X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vaccinering i Sverige

I Sverige ges barnvaccinationer inom allmänna barnvaccinationsprogrammet. Inför utlandsresor bör man ta recevaccinationer som krävs eller rekommenderas vid resor till vissa länder. I tillägg finns det en rad mer specialiserade vacciner som rekommenderas för äldre eller speciellt svaga personer. Coronapandemin, helt unik i sin omfattning, har en egen vaccinationsstrategi som är framtagen av Folkhälsomyndigheten och i princip inbegriper hela den svenska befolkningen.  

Nationella vaccinationsprogram

Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna program, som kostnadsfritt erbjuds hela befolkningen vid vissa åldrar, och särskilda program, som kostnadsfritt erbjuds personer i definierade riskgrupper (grupper som löper större risk att smittas eller bli allvarligt sjuka vid infektion). I dagsläget finns endast ett nationellt vaccinationsprogram och det är ett allmänt program som omfattar barn. Där ingår vaccination mot rotavirus, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib (Haemophilus influenzae typ b), pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och HPV (Humant papillomvirus).

 

Ett nationellt vaccinprogram för äldre kan rädda liv

Vaccination av personer över 65 år mot influensa och pneumokocker minskar smittspridning eller sjukdomsbörda och är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade 2016 att ge alla äldre och andra riskgrupper tillgång till vaccinerna kostnadsfritt och oberoende av vilken region man bor i, och ett färdigt förslag ligger på regeringens bord. Lif ser det som angeläget att man nu går vidare och inrättar ett nationellt vaccinationsprogram för äldre. Det är ett viktigt bidrag till en jämlik sjukvård och räddar liv. 

Läs Folkmyndighetens förslag

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccinationer

Utöver de statligt finansierade nationella vaccinationsprogrammen kan Folkhälsomyndigheten rekommendera regionerna att erbjuda vissa grupper vaccination, om de löper ökad risk att utsättas för särskilda sjukdomar. Dessa rekommendationer är dock inte bindande, utan regionerna beslutar själva om de ska följas och om kostnaden för patienten. Sådana rekommendationer finns för hepatit B, influensa, pneumokocker och tuberkulos.

Samtliga regioner erbjuder idag barn kostnadsfri vaccination mot hepatit B.

Vid resa till vissa länder är det även viktigt att se över sitt vaccinationsskydd. Information om detta finns exempelvis på 1177.se.

 

Foto på kontaktpersonen
Bengt Mattson Sakkunnig policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4

 

Uppdaterad: 8 december 2020