X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

2 600 medarbetare från 70 länder utvecklar de nya läkemedlen

Christoph Varenhorst

Christoph Varenhorst arbetar på forskningsanläggningen i Göteborg, navet för AstraZenecas forskning i Sverige. 

Hur bedriver läkemedelsbranschen forskning i Sverige och vad är din roll på ditt företag?

– AstraZeneca är en viktig del av den svenska Life Science-sektorn, som forskar fram och utvecklar läkemedel för att förbättra människors hälsa. AstraZeneca har en unik och stark roll inom läkemedelsforskningen i Sverige. I Göteborg ligger en av våra tre globala strategiska forsknings- och utvecklingsanläggningar, som täcker hela kedjan från idé till läkemedel att utvärdera i kliniska prövningar. Här i Göteborg är jag en av 2 600 medarbetare från över 70 länder. Som ansvarig för ett våra läkemedel inom hjärta/kärl-, njur- och metabola sjukdomar är jag stolt över att kunna bidra till att utveckla behandlingar som kan förändra liv.

Finns det någon tydlig trend inom läkemedelsforskningen i Sverige?

– Det vi har sett under pandemin är en väldigt tydlig bekräftelse på en långsiktig trend – att det behövs mer samarbete inom läkemedelsforskningen. Det gynnar forskningen och leder till bättre resultat. Det gagnar både Life Science-sektorn, patienten och samhället i stort. Något annat som skulle gynna Life Science i Sverige är en bättre användning och utbyte av hälsodata. Här behöver Sverige ett modernt och välfungerande system för att ta täten inom precisionsmedicin.

Vilken typ av läkemedel som är på väg att lämna forskningsstadiet tror du kommer att göra mest skillnad för patienterna i framtiden?

– Det händer mycket och går väldigt fort. AstraZeneca bedriver forskning inom både onkologi, immunologi, kardiovaskulära sjukdomar, metabola sjukdomar, sjukdomar i andningsvägarna och njursjukdomar. Ska jag peka ut någon särskild typ av läkemedel tror jag mycket på skräddarsydda läkemedel där varje behandling styrs mot individens unika behov. Där kommer vi se spännande saker i framtiden.

Christoph Varenhorst är Global Vice president och Global Product Lead Lokelma på AstraZeneca

Uppdaterad: 6 september 2021