X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Farmakologi

Farmakologi är läran om läkemedel och deras verkningar. Här hittar du information om hur ett läkemedel hittar till den plats i kroppen där det ska utöva sin effekt och vilka olika steg som ett läkemedel genomgår i kroppen för att en läkemedelsbehandling ska bli framgångsrik.

Ett läkemedels väg genom kroppen

När vi beskriver läkemedlets vandring genom kroppen så är det lättast att göra det med begreppen absorption (upptag) av läkemedel, distribution (fördelning) och eliminering (utsöndring).

Utsöndringen kan ske på två sätt. Dels genom att läkemedlet bryts ner genom metabolism, dels att det utsöndras med urin eller galla till tarmen. Vi har många olika sätt att tillföra läkemedel. Vi talar om det som administrering av läkemedel.

Det vanligaste administreringssättet är att ge läkemedel oralt, dvs via munnen. Läkemedlet kommer då att tas upp i tarmen. Andra sätt är att ge läkemedlet parenteralt, dvs som en injektion, ge det rektalt i form av ett stolpiller via ändtarmen, sublingualt som en tablett under tungan, som en inhalation via lungorna, eller ibland lokalt som näsdroppar eller hudsalva.

I filmen kommer vi att följa ett läkemedels väg genom kroppen. Vi kommer däremellan att se närmare på hur läkemedlet fördelas i kroppen och hur det når fram till sitt målorgan.

Hur hittar läkemedlet till den plats där det ska göra sin verkan? Vad händer om man inte tar läkemedlet exakt som läkaren har ordinerat? Finns det något annat man bör tänka på? Filmen är 18.37 min lång.

Uppdaterad: 17 oktober 2022