X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ett litet barn

Den farliga mässlingen kan utrotas med hjälp av vaccin

Mässling är en extremt smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig hjärninflammation. Under det tidiga 1900-talet skördades hundratals människoliv om året i Sverige och fram till den allmänna vaccinationens intåg var det en vanlig barnsjukdom. Idag är mässling en sällsynt gäst i det svenska samhället.

Ibland uppstår begränsade utbrott i Sverige men de är nästan alltid kopplade till personer som blivit smittade utomlands.

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som orsakar infektion i luftvägarna och typiska röda hudutslag. Den drabbade får ofta hög feber, hosta, snuva, ögonirritation och upplever ljuskänslighet dagarna innan utslagen dyker upp. Det är den barninfektion som påverkar allmäntillståndet mest, men äldre får ofta mer uttalade symtom än barn.

Komplikationer uppstår i ungefär 20 procent av fallen. Det man fruktar mest är en allvarlig hjärninflammation. Oftast läker den ut men kan i enstaka fall leda till bestående hjärnskador. Har man en gång haft mässlingen är man immun för resten av livet.

Mässling sprids via luften i form av droppsmitta och hela 90 procent av de som träffar en infekterad person riskerar att själva få sjukdomen. Inkubationstiden är dessutom ovanligt lång, en till tre veckor.
Viruset tillhör morbillisläktet som är en underavdelning av paramyxovirus.

Vacciner trycker tillbaka mässling

Tidigare var mässling en mycket vanlig barnsjukdom i Sverige. Nuförtiden är den sällsynt tack vare den allmänna vaccination som infördes under 1970-talet, med en första dos vid ett och ett halvt års ålder och dos nummer två vid skolstarten.

I utvecklingsländerna är mässling däremot fortfarande den dödligaste av de sjukdomar som går att förebygga, framförallt hos barn under fem år. 2019 registrerades 207 500 dödsfall i världen på grund av mässling, en ökning med hela 50 procent sedan 2016.

Vacciner ger 90-procentigt skydd

Det finns ingen specifik behandling mot mässling men däremot effektiva vacciner. 1954 samlades blod in under ett mässlingsutbrott i Boston, USA, och forskarna kunde isolera viruset. Nio år senare var det första vaccinet klart. Det mässlingsvaccin som används idag lanserades redan 1968.

Efter den första vaccinsprutan räknar man med ett 85-procentigt skydd och efter den andra stiger det till över 90. När mer än 93 procent av invånarna i ett samhälle är vaccinerade upphör smittspridningen och så kallad flockimmunitet har uppstått.

Idag får svenska barn vaccin mot mässlingen, påssjuka och röda hund genom det allmänna vaccinationsprogrammet och Folkhälsomyndigheten utreder i skrivande stund om vattkoppor ska läggas till.

Mässling – en kort historik

Mässling har funnits i Sverige så länge vi känner till. Långt innan man visste vad ett virus var kände man igen den typiska sjukdomsbilden och mässlingen beskrivs som dödsorsak i kyrkoböcker redan under medeltiden.

Typiska symtom finns redovisade i begravningslängder från Dalarna under mitten av 1600-talet men hur vanlig den var vet vi inte.

Under 1800-talet beskrivs sjukdomsutbrott allt oftare och det var nästan alltid barn som drabbades mest.

Läkemedelsforskningen fortsätter – i framtiden kan vacciner rädda ännu fler liv

Vacciner har effektivt minskat antalet fall av många en gång i tiden vanliga och ofta dödliga åkommor som polio, smittkoppor och hepatit B. Det exceptionellt snabba framtagandet av vaccin mot covid-19 är mer näraliggande exempel. Dessutom fortsätter forskningen och i framtiden kan vacciner mot bland annat alzheimers och hjärt-kärlsjukdom bli verklighet.

Läkemedelsforskningen bryter hela tiden ny mark. De kommande åren är behandlingar mot en rad svåra sjukdomar, bland annat cancer, på gång.

Läkemedelsproduktion kräver enorma arbetsinsatser

Att ta fram och leverera läkemedel är en komplex affär. Här berättar några av läkemedelsföretagens anställda om hur de bidrar till att täcka Sveriges behov av effektiva, säkra produkter.

Läs intervjuerna

Framtidens läkemedel – hopp för svårt sjuka

Forskningen har gjort stora framsteg men ännu saknas effektiva behandlingar för många svåra sjukdomar. Idag arbetar läkemedelsföretagen mer intensivt än någonsin för att få fram läkemedel. 

Läs mer om framtidens läkemedel

Vacciner kan utrota sjukdomar

När det kommer till skydd mot allvarliga sjukdomar är det svårt att tänka sig ett viktigare verktyg än vacciner. Flera svåra åkommor har till och med utrotats tack vare dem.

Lunginflammation kan botas tack vare antibiotika

I Sverige insjuknar cirka 1 av 100 personer om året i lunginflammation. Idag går det att behandla och förebygga den allvarliga sjukdomen.

Diabetes – inte längre ett hinder för ett ”normalt” liv

Diabetes en av våra största folksjukdomar. Tidigare var det en sjukdom där livet begränsades hårt. Idag kan man oftast hantera den genom olika insatser. 

Livmoderhalscancer kan förhindras

Nu går det att stoppa viruset som orsakar livmoderhalscancer. I Sverige erbjuds alla elever i årskurs 5–6 vaccin mot HPV. Det ger ett starkt skydd mot att bli infekterad.

Migrän – nu kan den plågsamma huvudvärken förebyggas

En och en halv miljon svenskar beräknas lida av migrän. Med ny medicin går det nu att mildra och till och med förhindra de plågsamma huvudvärksattackerna.

Vaccin utrotar den farliga mässlingen

Mässling är en extremt smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig hjärninflammation. Under det tidiga 1900-talet skördades hundratals människoliv om året i Sverige. Idag är mässling en sällsynt gäst.

Tack för ett gott samarbete

Varje läkemedel är frukten av ett samarbete mellan de forskande läkemedelsföretagen, akademin och hälso- och sjukvården. Bakom mediciner och vaccin som förebygger, botar eller lindrar ligger åratal av forskning inom universiteten.

Arbetet tas sedan vidare av läkemedelsföretagen, där det tar tio till femton år att utveckla en färdig behandling. I processen bidrar inte minst ett stort antal patienter genom att delta i kliniska läkemedelsprövningar i sjukvården.

Det här är Lif

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ sjukvård och för att alla patienter ska få tillgång till nya behandlingar.

Våra cirka 90 medlemsföretag jobbar outtröttligt med att forska fram och utveckla medicinska innovationer som förebygger, diagnosticerar och behandlar sjukdomar. 

Uppdaterad: 20 mars 2023