X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

"Snabb, relevant information om våra vacciner är A och O"

Andreas Palmborg

Andreas Palmborg, är Medical Lead Vaccines, inom Medical Affairs på Pfizer Sverige och arbetar bland annat med att utbilda och informera om vacciner, nu senast vaccinet mot covid-19.

Vad innebär din roll och vad är de viktigaste uppgifterna för ”medical information”?                    

–  Jag arbetar på det som på läkemedelsföretag kallas medical affairs, och en av flera arbetsuppgifter är att hantera frågor och bistå med kunskap och information kring våra vaccin. A och O är att vi som företag vid frågor kring våra vacciner eller läkemedel skyndsamt kan tillhandahålla relevant information för att säkerställa att våra produkter används på ett säkert sätt, och där de gör mesta möjliga nytta. Vi har en särskild avdelning, som heter just ”medical information” som kontinuerligt hanterar frågor från främst hälso- och sjukvårdspersonal, och i samband med utrullning av covid-19 vaccin så har vi naturligtvis fått många frågor att hantera.

Hur har utvecklingen av covid-19 vacciner kunnat gå så fort?

–  Från vår sida sattes redan tidigt förra året stora resurser och fokus på att utveckla ett säkert och effektivt vaccin mot covid-19. Trots den rekordsnabba utvecklingen har Pfizer/BioNTechs covid-19-vaccin genomgått alla de steg som krävs av ett kliniskt prövningsprogram, inklusive en omfattande så kallad fas 3-prövning. Regulatoriska myndigheter har också prioriterat och skyndsamt hanterat granskningen av covid-19-vaccin.

– En förutsättning har även varit att vi använt oss av mRNA-teknologi som möjliggör snabb utveckling samt uppskalning av vaccinproduktion. Här hade vi sedan ett par år tillbaka ett pågående samarbete med BioNTech kring ett influensavaccin med just den tekniken, så det blev en språngbräda till att utveckla vaccinet mot covid-19. Det speglar också vår omfattande forskningsstrategi som utvecklats det senaste decenniet med fokus på investeringar i avancerad teknik, externa partnerskap och integrerat beslutsfattande.

Hur har ni påverkats av coronapandemin och vilket stöd har vården behövt när vaccineringarna startat?

– Den uppenbara omställningen är såklart att den digitala utvecklingen nu kraftigt har accelererat, vi ser att en enorm mängd information snabbt delas i olika typer av forum och fysiska möten har nästan helt kommit att ersättas av digitala kontakter. Förutom frågor från hälso- och sjukvårdspersonal har våra huvudsakliga kontakter varit med svenska myndigheter och organisationer, där digitala möten och informationsdelning har varit en förutsättning för att brett nå ut med information till alla de som är involverade i vaccineringen.  

– Vi är glada och stolta över att ha fått förtroendet att kunna vara med och bidra till att bromsa och förhoppningsvis också helt sätta stopp för den här pandemin som på så många olika sätt påverkat oss sedan början av förra året.

Hur länge har företaget ansvar för medicinsk rådgivning kring en produkt man tagit fram?

–  Vi tar naturligtvis ansvar för våra läkemedel och vaccin så länge som de finns tillgängliga på den svenska marknaden. Informationsbehovet är störst i samband med lansering eller när ett nytt användningsområde för ett läkemedel godkänns, men även för äldre produkter kan det komma in frågor som vi också hanterar.  

Andreas Palmborg är medical Lead Vaccines inom Medical Affairs på Pfizer Sverige.

Uppdaterad: 6 september 2021