X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Man och kvinna

HPV-vaccin stoppar viruset som orsakar livmoderhalscancer

Varje år dör 150 kvinnor av livmoderhalscancer i Sverige. Det går att förändra. De viktigaste åtgärderna är vaccination mot HPV och screening med gynekologisk cellprovskontroll. I Sverige började man erbjuda flickor i årskurs 5–6 vaccin 2010 och sedan förra året omfattas även pojkar.

Humant papillomvirus, HPV, är ett vanligt virus som finns i många olika varianter. Det överförs via kontakt mellan hud och slemhinnor och ofta genom samlag. De flesta i befolkningen, över 80 procent, kommer någon gång att bli smittade.

Oftast orsakar det en symtomfri infektion som läker ut av sig själv. I några fall blir den kronisk och en del virus kan ge upphov till cancer i livmoderhalsen (98 procent orsakas av HPV), vulva, vagina, anus, penis och svalg. Andra virustyper kan orsaka könsvårtor, så kallade kondylom.

Livmoderhalscancer är den vanligaste HPV-relaterade cancerformen och upptäcks ofta vid gynekologiska hälsokontroller. Det finns också ett screeningprogram för analcancer som dock inte är med i nationella vårdprogram. Övriga cancerformer upptäcks först efter att det gått en tid och man fått synliga förändringar och besvär.

Det finns över 200 olika varianter av humant papillomvirus men endast 13 innebär en för risk att utveckla cancer. Vanliga vårtor på händerna och fötterna samt de på könsorganen (kondylom) orsakas av HPV men av olika slag och kan inte orsaka cancer.

Traditionell cancerbehandling och förebyggande vacciner

HPV-vacciner ger ett drygt 90-procentigt skydd mot att bli infekterad. I Sverige erbjuds flickor från årskurs 5 vaccination sedan 2010 och sedan 2020 även pojkar.  

Det finns idag två olika HPV-vacciner som skyddar mot de allra vanligaste virusvarianterna (16 av 18), de som står för cirka 70 procent av alla livmoderhalscancrar. Vaccinerna skyddar även mot de virus (6 av11) som orsakar 90 procent av all kondylom.  

Behandlingen för de flesta HPV-orsakade cancerformerna är kirurgi, strålning och cellgifter. Kondom kan ge ett visst (men inte säkert) skydd mot att bli smittad. Att gå på gynekologiska hälsokontroller gör att förändringar kan upptäckas och åtgärdas innan sjukdomen hunnit utvecklats för långt.

HPV – en kort historik

Humant papillomvirus tillhör den större släkten papillomvirus och har sannolikt funnits i miljontals år.

Det var först i slutet av 1800-talet som smittsamma sjukdomar kunde kopplas till små mikrober och upptäckten att det fanns organismer som var mindre än bakterier.

Den holländske vetenskapsmannen Beijernick myntade begreppet virus (som betyder gift) första gången 1889 men det var först efter att elektronmikroskopet konstruerades 1931 som man kunde se och beskriva ett virus.

Läkemedelsforskningen fortsätter och cancer är i fokus

Läkemedelsforskningen bryter hela tiden ny mark. Det område som det forskas mest kring är cancer och de nya typerna av behandling handlar till stor del om att använda kroppens egna celler för att angripa cancern. Möjligheten att skräddarsy behandlingar utifrån den enskilda individen, så kallad precisionsmedicin, växer också.

Läs mer om framtidens läkemedel mot cancer och andra svåra sjukdomar

Läkemedelsproduktion kräver enorma arbetsinsatser

Att ta fram och leverera läkemedel är en komplex affär. Här berättar några av läkemedelsföretagens anställda om hur de bidrar till att täcka Sveriges behov av effektiva, säkra produkter.

Läs intervjuerna

Framtidens läkemedel – hopp för svårt sjuka

Forskningen har gjort stora framsteg men ännu saknas effektiva behandlingar för många svåra sjukdomar. Idag arbetar läkemedelsföretagen mer intensivt än någonsin för att få fram läkemedel. 

Läs mer om framtidens läkemedel

Vacciner kan utrota sjukdomar

När det kommer till skydd mot allvarliga sjukdomar är det svårt att tänka sig ett viktigare verktyg än vacciner. Flera svåra åkommor har till och med utrotats tack vare dem.

Lunginflammation kan botas tack vare antibiotika

I Sverige insjuknar cirka 1 av 100 personer om året i lunginflammation. Idag går det att behandla och förebygga den allvarliga sjukdomen.

Diabetes – inte längre ett hinder för ett ”normalt” liv

Diabetes en av våra största folksjukdomar. Tidigare var det en sjukdom där livet begränsades hårt. Idag kan man oftast hantera den genom olika insatser. 

Livmoderhalscancer kan förhindras

Nu går det att stoppa viruset som orsakar livmoderhalscancer. I Sverige erbjuds alla elever i årskurs 5–6 vaccin mot HPV. Det ger ett starkt skydd mot att bli infekterad.

Migrän – nu kan den plågsamma huvudvärken förebyggas

En och en halv miljon svenskar beräknas lida av migrän. Med ny medicin går det nu att mildra och till och med förhindra de plågsamma huvudvärksattackerna.

Vaccin utrotar den farliga mässlingen

Mässling är en extremt smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig hjärninflammation. Under det tidiga 1900-talet skördades hundratals människoliv om året i Sverige. Idag är mässling en sällsynt gäst.

Tack för ett gott samarbete

Varje läkemedel är frukten av ett samarbete mellan de forskande läkemedelsföretagen, akademin och hälso- och sjukvården. Bakom mediciner och vaccin som förebygger, botar eller lindrar ligger åratal av forskning inom universiteten.

Arbetet tas sedan vidare av läkemedelsföretagen, där det tar tio till femton år att utveckla en färdig behandling. I processen bidrar inte minst ett stort antal patienter genom att delta i kliniska läkemedelsprövningar i sjukvården.

Det här är Lif

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ sjukvård och för att alla patienter ska få tillgång till nya behandlingar.

Våra cirka 90 medlemsföretag jobbar outtröttligt med att forska fram och utveckla medicinska innovationer som förebygger, diagnosticerar och behandlar sjukdomar. 

Uppdaterad: 20 mars 2023