14 november
LIF håller med om att det inte längre är funktionellt att dela in vården med utgångspunkt i vilken vårdinstitution patienten besöker, men lyfter i remissvaret ett antal områden där konsekvenserna för läkemedelsområdet måste analyseras.
13 november

Antibiotikaresistens är ett hot mot mänskligheten i nivå med klimatförändringarna. Det är dags att agera med kraft, såväl globalt som i Sverige, skriver LIFs vd Anders Blanck, i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

12 november

World Antibiotic Awareness Week pågår 12-18 november, 2018. Ett viktigt område för utveckling är hur nya antibiotika ska användas. På grund av resistensläget bör de ju användas så lite som möjligt. Nya betalningsmodeller behövs för att få fram ny antibiotika, det behövs ett nytt system som inte är baserat på försäljningsvolym. Läs LIFs förslag här.

24 oktober

Hösten är här. Läs mer om hur vacciner räddar liv och är en av de mest kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för folkhälsan.

17 oktober
Under hösten starter LIF en ny arbetsgrupp som ska arbeta med frågor kring läkemedel för avancerad terapi, så kallade ATMP. Gruppen kommer att arbeta med frågor som rör regelverk, certifiering, distribution, hälsoekonomi, mm. LIF är också medsökande som en av 14 partners i ett nationellt projekt som fokuserar på hälsoekonomiska utvärderingar och tänkbara affärsmodeller.
16 oktober
Value of health är ett initiativ som startade 2014 för att få fram förslag på hur hälso- och sjukvårdssystemen i Europa kan reformeras, bland annat genom att hitta nya sätt att värdera hur patienten upplever och skattar sin hälsa efter behandling. Bakom initiativet står industri, akademi, anställda inom hälso-och sjukvård samt patientföreträdare.
13 september
I ett aktuellt ärende har flera internationella patient- och läkarorganisationer ifrågasatt ett av patenten för ett av läkemedlen mot hepatit C, och därför vänt sig till europeiska patentverket, EPO. LIF vill komplettera mediebilden med information om läkemedel mot sjukdomen i Sverige.

KALENDARIUM

21
nov
21 nov
Medicon Village Scheelevägen 2, Lund
27
nov
27 nov
Bygget Norrlandsgatan 11, Stockholm
29
nov
29 nov
7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - nov 16
@aminamnzr: I helgen publicerades en studie som inte kunde visa någon effekt av D-vitamin och omega-3 mot cancer och hjärtkärlsjukdom ho…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - nov 16
@SwecareSweden: Frukostsem på S63 om #precisionsmedicin, en del av Life Science-kontorets @JNordborg färdplan. Medhörning i praktiken @L…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - nov 16
@SwecareSweden: Internt frukostseminarie tema #precisionsmedicin m @AndersBlanck, Johan Brun, medicinsk rådgivare & Dag Larsson, sakkun…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - nov 16
@HansWinberg: BW på Sveavägen 63. Idag om precisionsmedicin, en del av Life Science-kontorets @JNordborg färdplan. Medhörning i praktike…
LIFse
LIF Sverige LIFse - nov 16
@AMRAlliance: It takes more than a decade to develop a new antibiotic or vaccine. What could be the solutions to create a sustainable an…
LIFse
LIF Sverige LIFse - nov 16
@SwecareSweden: Dag Larsson, senior sakkunnig #policy@LIFse @LIFetimeSE#S63 drar definition #precisionsmedicin https://t.co/l7CF…
LIFse
LIF Sverige LIFse - nov 16
@EU_Health: #Antibiotics are ineffective against viruses, cold or flu. Their misuse puts us all at risk. New #Eurobarometer on #antibio…

Frågor vi arbetar med

Forskning och Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Vård i Världsklass

För att nå en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan, från grundforskning till att patienter tidigt nås av nya moderna läkemedelsbehandlingar.


Rapporter och broschyrer

LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO har gemensamt tagit fram "Handlingsplan för life science. För ett konkurrenskraftigare Sverige."

Specialutgåva av LIFe-time.se som handlar om den snabba medicinska utvecklingen och om de medicinska genombrott som kan förväntas inom 5-10 år.

En ny LIF-rapport sammanfattar vaccinets historia, och hur olika sjukdomar har minskat efter att de blivit en del av det svenska vaccinprogrammet.