X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Alla i leveranskedjan agerar på minsta avvikelse

Läkemedel är inte vilka varor som helst och distributionen ställer höga säkerhetskrav. Anna Gillström säkerställer att Boehringer Ingelheims produkter har samma kvalitet när de når de svenska apoteken som när de lämnar fabriken. Konsumenterna ska kunna vara trygga i att de får läkemedel av hög kvalitet.

Beskriv ditt arbete och vilken roll det spelar i distributionskedjan

– I rollen som sakkunnig på Boehringer Ingelheim säkerställer jag att företagets läkemedel har samma kvalitet när de når de svenska apoteken som när de lämnar fabriken.

– Längs hela distributionskedjan ser jag till att vi har processer och kontroller på plats som säkerställer att endast effektiva och säkra läkemedel når ut till svenska konsumenter. Jag ser till att vi följer de lagar och regler som gäller för läkemedelsdistribution och att våra läkemedel hanteras korrekt under transport och lagerhållning. Om något går snett är jag med och utreder incidenten och vidtar åtgärder för att undvika att samma situation uppstår igen. Jag är även ansvarig för att vi har en säker, robust och effektiv indragningsprocess på plats i de fall vi behöver dra tillbaka ett läkemedel från marknaden.

– Jag samarbetar med många kollegor, till exempel experter på logistik och varuförsörjning. Tillsammans skapar och förbättrar vi de redan befintliga processerna.

Läkemedel har höga kvalitets- och säkerhetskrav. Vad innebär det för transport och förvaring?

– Distributionen av läkemedel är starkt reglerad. För att kvalitativa läkemedel, oberoende av yttre förhållanden, ska kunna levereras säkert och i tid finns flertalet regelverk på plats. De innehåller olika typer av krav på varje enskild aktör i distributionskedjan och är framtagna för att patienterna i slutändan endast ska nås av säkra läkemedel av hög kvalitet.

Kan du ge något exempel på det?

– Det kan till exempel handla om en förvaringstemperatur som måste upprätthållas under transport och förvaring, oavsett om det är kall vinter eller en varm sommardag utomhus.

Hur motarbetar ni läkemedelsförfalskningar?

– Även här riktar regelverken krav mot olika aktörer i distributionskedjan så att konsumenten kan vara trygg i att enbart äkta läkemedel av utlovad kvalitet når de, av Läkemedelsverket, godkända svenska apoteken.

– Alla aktörer i kedjan är ständigt säkerhetsmedvetna och kontrollen är hög. Till exempel skickar vi information om vilka leveranser som planeras från våra fabriker till vår distributör i Sverige. Distributören har då, utöver fysisk packlista som medföljer godset, även digital information som de använder som underlag i sin godsmottagningskontroll. Om distributören får in leveranser med minsta avvikelse kontaktar de oss för vidare utredning. Alla i kedjan agerar på minsta avvikelse.

Vilka är de största utmaningarna inom läkemedelsdistribution?

– Det är när oförutsägbara händelser får stora konsekvenser för läkemedelsförsörjningen. Vi har en skyldighet att förse marknaden med våra läkemedel enligt den efterfrågan som finns. I samband med coronapandemins utbrott ökade den globala efterfrågan av vissa läkemedel markant. Då det i många fall tar tid att skala upp tillverkningen av läkemedel var det svårt att öka produktionen av dessa läkemedel enligt efterfrågan i alla länder samtidigt.

Anna Gillström arbetar som sakkunnig på Boehringer Ingelheim.

Uppdaterad: 6 september 2021