Vår styrelse

Styrelsen leder och beslutar inriktningen för Lifs arbete. Styrelsens ordförande är Malin Parkler som också är VD för Pfizer.

Styrelsens ledamöter

Malin Parkler, Pfizer (Ordförande)
Linn Mandahl, AbbVie AB (Vice ordförande)
Amy van Buskirk, Roche AB
Anna-Lena Engwall, AstraZeneca AB
Berkeley Vincent, Janssen-Cilag AB
Björn Berglund, Swedish Orphan Biovitrum AB
Jakob Tellgren, Merck Sharp & Dohme AB
Johan Ström, Biogen Sweden AB
Judith Love, Novartis
Michaël Lugez, Bristol-Myers Squibb AB
Niclas Karlsson, GlaxoSmithKline AB
Niels Abel Bonde, Novo Nordisk Scandinavia AB
Tashia Lentz, Astellas Pharma AB
Tomer Feffer, Bayer AB

Adjungerad representant, representerande Innovativa mindre Life Sciencebolag (IML)

Jan G. Smith, Abigo Medical

Kansliansvarig

Anders Blanck, Lif

Sekreterare

Linda Melkersson, Lif

Juridisk rådgivare

Linda Melkersson, Jurist, Lif

Uppdaterad: 14 oktober 2014