X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Illustration pillerhög

Immateriella tillgångar och rättigheter

Ett stabilt immaterialrättsligt system är en förutsättning för att säkerställa att nya läkemedel och behandlingar tar sig från forskningsstadiet till patient. För läkemedelsbranschen är samverkan och partnerskap både vanligt och ofta nödvändigt. Att kunna samarbeta under säkra och förutsägbara förhållanden med forskare, akademin och andra företag är en förutsättning för fortsatt stark forskning och utveckling inom Life Science-området.

Att ta fram ett nytt läkemedel är både tids- och resurskrävande. Endast 12 procent av alla kliniska prövningar ger resultat i form av nya läkemedel. Ett stabilt immaterialrättsligt system ger incitament till att investera resurser i ny forskning och utveckling.

Immaterialrätt bidrar till innovation genom att:

  • Skapa säkerhet och förutsägbarhet för de investeringar och ekonomiska satsningar som görs för att kunna ta en upptäckt från idéstadie till färdig produkt.
  • Stödja samverkan och partnerskap genom att tillhandhålla de rättsliga ramar som möjliggör utbyte av teknik samt kunskap.

Stark svensk utveckling

Under 2020 ökade patentansökningarna inom läkemedelsbranschen med 10 procent i Sverige. Sett till alla patentansökningar ligger Sverige på en andra plats inom EU, efter Schweiz, när man ser på antal patentansökningar per invånare.

  • Immaterialrätt och incitamentsystem inom EU bör bli mer harmoniserade för att underlätta för företagen att tillgängliggöra nya produkter inom hela EU.
  • Det immaterialrättsliga systemet måste kunna hantera nya tekniska framsteg och säkerställa att incitament och skyddsmöjligheter är anpassade för att möta till exempel användningen av AI, data och genteknik inom forskning.
  • Den existerande immaterialrättsliga lagstiftningen bör, i frågor där betydande skillnader finns, anpassas till övriga EU-länders lagstiftning. Ett sådant exempel är Bolarundantaget (möjligheten att utföra kliniska prövningar för generikatillverkare för att få försäljningstillstånd utan att det ses som patentintrång).
  • Det immaterialrättsliga systemet ska utformas så att ny forskning och nya innovationer främjas.

Ett stabilt immaterialrättsligt system

Inom det immaterialrättsliga systemet har en avvägning gjorts mellan allmänhetens intresse av att få tillgång till uppfinningar och forskning och företagens behov av att kunna skydda sina idéer och uppfinningar. Skyddet ges under en begränsad tid.

Urholkas det immaterialrättsliga systemet kommer intresset för att starta ny forskning att minska och på lång sikt blir resultatet minskad tillgång till nya läkemedel.

Samhällsnyttan.svg

Det är fundamentalt att det immaterialrättsliga systemet även fortsättningsvis ger incitament till forskning och innovation. Systemet måste dessutom utvecklas och anpassas till ny teknik som kan bidra till att fler sjukdomar i framtiden blir behandlingsbara.

Pågående arbete inom EU

EU har nyligen initierat en översyn av sitt incitamentsystem liksom sin läkemedelsstrategi. Lif arbetar aktivt med att bidra till utvecklingen av både system och strategi.

Vill du veta mer om hur immaterialrätten är utformad?

Immateriella tillgångar avser tillgångar som inte är fysiska exempelvis forskningsresultat, data, uppfinningar, strategier och mjukvara. Det finns fyra typer av immateriella rättigheter som kan skydda dessa tillgångar – patent, varumärke, design och upphovsrätt.

Uppdaterad: 17 oktober 2022

Mer inom Immateriella tillgångar och rättigheter