Nyheter

18 januari
TLV presenterar för femte året i rad en omfattande rapport där de svenska läkemedelspriserna analyseras i ett internationellt perspektiv. Den är väl värd att läsas av alla som är intresserade av det svenska läkemedelssystemet. Rapporten innehåller även en bra sammanställning av prissättningssystemen i andra europeiska länder och är därför av intressant för alla som vill få en bättre förståelse av den europeiska läkemedelsmarknaden.
16 januari
Den 15 januari fattade brittiska underhuset beslut om att avslå både avtalet och den politiska deklarationen som hade förhandlats fram mellan EU och Storbritannien om Brexit. Att Storbritannien nu riskerar att lämna EU utan att det finns ett avtal som reglerar utträdet får konsekvenser på många områden.
11 januari
I en intervju av LIFe-time.se presenterar utredaren Toivo Heinsoo sina förslag på förändringar i systemet för finansiering, subvention och prissättning som 11 januari överlämnades till regeringen. Den största förändring som utredningen föreslår är att det särskilda statsbidrag som regionerna får för läkemedelskostnader inom förmånssystemet upphör och istället föreslås regionerna få ett motsvarande generellt statsbidrag.
11 januari
Nya substanseroch flerläkemedel motsksällsynta sjukdomar är någratydliga trender närEMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten redovisarsin statistik för 2018.– Spännande är att42 är helt nya läkemedel, dvs läkemedel som består avnya aktiva substanser, säger Johan Brun,senior medicinsk rådgivare på LIF.
9 januari
Informationsgranskningsnämnden, IGN fällde under hösten läkemedelsbolaget Novartis för otillåten marknadsföring av ett receptbelagt läkemedel gentemot allmänheten då en av företagets medarbetare delat ett pressmeddelande på den sociala plattformen LinkedIn.
13 december 2018
Mygel och korruption inom läkemedelsbranschen för tusen miljarder. De mest vanliga receptfria läkemedlen utan medicinsk effekt. Förskrivande läkare köpta av företagen.
10 december 2018
Vi söker en driven och positiv person till en spännande tjänst som Compliance Officer inom LIF - de forskande läkemedelsföretagen.
7 december 2018
LIF har ett antal kommenterar till Folkhälsomyndigheten innan de redovisar uppdraget att ta fram nya incitamentsmodeller till regeringen i december, bland annat att Sverige kan bli pilotmarknad för att testa nya lösningar.
27 november 2018
Med ett nytt sätt att göra MR-undersökning blir det möjligt att skapa en fullständig bild av hjärnan på bara en minut. Nu har innovationen EPIMix tilldelats Athenapriset – Sveriges största pris för klinisk forskning. Priset består av ett forskningsstipendium på 150000 kronor.
14 november 2018
Läkemedelsutvecklingen har bidragit till att läkemedelsbehandling som tidigare genomfördes i sluten vård idag kan ske polikliniskt eller genom patientens egen vård, t.ex. sker en ökande del av cancerbehandlingen i tablettform. Utifrån denna utveckling – och att vården i ökad utsträckning förväntas bedrivas i hemmet – instämmer LIF i att det inte längre är funktionellt att dela in vården med utgångspunkt i vilken vårdinstitution patienten besöker.
8 november 2018
De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterade våren 2018 en gemensam handlingsplan för life science. Handlingsplanen lyfter tre viktiga områden som måste stärkas för att företagen ska kunna verka och utvecklas i Sverige. Det handlar om forskning och utveckling, introduktion av innovativa behandlingsmetoder och åtgärder för att att Sverige ska bli förstahandsval vid investeringar och etableringar.
17 oktober 2018
Under hösten starter LIF en ny arbetsgrupp som ska arbeta med frågor kring läkemedel för avancerad terapi, så kallade ATMP. Gruppen kommer att arbeta med frågor som rör regelverk, certifiering, distribution, hälsoekonomi, mm. LIF är också medsökande som en av 14 partners i ett nationellt projekt som fokuserar på hälsoekonomiska utvärderingar och tänkbara affärsmodeller.
16 oktober 2018
Value of health är ett initiativ som startade 2014 för att få fram förslag på hur hälso- och sjukvårdssystemen i Europa kan reformeras, bland annat genom att hitta nya sätt att värdera hur patienten upplever och skattar sin hälsa efter behandling. Bakom initiativet står industri, akademi, anställda inom hälso-och sjukvård samt patientföreträdare och i dagarna kom slutrapporten.
13 september 2018
I ett aktuellt ärende har flera internationella patient- och läkarorganisationer ifrågasatt ett av patenten för ett av läkemedlen mot hepatit C, och därför vänt sig till europeiska patentverket, EPO. LIF vill komplettera mediebilden med information om läkemedel mot sjukdomen i Sverige.
