Vår styrelse

Styrelsen leder och beslutar inriktningen för LIFs arbete. Styrelsens ordförande är Niklas Karlberg som också är VD för Novartis.

Styrelsens ledamöter

Niklas Karlberg, Novartis (Ordförande)
Anna-Kaija Grönblad, Sanofi
Henrik Wulff, Bayer
Johan Ström, Biogen
Lars Johansson, Janssen
Lauri Lindgren, Amgen
Linn Mandahl Skepp, AbbVie
Malin Parkler, Pfizer
Marc Gailhardou, M S D
Niclas Karlsson, GlaxoSmithKline
Nicolas Verbeke, Celgene
Ulf Hultquist, CSL Behring

Adjungerad representant, representerande Innovativa mindre Life Sciencebolag (IML)

Jan G. Smith, Abigo Medical

Kansliansvarig

Anders Blanck, LIF

Sekreterare

Cecilia Kennerfalk, LIF

Juridiskt ombud

Advokat Ingrid Eliasson, Advokatfirma DLA Piper