X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Illustration termometer

Klimatförändringarna

Klimatförändringarna är ett av de största hoten mot den globala folkhälsan. De påverkar människor direkt och indirekt, och enligt WHO orsakas ett av fyra förtida dödsfall idag av miljöfaktorer. Att bekämpa klimatförändringarna bör vara en central preventionsinsats för läkemedelsbranschen och hälso- och sjukvården. Och patienten ska stå i centrum för arbetet.

Växthuseffekten påverkar både sjukdomsmönster och annan ohälsa. Till exempel leder fler extrema väderhändelser, torka och översvämningar till ökad svält likväl som epidemier och andra sjukdomar. Dålig luftkvalitet orsakar astma och hjärt- och kärlsjukdomar. (Se bilden här intill.)

Cirkel Efpia text.svg

Klicka för större bild.

Parisavtalet ska begränsa den globala uppvärmningen

Vid FN:s klimatkonferens i Paris 2015 (COP21) fattade man beslut om att begränsa utsläppen av växthusgaser och stärka motståndskraften mot klimatförändringarna (förbättra resiliensen). I det så kallade Parisavtalet gav världens länder sitt tydliga stöd för att hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2°C och sträva efter att begränsa ökningen till 1,5°C.

Läkemedelsbranschens arbete med att minska utsläppen

Lif och våra medlemsföretag vill förbättra människors livskvalitet genom tillgång till nya, effektiva läkemedel och vacciner och en stabil läkemedelsförsörjning. Vårt engagemang i god hälsa innebär självklart att vi också behöver bidra till en hälsosam miljö och göra vad som krävs för att mildra klimatförändringarna.

Tillverkningen och distributionen av läkemedel och användningen i vården kan bidra till den globala uppvärmningen. 

  • Energianvändning baserat på fossila bränslen släpper ut koldioxid vid produktion.
  • Förpackningar av plast, gjorda av fossil råvara, leder till nettoutsläpp av koldioxid när de förbränns efter användning.
  • Distribution är till stor del fortfarande beroende av fossila bränslen och påverkar klimatet.
  • Från en del produkter, som vissa inhalatorer, sker utsläpp av växthusgaser.

Industrin jobbar aktivt med att minska energianvändningen totalt men också med att gå över till förnyelsebara energikällor. Produktutveckling inom exempelvis inhalatorområdet har möjliggjort en radikalt minskad klimatpåverkan.

Färdplan för en fossilfri läkemedelsbransch

Lif och våra medlemsföretag har åtagit sig att arbeta för en fossilfri läkemedelsbransch. I vår färdplan beskriver vi hur de forskande läkemedelsföretagen ska bidra till att nå Sveriges klimatmål och Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Läkemedelsbranschen stödjer

Läkemedelsbranschen ska minska utsläppen i leverantörskedjan

Tio läkemedelsföretag går samman och lanserar ett program som ska minska branschens klimatpåverkan genom att snabba på användandet av förnybar energi och reducera utsläppen av växthusgaser i den globala värdekedjan.

Chiesi ska vara klimatneutrala senast 2035

Chiesi arbetar på flera plan för att säkerställa att de bidrar till ett hållbart samhälle. Ett exempel är deras mål att vara klimatneutrala senast 2035 – bland annat investerar de 350 miljoner euro i att ta fram en helt ny typ av miljövänligare sprayinhalator för astma och KOL-patienter.

Johnson & Johnson bidrar till minskade utsläpp

McNeil AB, ett av Helsingborgs största industriföretag och tillverkare av nikotinläkemedlet Nicorette, är en koldioxidneutral produktionsanläggning.

AstraZeneca eliminerar koldioxidutsläppen med Ambition Zero Carbon

AstraZeneca siktar på att eliminera koldioxidutsläppen från den egna verksamheten till 2025 och att göra hela värdekedjan koldioxidnegativ till 2030.

Läs mer

De forskande läkemedelsföretagens europeiska branschorganisation EFPIA har skrivit ett white paper om hur deras medlemmar bidrar till att mildra klimatförändringarna.

Produktionsår: 2021
Uppdaterad: 30 november 2022