata – vägen till en stark Life Science-sektor

Den 10 mars var temat för vårdens viktiga vägval hälsodata. Det finns en bred samsyn kring vikten av att bättre nyttja svenska hälsodata för att utveckla både vård och omsorg. Samtidigt saknas en nationell handlingsplan för lagring, insamling, delning och användning av hälso-, vård- och forskningsdata. Så var står vi och vilka steg behöver tas för att komma vidare?

 

Bättre nyttjande av hälso- och vårddata för forskning och innovation är ett av åtta prioriterade områden i den svenska Life Science-strategin som lanserades 2020. Genom ny teknik och bättre samordning finns stor potential att förbättra såväl förebyggande insatser, som behandling och bot men fortfarande finns utmaningar kopplade till tillgängligheten.

Flera utredningar pågår, bland annat ska Socialstyrelsen kartlägga vilken hälsodata som kan vara av nationellt intresse och bidra till mer datadriven hälso- och sjukvård. Regionalt förekommer både initiativ och satsningar men fortfarande finns det hinder för att dela data mellan regionerna. Också tolkningen av regler och riktlinjer kan skilja sig åt mellan vårdgivare och regioner. Patienterna vill att deras data ska användas i forskningen och utveckling och införande av precisionsmedicin kommer att kräva det.

Så vad är nästa steg? Vilka konkreta åtgärder som bidrar till att flytta fram positionerna för Sveriges nyttiggörande av hälsodata ska vi prioritera?

Medverkande:

Markus Lingman, överläkare och strateg i Region Halland

Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung

Annette Linander (C), gruppledare regionfullmäktige, förste vice ordförande i regionstyrelsen Region Skåne

Clara Hellner, forsknings- och innovationsdirektör i Region Stockholm, chef för Centrum för Hälsodata

Karolina Antonov, analyschef Lif