X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Kvinna med barn i famnen

Reformagenda för EU

Det som händer i EU får stor effekt på den svenska samhällsutvecklingen, bland annat inom folkhälsa och ekonomi. Där stiftas många av våra lagar och dit går majoriteten av vår export. För life science-branschen, en av Sveriges mest framgångsrika exportindustrier, står mycket på spel.

Läkemedelsföretagen utvecklar inte bara läkemedel som förbättrar människors hälsa och livskvalitet, de är också en motor för välstånd och tillväxt. Att de har goda förutsättningar att verka är en viktig uppgift för Sverige i EU.

De senaste 20 åren har Europa tappat mark till länder som Kina och USA. Genom att göra EU till en attraktiv plats för life science-branschen, satsa på en innovationsdriven tillväxt och grön omställning går det att vända utvecklingen.

Lif vill ha ett mer konkurrenskraftigt, hållbart och friskare EU där invånarna har god tillgång till effektiva läkemedel och en högkvalitativ vård.

Här presenterar vi vår EU-agenda.

Stärk EU:s läkemedelsbransch för global konkurrenskraft och hållbar utveckling

För att EU ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft och för att läkemedelsindustrin ska kunna bidra fullt ut till den gröna omställningen och den säkerhet och beredskap som krävs i och med ökad geopolitisk oro, måste Europa bli mer attraktivt för investeringar.

EU som ett nav för innovation och forskning

Om EU ska bli ett globalt nav för medicinsk forskning och läkemedelsutveckling krävs satsningar på innovation och produktionskapacitet. Genom att främja tvärvetenskapliga nätverk, infrastrukturer för hälsodata och samarbeten mellan offentliga och privata aktörer får Europa en ledande position. 

Satsa på kompetensförsörjning för hälso- och sjukvård och industri i EU

För att stärka Europas konkurrenskraft inom sjukvården och life science-sektorn behövs kvalificerad arbetskraft. Investeringar i kompetensutveckling, digitalisering och fortbildning gör EU väl rustat för framtida utmaningar och möjligheter.

En strategi för europeisk life science i världsklass

Genom att inrätta ett europeiskt life science-kontor stärker EU sektorns innovation och forskning. Med en sådan satsning kan Europa samordna nyckelområdena inom life science. Det skapar ett ekosystem där medicinsk FoU blomstrar och bidrar till en konkurrenskraftig, hållbar utveckling.

Se sjukvård och läkemedel som en investering i ett friskare Europa

Att klassa hälso- och sjukvårdsutgifter som investeringar snarare än kostnader leder till ett hållbart och friskare Europa där förebyggande åtgärder, tillgång till behandlingar och bättre finansieringsmodeller maximerar hälsovårdens effektivitet. Så skapas stort långsiktigt värde i form av god hälsa och kostnadsbesparingar.

Digitalisering för bättre sjukvård och forskning i EU

Digitaliseringen öppnar dörren till mer patientcentring och en bättre, effektivare vård. En av hörnstenarna i EU:s digitaliseringsagenda är European health data space. Genom att nyttja hälsodata bättre kan Europa accelerera utvecklingen av nya läkemedel.

Läkemedelsförsörjning och god beredskap i Europa

Läkemedelsförsörjning, resiliens och krisberedskap kräver att EU förebygger brist på kritiska läkemedel. Genom att satsa på ökad självförsörjning och upprätthålla frihandeln står EU rustat för framtida utmaningar och kan erbjuda robust sjukvård i tider av kris eller krig.

En hållbar europeisk läkemedelsbransch

EU står inför en hållbar omställning och life science-branschen kan accelerera den. Åtgärdspaketet "The green deal" och nya regelverk kommer spela en tung roll i arbetet. Men hänsyn måste tas till hela Agenda 2030 och EU bör balansera god läkemedelstillgång med omställningen på miljö- och kemikalieområdet.

Uppdaterad: 2 juli