15 augusti
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapport om kostnadsutvecklingen för läkemedel visar ett flertal intressanta siffror och tendenser. Bland annat framträder besparingseffekterna av sidoöverenskommelserna tydligt.
5 augusti
Miljöhänsyn vid köp av antibiotika, strategier för att stärka Sverige som Life Science-nation samt utmaningarna inom barncancervården var temat för de tre seminarier som LIF anordnade i Almedalen 2019. Missade du dem kan du ta del av diskussionerna i efterhand via referat och filmade intervjuer på LIFe-time.se.
31 juli
En klinisk prövning är en undersökning av ett läkemedels effekter och utförs ofta i samarbete mellan det företag som utvecklat den nya medicinen och läkare tillsammans med annan personal i sjukvården. Hur ser ett vanligt forskningssamarbete ut och hur gynnar kliniska läkemedelsprövningar patienten? LIF listar och besvara fem av de viktigaste frågorna kring kliniska läkemedelsprövningar.
27 juni

Anders Blanck, vd för LIF, blir ny styrelseledamot i EFPIA, den europeiska branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen.


KALENDARIUM

29
aug
29 aug
Kapitel 8 - Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
5-6
sep
5 - 6 sep
Grand Hotel, Lund
This block could not be rendered This block could not be rendered

Frågor vi arbetar med

LIFs Valmanifest

År 2018 är det valår och hälso- och sjukvården är den viktigaste frågan för väljarna. Här lyfter LIF de 10 viktigaste frågorna under 2019-2022 för forskningen, patienterna och Life Science-sektorn.

Forskning och Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.


Rapporter och broschyrer

LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO har gemensamt tagit fram "Handlingsplan för life science. För ett konkurrenskraftigare Sverige."

Specialutgåva av LIFe-time.se som handlar om den snabba medicinska utvecklingen och om de medicinska genombrott som kan förväntas inom 5-10 år.

En ny LIF-rapport sammanfattar vaccinets historia, och hur olika sjukdomar har minskat efter att de blivit en del av det svenska vaccinprogrammet.