Nyheter

11 maj
Socialstyrelsen bedömer i sin årliga rapport om läkemedelsförsäljningen att kostnaden för läkemedel inom läkemedelsförmånen kommer att öka under prognosperioden 2018-2020, med 7,7 procent under 2018 och 7,7 procent under 2019. Det motsvarar en ökning av kostnaden för läkemedel inom förmånen från 23,3 miljarder kronor 2017 till 25,1 miljarder kronor 2018, till 27,0 miljarder kronor 2019 och till 28,4 miljarder kronor 2020. Fler cancerfall till följd av en ökad livslängd och fler nya cancerläkemedel bidrar till en prognostiserad kostnadsökning på cirka 1,4 miljarder kronor under de tre åren.
7 maj
Hälso- och sjukvården i Europa står inför många utmaningar. Att öka patientinflytandet och samtidigt hitta fungerande former för prioriteringar är några av dem.
25 april
Vi söker en erfaren jurist till en spännande ny tjänst inom LIF - de forskande läkemedelsföretagen. Läkemedelsindustriföreningen, är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Vi företräder medlemsföretagen i för dem gemensamma och viktiga policyfrågor, och vi har nära och konstruktiv samverkan med politiska och administrativa beslutsfattare och vårdens olika aktörer. I många frågor samarbetar vi med den europeiska branschorganisationen EFPIA. Läkemedelsbranschen har ett omfattande egenåtgärdssystem för att upprätthålla hög etik och trovärdighet. I din roll kommer du att bidra med juridisk kompetens i verksamhetens arbete med komplexa och varierande frågor. Du får möjlighet att bredda dina kunskaper genom att driva och utveckla gemensamma branschfrågor tillsammans med våra medlemsföretag genom LIFs olika expertnätverk. LIF samarbetar idag med advokatbyrå DLA Piper, och du blir vår kontaktperson till deras experter. Tjänsten är en tillsvidare anställning på heltid.
25 april
LIF genomför fram till 13 maj en webb-enkät till läkare och sjuksköterskor med erfarenhet av kliniska prövningar. Undersökningens syfte är att ta fram en samlad bild av värdet av kliniska läkemedelsprövningar i Sverige. Värdet kan bestå av bland annat intäkter i relation till kostnader, arbetstillfällen samt kompetensutveckling bland de som arbetar med kliniska läkemedelsprövningar.
23 april
Vacciner räddar liv och är en av de mest kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för folkhälsan. I en ny rapport som LIF låtit sammanställa kan du lära mer om vilket värde vacciner har skapat och kan komma att skapa framöver.
16 april
LIF - de forskande läkemedelsföretagen söker en kommunikatör med digitalt fokus till ett omväxlande och spännande jobb inom ett viktigt samhällsområde. LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Vi företräder företagen i för dem gemensamma policyfrågor. Vi har nära och konstruktiv samverkan med vårdens olika aktörer och med politiska och administrativa beslutsfattare.
16 april
Den kliniska forskningen är motorn i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Det handlar både om utvecklande av nya metoder och nya läkemedel och utförs både av akademin, hälso- och sjukvården och industrin. Ett forskningssamarbete som även i framtiden är en förutsättning för att Sverige ska vara ett attraktivt land för läkemedelsföretag att bedriva läkemedelsprövningar i. LIF listar och besvara fem av de viktigaste frågorna.
13 april
Medier har rapporterat om en jämförande studie av hur den så kallade "disclosure code", öppen redovisning av ersättningar till hälso- och sjukvården från läkemedelsföretag, införts i nio olika länder. Det framkommer en del missuppfattningar i medierapporteringen, och LIF vill därför förtydliga:
27 mars
Danska läkemedelsverket Laegemiddelstyrelsen har nyligen kritiserat ett läkemedelsbolag där en anställd publicerat en pressrelease på det sociala nätverket Linkedin. Pressreleasen handlade om ett av företagets läkemedel.
