Vår styrelse

Styrelsen leder och beslutar inriktningen för LIFs arbete. Styrelsens ordförande är Malin Parkler som också är VD för Pfizer.

Styrelsens ledamöter

Malin Parkler, Pfizer (Ordförande)
Niklas Karlberg, Novartis
Andrea Sambatti, Boehringer Ingelheim AB
Anna-Kaija Grönblad, Sanofi
Anna-Lena Engwall, Shire Sweden AB
Johan Ström, Biogen
Lars Johansson, Janssen
Lauri Lindgren, Amgen
Linn Mandahl, AbbVie
Marc Gailhardou, M S D
Michelle Werner, Astra Zeneca AB
Niclas Karlsson, GlaxoSmithKline
Niels Abel Bonde, Novo Nordisk Scandinavia AB

Adjungerad representant, representerande Innovativa mindre Life Sciencebolag (IML)

Jan G. Smith, Abigo Medical

Kansliansvarig

Anders Blanck, LIF

Sekreterare

Cecilia Kennerfalk, LIF

Juridisk rådgivare

Linda Melkersson, Jurist, LIF