Vår styrelse

Styrelsen leder och beslutar inriktningen för LIFs arbete. Styrelsens ordförande är Malin Parkler som också är VD för Pfizer.

Styrelsens ledamöter

Malin Parkler, Pfizer (Ordförande)
Amy van Buskirk, Roche AB
Anna-Kaija Grönblad, Sanofi AB
Björn Berglund, Swedish Orphan Biovitrum AB
Iddo Leshem, Bristol-Myers Squibb AB
Johan Ström, Biogen Sweden AB
Judith Love, Novartis
Linn Mandahl, AbbVie AB
Michelle Werner, AstraZeneca AB
Niclas Karlsson, GlaxoSmithKline AB
Niels Abel Bonde, Novo Nordisk Scandinavia AB

Adjungerad representant, representerande Innovativa mindre Life Sciencebolag (IML)

Jan G. Smith, Abigo Medical

Kansliansvarig

Anders Blanck, LIF

Sekreterare

Cecilia Kennerfalk, LIF

Juridisk rådgivare

Linda Melkersson, Jurist, LIF