12 september 2018
Vaccination är en av de mest kostnadseffektiva förebyggande åtgärder som finns för att undvika spridning av infektionssjukdomar och är därför en hörnsten i folkhälsoprogrammen i Europa och resten av världen. LIF har besvarat en remiss från socialdepartementet om EU-kommissionens förslag för att stärka det EU-gemensamma arbetet.
10 september 2018
170 snabba korta möten blir det när LIFs Stockholmsgrupp för andra gången sammanför läkemedelsföretag och Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd.
7 september 2018
LIF har beställt två analyser av introduktion och tillgång till nya läkemedel i Sverige. Resultaten presenteras nu i två oberoende rapporter som båda visar tydliga skillnader mellan olika terapiområden vad gäller tillgång till och upptag av nya mediciner.
30 augusti 2018
Är du en engagerad Digital Kommunikatör i början av din karriär? Vi söker dig som är en doer och gillar operativt kommunikationsarbete samtidigt som du kan ta egna initiativ.
30 augusti 2018
Medicin för 42 miljarder kronor exporterades första halvåret 2018.
27 augusti 2018
Linda Melkersson tillträder i augusti en nyinrättad tjänst som jurist hos LIF. Hon kommer senast från Läkemedelsverket och en roll som chef för rättsenheten. Linda har från sin tid på Läkemedelsverket mer än 17 års erfarenhet av juridiska frågor inom läkemedelsområdet.
14 augusti 2018
I en artikel på DN Debatt skriver fem företrädare för cancervården om problemet att på förhand veta exakt vilka patienter som har nytta av en viss cancerbehandling. LIF:s vd Anders Blanck lyfter i en replik fram den snabba utvecklingen av alltmer avancerad cancerdiagnostik.
10 augusti 2018
Det vi kan göra i dag kunde jag som ung student inte ens drömma om. Vi har i decennier kompenserat för sjukdomar. Nu återställer vi normal funktion i kroppen, sade Johan Brun, senior medicinsk rådgivare. LIF, vid seminariet i Almedalen den 5 juli om framtidens läkemedel, ett samarbete mellan LIF och Dagens Nyheter.
9 juli 2018
Konsultföretaget Quantify Research har på uppdrag av LIF analyserat tillgängligheten i Sverige till nya läkemedel. Enligt rapporten är cirka två tredjedelar av de nya läkemedlen tillgängliga.
27 juni 2018
Staten måste ta nationellt ansvar för läkemedel, utvärdering subventioner och finansiering. Endast så kan svenska patienter garanteras en jämlik tillgång till läkemedel. Det skriver LIF och branschföreträdare i en debattartikel i Göteborgs-Posten.
21 juni 2018
LIF har sammanställt en handlingsplan med åtgärder som ska säkerställa att data som finns verkligen kommer till användning för att skapa ny kunskap, förbättra den nationella samordningen och öka internationellt samarbete.
20 juni 2018
LIF ser mycket positivt på förslagen i Nya apoteksmarknadsutredningens slutbetänkande, och vi tycker att vi har fått gehör för många av våra synpunkter. Kliniska läkemedelsprövningar i Sverige kommer att få ett förenklat och snabbare system för att distribuera prövningsläkemedel – och det är ett litet men viktigt steg för att Sverige ska kunna få fler prövningar till landet.
19 juni 2018
LIF tycker att det är positivt med en Forskningsdatabaslag men vill se ytterligare stöd i form av ett vägledande kansli för att göra det enklare att forska med hjälp av svenska register.
18 juni 2018
Patent och det som kallas immateriella rättigheter är en komplicerad och snårig lagstiftning. Det EU-förslag som nu bereds om en viss uppluckring av det immateriella skyddet för just läkemedel riskerar att skada svensk och europeisk forskning och läkemedelsindustri och kan ha effekter långt utanför EUs gränser.– LIF avstyrker i ett remissvar bestämt EU-kommissionens förslag. Det gäller nu att få med sig andra medlemsstater och andra aktörer till stöd för vår position, säger LIFs VD Anders Blanck i en kommentar.
13 juni 2018
Jan-Olof Jacke blir ny vd för Svenskt Näringsliv. Han efterträder Carola Lemne senare under året.
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - jan 22
@lenahallengren @socialdep Stort grattis till nya och ack då viktiga uppdraget!
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - jan 21
Läkartidningen - SKL vill diskutera utformningen av ny kömiljard https://t.co/sSHvLzqeWb
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - jan 21
Okända kärl upptäckta i skelettet - Rörelseorganen - Dagens Medicin https://t.co/KTu6ouDKeu
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - jan 21
Johan Brun, LIF om nya läkemedel som ger andra eller nya kostnader och vinster. https://t.co/GefmPvFGrv
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - jan 21
Ministerrockad på socialdepartementet - Politik - Dagens Medicin https://t.co/SGHYAAhFUS
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - jan 21
Ministerrockad på socialdepartementet - Politik - Dagens Medicin https://t.co/qjZhrm3DmM
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - jan 21
Rotavaccin gav färre svåra sjukdomsfall - Infektion - Dagens Medicin https://t.co/pTM9cXTq9R