Skrivelser

Här listas våra senaste skrivelser.

13 okt 2020
Socialdepartementet, TLV, SKR
7 sep 2020
Socialdepartementet
19 mar 2020
Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet)
30 okt 2019
Utbildningsdepartementet
12 mar 2019
E-hälsomyndigheten/Socialstyrelsen
29 jan 2019
Socialdepartementet
27 nov 2018
Folkhälsomyndigheten
7 apr 2017
Gabriel Wikström
26 jan 2016
Socialdepartementet
14 dec 2015
Socialdepartementet, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
8 dec 2015
Läkemedelsverket
26 nov 2015
Indelningskommittén
25 nov 2015
Näringsdepartementet
12 nov 2015
Natur- och Jordbruksverket
5 okt 2015
Justitiedepartementet
16 sep 2015
Socialdepartementet
18 aug 2015
Arbetsmiljöverket
13 maj 2015
Stockholms läns landsting
5 maj 2015
Näringsdepartementet m fl
25 feb 2015
Läkemedelsverket
17 feb 2015
E-hälsokommitten
26 jan 2015
E-hälsokommittén