Nyheter

14 mar
LIF söker en erfaren Administrativ assistent till en spännande tjänst inom LIF - de forskande läkemedelsföretagen. Läkemedelsindustriföreningen, är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Vi företräder företagen i för dem gemensamma och viktiga policyfrågor, och vi har nära och konstruktiv samverkan med vårdens olika aktörer och med politiska och administrativa beslutsfattare. Rollen som Administrativ assistent innebär att du kommer att jobba som en stödfunktion till vårt kansli som idag består av cirka 20 personer. Du kommer även att arbeta som assistent till vår VD. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
5 mar
Vi söker en Facility Manager till en ny spännande tjänst inom LIF - de forskande läkemedelsföretagen. Sedan två år tillbaka delar flera organisationer, stiftelser och företag lokaler mitt i Centrala Stockholm. Vi är cirka 80 personer på ca 2500 kvm. Alla arbetar mot ett gemensamt mål - att Sverige åter ska bli en ledande Life Science-nation. LIF driver även en ny konferensverksamhet, City Life, på samma adress. I rollen som Facility Manager kommer du att vara en nyckelperson med självständigt ansvar för drift och utveckling av våra nya lokaler och vår arbetsmiljö.
27 feb
Sverige är ett läkemedelsexporterande land. SCBs senaste statistik visar att ökningen fortsätter, både i volym och i värde, för helåret 2017. Värdet av Sveriges läkemedelsexport är nu mer än 74 miljarder kronor.
21 feb
LIFs remissvar till delbetänkandet från den pågående utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel konstaterar att det inte går att utläsa av betänkandet vilket land Sverige vill vara när ett nytt läkemedelssystem införts.
5 feb
Regeringen inrättar ett permanent kontor för Life Science i Näringsdepartementet för att åtstadkomma bättre samordning och högre tempo i arbetet med att stärka Sverige som Life Science-nation. Kontoret kommer att ledas av Jenni Nordborg, avdelningschef för Hälsa vid Vinnova.- Det är en tydlig signal till omvärlden om att Sverige vill satsa långsiktigt på Life Science, säger LIFs VD Anders Blanck.
2 feb
Regeringen vill förtydliga i lagen att apotekens huvuduppgift är att kunden ska få sina mediciner snabbt, samt att rådgivning som ges ska hålla hög kvalitet. LIF tillstyrker de flesta av de föreslagna lagändringarna, men anser att det saknas förslag på för patienten viktiga områden.
8 jan
Läkaren Johan Brun har anställts som Senior medical advisor på LIF – de forskande läkemedelsföretagen. Han kommer att arbeta på deltid med olika strategiska frågor.
22 nov 2017
Ett meddelande i mobilen slår larm till frivilliga hjärtlungräddare när en person drabbats av hjärtstopp. Nu har innovationen tilldelats Athenapriset – Sveriges största pris för klinisk forskning. Priset består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor och delas ut av närings- och innovationsminister Mikael Damberg den 5 december.
17 nov 2017
LIF deltar på Liberalernas Landsmöte i Västerås 17-19 november. LIFs samhällspolitiske chef Jonas Vikman berättar i videon om vad som präglar partiets politik inom sjukvårds- och läkemedelsområdet. LIF på Liberalernas Landsmöte
1 nov 2017
Fass är idag ett av Sveriges mest använda system som dagligen används av hälso- och sjukvårdspersonal för aktuell information om läkemedel. Deltagande företag ansvarar för uppdateringarna och förser vård, omsorg, apotek, patienter, allmänhet med flera med ständigt uppdaterad information om läkemedel. Fass-texter och bipacksedlar finns även tillgängliga via mobila enheter som smartphones och läsplattor och som app för vårdpersonal och veterinärer. Fass har under åren utvecklats till ett av Sveriges starkaste varumärken. Bakom Fass står Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF.
31 okt 2017
Branschorganisationen SwedenBIO har kartlagt hur utländska experter inom Life Science anser att det är att arbeta och bo i Sverige. Kartläggningen är ett svar på enkäter bland EMA-anställda som inte rankat Stockholm speciellt högt. Undersökningen visar att nyckelpersoner inom Life Science hyllar Sverige som ett land med professionellt forskningsklimat. Samtidigt lyfts det svenska samhället för att det ger reella möjligheter att kombinera yrkesliv och familjeansvar.
23 okt 2017
I nyhetsinslag i Sveriges Radio den 23 oktober framförs antydningar om mutor och bestickning mellan läkemedelsföretag och läkare. Antydningarna är ospecificerade och stämmer inte med verkligheten. LIF och medlemsföretagen tillbakavisar anklagelserna, och hänvisar till att vi är öppna med ekonomiska transaktioner med sjukvårdspersonal.
19 okt 2017
Regeringen har beslutat att ta fram förslag på hur utvecklingen av nya antibiotika ska stimuleras. Folkhälsomyndigheten får uppdraget, och Sverige kan till exempel driva pilotprojekt för att visa hur stimulansmodellerna kan fungera.
17 okt 2017
Nya Apoteksmarknadsutredningen har i ett delbetänkande lagt förslaget att priserna på läkemedel utanför förmånen ska bli desamma i hela landet. Det kommer att göra det enklare för patienter och förskrivare. Utredningens bedömning är att förslaget kommer att resultera i besparingar på mellan 100 och 150 miljoner kronor. Sveriges Apoteksförenings kommentar är att de saknar förslag för sänkta läkemedelspriser.