27 februari
Sverige är ett läkemedelsexporterande land. SCBs senaste statistik visar att ökningen fortsätter, både i volym och i värde, för helåret 2017. Värdet av Sveriges läkemedelsexport är nu mer än 74 miljarder kronor.
21 februari
LIFs remissvar till delbetänkandet från den pågående utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel konstaterar att det inte går att utläsa av betänkandet vilket land Sverige vill vara när ett nytt läkemedelssystem införts.
5 februari
Regeringen inrättar ett permanent kontor för Life Science i Näringsdepartementet för att åtstadkomma bättre samordning och högre tempo i arbetet med att stärka Sverige som Life Science-nation. Kontoret kommer att ledas av Jenni Nordborg, avdelningschef för Hälsa vid Vinnova.- Det är en tydlig signal till omvärlden om att Sverige vill satsa långsiktigt på Life Science, säger LIFs VD Anders Blanck.
2 februari
Regeringen vill förtydliga i lagen att apotekens huvuduppgift är att kunden ska få sina mediciner snabbt, samt att rådgivning som ges ska hålla hög kvalitet. LIF tillstyrker de flesta av de föreslagna lagändringarna, men anser att det saknas förslag på för patienten viktiga områden.
8 januari
Läkaren Johan Brun har anställts som Senior medical advisor på LIF – de forskande läkemedelsföretagen. Han kommer att arbeta på deltid med olika strategiska frågor.
22 november 2017
Ett meddelande i mobilen slår larm till frivilliga hjärtlungräddare när en person drabbats av hjärtstopp. Nu har innovationen tilldelats Athenapriset – Sveriges största pris för klinisk forskning. Priset består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor och delas ut av närings- och innovationsminister Mikael Damberg den 5 december.
17 november 2017
LIF deltar på Liberalernas Landsmöte i Västerås 17-19 november. LIFs samhällspolitiske chef Jonas Vikman berättar i videon om vad som präglar partiets politik inom sjukvårds- och läkemedelsområdet. LIF på Liberalernas Landsmöte
1 november 2017
Fass är idag ett av Sveriges mest använda system som dagligen används av hälso- och sjukvårdspersonal för aktuell information om läkemedel. Deltagande företag ansvarar för uppdateringarna och förser vård, omsorg, apotek, patienter, allmänhet med flera med ständigt uppdaterad information om läkemedel. Fass-texter och bipacksedlar finns även tillgängliga via mobila enheter som smartphones och läsplattor och som app för vårdpersonal och veterinärer. Fass har under åren utvecklats till ett av Sveriges starkaste varumärken. Bakom Fass står Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF.
31 oktober 2017
Branschorganisationen SwedenBIO har kartlagt hur utländska experter inom Life Science anser att det är att arbeta och bo i Sverige. Kartläggningen är ett svar på enkäter bland EMA-anställda som inte rankat Stockholm speciellt högt. Undersökningen visar att nyckelpersoner inom Life Science hyllar Sverige som ett land med professionellt forskningsklimat. Samtidigt lyfts det svenska samhället för att det ger reella möjligheter att kombinera yrkesliv och familjeansvar.
23 oktober 2017
I nyhetsinslag i Sveriges Radio den 23 oktober framförs antydningar om mutor och bestickning mellan läkemedelsföretag och läkare. Antydningarna är ospecificerade och stämmer inte med verkligheten. LIF och medlemsföretagen tillbakavisar anklagelserna, och hänvisar till att vi är öppna med ekonomiska transaktioner med sjukvårdspersonal.
19 oktober 2017
Regeringen har beslutat att ta fram förslag på hur utvecklingen av nya antibiotika ska stimuleras. Folkhälsomyndigheten får uppdraget, och Sverige kan till exempel driva pilotprojekt för att visa hur stimulansmodellerna kan fungera.
