X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Vårdens viktiga vägval: Uppstart Almedalen – Valet i Region Skåne 2022

Lyssna in när Lif anordnar en rad regionala valdebatter över hela Sverige. Vad vill de olika partierna med hälso- och sjukvården och hur stärker vi ekosystemet för Life Science, där sjukvården är en viktig del? Den 30 maj arrangerade Lif Södra en debatt om framtidens sjukvårdspolitik i region Skåne.

Region Skåne har nyligen etablerat ett ATMP-center och beslutat om att ta fram en regional strategi för precisionsmedicin. Parallellt arbetar regionen med att ta fram en handlingsplan kopplat till Region Skånes nya strategi för forskning och innovation inom hälso- och sjukvård som beslutades i slutet av 2021. Allt i syfte att stärka skånsk Life Science.

Skånes universitetssjukhus har forskning som är världsledande samtidigt som tillgänglighet till vården fortfarande präglas av efterverkningar av pandemin. Fokus framåt är bland annat en god och nära vård, personcentrerad vård, förbättrad arbetsmiljö och ett nytt vårdinformationssystem. Debatten tog upp en del av dessa ämnen som väcker många frågor.

Medverkande politiker

Annette Linander (C), 1:e vice ordf. i regionstyrelsen

Anna Mannfalk (M), 1:e vice ordf. i hälso- och sjukvårdsnämnden

Gilbert Tribo (L), ordf. i hälso- och sjukvårdsnämnden 

Mikael Skoog (S), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Inspiratörer

Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet

Erik Dahlman, ordförande i Skånes läkarförbund