29 sep 2017
Dag Larsson Under 2017 deltar LIF på flera politiska kongresser och kommun- och landstingsdagar för att diskutera läkemedelspolitiska hälso- och sjukvårdsfrågor. I filmen ovan kommenterar Dag Larsson, LIF:s ansvarige för regionala frågor, varför det är viktigt att vara med på Centerns partistämma som genomförs mellan den 28 september och 1 oktober i Malmö.
13 sep 2017
Läkemedelsindustriföreningen, LIF, är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. Vi företräder företagen i för dem gemensamma och viktiga policyfrågor, och vi har nära och konstruktiv samverkan med vårdens olika aktörer och med politiska och administrativa beslutsfattare. Nu förstärker vi vårt kommunikationsarbete och målet är att vara en mer aktiv och synlig aktör i hälso- och sjukvårdsdebatten, framförallt när det gäller läkemedelsfrågor.
22 aug 2017
I podden Örat mot marken diskuterar Dag Larsson (SLL, SKL) och Dag Larsson (LIF) hälso- och sjukvårdens utmaningar och möjligheter.
22 aug 2017
Varje vecka får en svensk person förmånen att twittra från Svenska Institutets konto @Sweden. Under vecka 35 var det LIFs VD Anders Blanck som ansvarade för twittrandet.
14 aug 2017
MovingOn är rubriken på det TEDxVisby-seminarium som LIF var partner till under årets Almedalsvecka.
14 aug 2017
Tillsammans med berörda myndigheter bjuder vi in till informationsmöte kring EU-förordningen Kliniska prövningar och den svenska implementeringen. Särskilt läggs fokus på det pilotförfarande som pågår och det fönster för nya ansökningar som hålls öppet under september. Syftet är att ni alla ska känna er trygga med pågående processer och få möjlighet att ställa frågor så att ni sedan kan skicka in ansökan om godkännande via pilotansökningsförfarandet.
13 jul 2017
Åtta organisationer som företräder den europeiska och brittiska läkemedelsbranschen har skrivit ett brev till huvudförhandlarna för Brexit där man pläderar för fortsatt nära samarbete inom Life Science-området även efter att Storbritannien lämnat EU.
12 jul 2017
Att tvinga företag att ge rabatt på produkter de inte själva sålt är fullständigt orimligt. Det håller nog alla med om. Men ändå blir detta konsekvensen när systemet med att läkemedelsföretag tecknar rabattavtal med landstingen krockar med systemet för parallellimport av läkemedel. Regeringen och prismyndigheten TLV behöver omedelbart korrigera detta.
3 jul 2017
LIF har deltagit Almedalsveckan med två egna seminarier och flera rundabordsmöten i aktuella ämnen. Anders Blanck, VD på LIF, ger i filmen nedan några reflektioner om sjukvårds- och läkemedelsfrågor under årets politikervecka.
28 jun 2017
Vi verkar för patientens rätt till högkvalitativ vård vilket vi vill nå via nära och konstruktiva samarbeten och diskussioner med vårdens olika aktörer samt politiker, tjänstemän och patientföreträdare. Vi ser Almedalsveckan som en viktig arena för dessa diskussioner och samarbeten.
27 jun 2017
MovingOn är rubriken på det TEDxVisby-seminarium som LIF är partner till under årets Almedalsvecka.
22 jun 2017
EU-domstolen har kommit med ett förhandsavgörande i ett pågående rättsfall i Frankrike om orsakssamband mellan ett vaccin och ett sjukdomsfall. Målet gäller en person i Frankrike som i slutet av 1990-talet vaccinerades mot hepatit B, och som senare insjuknade i multipel skleros, MS.
21 jun 2017
Efter regeringens cancerrådslag under våren har LIF samlat medlemsföretagens förslag för hur den svenska cancervården kan moderniseras. I dokumentet diskuteras ett antal samverkande faktorer för hur den svenska cancervården ska kunna åstadkomma ständig kvalitetsförbättring.
14 jun 2017
Var finns den bästa kliniska forskningen i Sverige? Nu är nomineringen öppen för förslag till 2017 års pris. Athenapriset arrangeras av VINNOVA och Dagens Medicin, med stöd från bland andra LIF.
31 maj 2017
Läkemedelsföretagen i Sverige ökade sina investeringar i olika samverkansprojekt med hälso- och sjukvården under 2016. Det visar en preliminär sammanställning av årets Disclosure Code, öppen rapportering av alla ersättningar till sjukvården.
24 maj 2017
Tillsammans med Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skriver vi i Dagens Samhälle om vikten av samverkan inom hälso- och sjukvården.
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - mar 23
@JanssenSverige: TACK #dmagenda för en mycket bra dag och den bästa debatten på mycket länge genomförd av @Ingrid_Heath @dagolov @mpake…
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - mar 23
@HeidiStensmyren: Samverkansgruppen för Life Science diskuterar strategiskt viktiga frågor för digitalisering. Välfungerande IT-i frastr…
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - mar 23
@JanssenSverige: ”Magnus blomma”-de absolut viktigaste prioriteringarna inom läkemedel de närmsta 5 åren i Stockholm. Kanske kommer poli…
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - mar 23
@LGummeson: ”Kompetensfrågan viktigast att lösa för utvecklingen av innovativt Sverige” Mikael Damberg @Naringsdep #innovationsdagen @vi…
LIFse
LIF Sverige LIFse & AndersBlanck - mar 23
@JanssenSverige: @OdmarkPetter menar att vi behöver ett öppet politiskt samtal på alla politiska nivåer om läkemedelsvärde. Det finns in…
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - mar 23
AndersBlanck
Anders Blanck LIFse & AndersBlanck - mar 23
@ann_baron: 81% av de läkemedel vi har på svenska marknaden har utgångna patent och ger de verkligen den bästa behandlingen? De är billi…