17 oktober 2017
Nya Apoteksmarknadsutredningen har i ett delbetänkande lagt förslaget att priserna på läkemedel utanför förmånen ska bli desamma i hela landet. Det kommer att göra det enklare för patienter och förskrivare. Utredningens bedömning är att förslaget kommer att resultera i besparingar på mellan 100 och 150 miljoner kronor. Sveriges Apoteksförenings kommentar är att de saknar förslag för sänkta läkemedelspriser.
29 september 2017
Dag Larsson Under 2017 deltar LIF på flera politiska kongresser och kommun- och landstingsdagar för att diskutera läkemedelspolitiska hälso- och sjukvårdsfrågor. I filmen ovan kommenterar Dag Larsson, LIF:s ansvarige för regionala frågor, varför det är viktigt att vara med på Centerns partistämma som genomförs mellan den 28 september och 1 oktober i Malmö.
13 september 2017
Läkemedelsindustriföreningen, LIF, är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Vi företräder företagen i för dem gemensamma och viktiga policyfrågor, och vi har nära och konstruktiv samverkan med vårdens olika aktörer och med politiska och administrativa beslutsfattare. Nu förstärker vi vårt kommunikationsarbete och målet är att vara en mer aktiv och synlig aktör i hälso- och sjukvårdsdebatten, framförallt när det gäller läkemedelsfrågor.
22 augusti 2017
I podden Örat mot marken diskuterar Dag Larsson (SLL, SKL) och Dag Larsson (LIF) hälso- och sjukvårdens utmaningar och möjligheter.
22 augusti 2017
Varje vecka får en svensk person förmånen att twittra från Svenska Institutets konto @Sweden. Under vecka 35 var det LIFs VD Anders Blanck som ansvarade för twittrandet.
14 augusti 2017
MovingOn är rubriken på det TEDxVisby-seminarium som LIF var partner till under årets Almedalsvecka.
14 augusti 2017
Tillsammans med berörda myndigheter bjuder vi in till informationsmöte kring EU-förordningen Kliniska prövningar och den svenska implementeringen. Särskilt läggs fokus på det pilotförfarande som pågår och det fönster för nya ansökningar som hålls öppet under september. Syftet är att ni alla ska känna er trygga med pågående processer och få möjlighet att ställa frågor så att ni sedan kan skicka in ansökan om godkännande via pilotansökningsförfarandet.
13 juli 2017
Åtta organisationer som företräder den europeiska och brittiska läkemedelsbranschen har skrivit ett brev till huvudförhandlarna för Brexit där man pläderar för fortsatt nära samarbete inom Life Science-området även efter att Storbritannien lämnat EU.
12 juli 2017
Att tvinga företag att ge rabatt på produkter de inte själva sålt är fullständigt orimligt. Det håller nog alla med om. Men ändå blir detta konsekvensen när systemet med att läkemedelsföretag tecknar rabattavtal med landstingen krockar med systemet för parallellimport av läkemedel. Regeringen och prismyndigheten TLV behöver omedelbart korrigera detta.
3 juli 2017
LIF har deltagit Almedalsveckan med två egna seminarier och flera rundabordsmöten i aktuella ämnen. Anders Blanck, VD på LIF, ger i filmen nedan några reflektioner om sjukvårds- och läkemedelsfrågor under årets politikervecka.
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - maj 20
@JNordborg: Dagens DN om att attrahera talanger till #framtidsbranschen life science, samverkan för samhällets utmaningar ger framtida e…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - maj 18
Balans om värdebaserad vård, tack! https://t.co/OPVpjR5XId
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - maj 17
En plan för att stärka Life Science i Sverige https://t.co/isidSA5Lzg
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - maj 17
#Bioarctic vann Swedenbio Award 2018. https://t.co/TRWlyURuar
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - maj 17
19 förslag för att stärka Life Science i Sverige https://t.co/xtsodhRuQb
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - maj 17
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - maj 17
@UmeaBiotechIncu: Vi har länge hävdat att life science är Sveriges femte stora basnäring. Här listan på åtgärder som behövs för att bygg…