X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

E-verifikation

Receptbelagda läkemedelsförpackningar får en unik kod och en säkerhetsförsegling. När man hämtar ut ett läkemedel scannar apoteket koden för att verifiera produktens äkthet. Att säkerhetsförseglingen är intakt visar att förpackningen inte öppnats sedan den lämnade tillverkaren.

Farmakologi

Farmakologi är läran om läkemedel. Här finns information om hur ett läkemedel hittar till den plats i kroppen där det ska utöva sin effekt och vilka olika steg som ett läkemedel genomgår i kroppen för att en läkemedelsbehandling ska bli framgångsrik.

Forskning och utveckling

Bakom varje läkemedel ligger ett omfattande vetenskapligt arbete och för att ta fram nya, säkra och effektiva läkemedel krävs att många hjälps åt. En lång process av vetenskapliga genombrott, politiska beslut och stora ekonomiska investeringar måste till för att ett nytt läkemedel ska nå patienterna.

Immaterialrätt inom Life Science

Patent är det grundläggande immaterialrättsliga skyddet och mycket viktigt för läkemedelsföretag. Det utformades ursprungligen för att ge en begränsad period av exklusivitet och samtidigt uppmuntra till investeringar inom vetenskap och teknik. Här finns information om olika sorters immateriella rättigheter. 

Fakta om läkemedel och miljö

Likt de flesta andra produkter bär läkemedel på en risk för miljöpåverkan. Det gäller i alla led, från forskning och tillverkning till försäljning, konsumtion samt avfalls- och avloppshantering. Här berättar vi om hur läkemedel påverkar miljön och vad som görs från industrins och lagstiftarnas sida för att minska skadlig inverkan av utsläpp av läkemedel.

Läkemedelsförmån

Läkemedelsförmånen är till för att ge patienter skydd mot höga sammanlagda kostnader. När en patient köper läkemedel på recept betalar hen själv hela eller delar av läkemedelspriset. Den del man själv betalar blir lägre ju större totalkostnad man har haft för sina läkemedel under en 12-månadersperiod.

Läkemedelssäkerhet

När ett läkemedel efter en lång process blir godkänt och produktionen kan börja måste läkemedelsföretagen säkerställa att tillverkningen uppfyller höga krav på kvalitet och säkerhet. Men en minst lika viktig uppgift väntar när läkemedlet når konsumenterna.

Myndighetsgodkännande

När ett företag ansöker om att få ett läkemedel godkänt för försäljning kan det göras på flera olika sätt. Här berättar vi hur processerna för godkännande går till och hur lång tid det kan ta innan läkemedlet når patienterna.

Reklamationer och indragningar

För att en hög säkerhet kring läkemedel ska kunna upprätthållas arbetar alla aktörer på läkemedelsmarknaden tillsammans med gemensamma och säkra rutiner för reklamationer och indragningar.