X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Fokusområden

Aktuellt

Se Vårdens Viktiga Vägval #5: Förändrade förutsättningar för den patientnära forskningen – utmaningar och möjligheter för svensk Life Science

Varje månad bjuder Lif in politiker och företrädare för hälso- och sjukvård eller patienter till spännande samtal om hur ny kunskap, nya tekniker och nya sätt att organisera hälso- och sjukvården tar oss in i framtiden. Den 24 februari var temat Patientnära forskning. Missade du seminariet kan du nu se det i efterhand.

24 februari

”Mutationer – en fortsatt utmaning för vaccinforskningen”

Nya tolkningar av statistik och överdödlighet, nya mutationer och behovet av nya vacciner skriver Johan Brun om i veckans coronakrönika. Två nedärvda neandertalargener med olika påverkan på immunförsvaret har kartlagts och fler svenska bidrag till kommande vaccinproduktion är andra ämnen.

20 februari

Välkommet besked att läkemedelsstatistiken utreds

I januari 2019 meddelade E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen att myndigheterna inte längre skulle tillhandahålla statistik där ett enskilt läkemedel kunde identifieras. Den uppkomna situationen medförde försämrad insyn i den offentliga finansieringen av läkemedel och att den angelägna utvecklingen inom hälsodataområdet tog ett steg tillbaka.

20 februari

Att dela eller inte dela – sjöar, infrastruktur och data

Krönika. I en tid av ständigt dataskapande handlar en stor del av diskussionen om vem som ska dela vilken data med vem. Från läkemedelsbranschens perspektiv är detta inte bara en essentiell fråga utan också en fråga med många svar. Utan att tro att vi har det enda svaret tänker jag lyfta en möjlig del av lösningen, skriver Lifs digitaliseringsexpert Magnus Lejelöv.


Utveckling av vacciner och läkemedel mot covid-19