X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Utbildningar i IMA och MGU

Spridning av nya forskningsrön inom sjukvården kräver ett väl fungerande samarbete mellan vården och läkemedelsbranschen för att värdefull behandling ska komma patienterna till nytta. Vården erbjuder unik kunskap om hur enskilda läkemedel fungerar i vardagen och läkemedelsföretagen bidrar med värdefull kunskap om sina läkemedel genom forskning och utveckling. Samarbete och dialog mellan parterna sker idag på många olika sätt och genom olika faser av läkemedlets utveckling.

Information som vid marknadsföring av läkemedel riktas till vårdpersonal och allmänhet måste ske på ett ansvarsfullt sätt och omfattas av såväl regler som lagar. Lif erbjuder därför kurser, utbildningar och seminarier för att stödja sina medlemsföretag i detta arbete och några av dessa återges här.

Medicinsk grundutbildning (MGU)

Om du vill arbeta som läkemedelsinformatör på ett företag som är medlem i Lif krävs en medicinsk grundutbildning. Lif erbjuder därför en Medicinsk grundutbildning (MGU), ofta kallad Lif-kursen, och kravet är att läkemedelsinformatörer inom Lifs medlemsföretag ska ha tenterat utbildningen med godkänt resultat. Efter godkänd tentamen erhålls LIF-auktorisation som läkemedelsinformatör. Undantag från kravet om medicinsk grundutbildning gäller för person som har läkarexamen, tandläkarexamen, apotekarexamen, sjuksköterska/barnmorskeexamen, receptarieexamen, biomedicinarexamen. Utbildning och auktorisation av läkemedelsinformatör har anordnats inom läkemedelsbranschen sedan 1968.

På uppdrag av Lif arrangeras den medicinska grundutbildningen av Läkemedelsakademin. Mer information om utbildningen finner du i dokumentet Utbildning till auktoriserad läkemedelsinformatör samt på Läkemedelsakademins hemsida

Kurs för informations- och marknadsansvariga (IMA)

Lifs medlemsföretag ska utse en anställd som övervakar företagets informations- och marknadsföringsåtgärder. Uppgiften är att vara företagets kontaktperson i informations- och marknadsföringsetiska frågor. Ett krav är att den anställde har genomgått IMA- kursen vilken ger grundläggande kunskap i marknadsrätt.

Även annan personal på företagen kan med fördel gå kursen. Erfarenhet visar att den interna kommunikationen och förståelsen inom företaget underlättas om anställda som arbetar med företagets läkemedelsinformation har skaffat sig IMA-kompetens.

IMA-kursen administreras av Läkemedelsakademin. Information om kommande kurstillfällen och anmälan finns på Läkemedelsakademins hemsida.

Uppdaterad: 23 augusti 2022