18 mars
Folkhälsomyndigheten ska nu utreda hur stor kostnaden blir om också pojkar erbjuds HPV-vaccinering, något myndigheten rekommenderade redan 2017. ”Få insatser kan anses mer ändamålsenliga än de som förebygger en cancerutveckling och där man annars har att hantera konsekvenserna och kostnaderna för fullt utvecklad sjukdom”, säger LIF:s Johan Brun.
15 mars
Nu kan du tycka till om och påverka LIFs åtgärdsförslag för att Sverige återigen ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar.Konsultationen är öppen fr.o.m. den 15 mars t.o.m. den 15 april.
14 mars
SCB presenterar vartannat år nationell FoU statistik. ”Forskning och utveckling i Sverige 2017” visar att läkemedelsföretagens investeringar i Sverige fortsätter att öka. Företagen i varugruppen Farmaceutiska basprodukter och läkemedel investerade under 2017 över 11,4 miljarder.
13 mars
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har regeringens uppdrag att prognostisera och följa upp återbäringen för förmånsläkemedel. Den rapporterade återbäringen för 2018 var knappt 3 miljarder kronor men då finns inte återbäringen från klinikläkemedel med.
12 mars
Kunskapen om ett läkemedels miljöeffekter är viktiga för att minimera negativ påverkan i alla led, från tillverkning och användning till kassering. LIF tycker att EU:s nya strategi är välbalanserad och tar ställning för patienternas behov samtidigt som den pekar ut vilka åtgärder som behövs för att minimera läkemedlens potentiella miljörisker.
28 februari
På dagen för sällsynta sjukdomar släpps rapporten ”Särläkemedel i Sverige”. Det är en fördjupad analys och redovisning av särläkemedel som har tagits fram av NEPI med stöd av LIF.
27 februari
Under 2018 exporterades läkemedel från Sverige till ett värde av 82 miljarder kronor, visar statistik från SCB. Ökningen under året var 11 procent (exporten steg från 74 miljarder till 82 miljarder kronor).
22 februari
Den konsekvensanalys som LIF tagit fram visar att ett mer begränsat utlämnande av läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten får många negativa samhälleliga konsekvenser, säger LIF:s analyschef Karolina Antonov.

KALENDARIUM

22
mar
22 mar
OBS! Ändrad lokal: Svea Konferens & Matsalar, Holländargatan 10, Stockholm
26-27
mar
26 - 27 mar
Svenska Mässan, Göteborg
29
maj
29 maj
Courtyard by Marriott, Stockholm
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - mar 20
Morell tar makten över vårdfrågor inom SKL https://t.co/O8UquqgyHG
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - mar 20
Kommer vi ha tillgång till alla läkemedel efter Brexit? https://t.co/lWL6BrqWm1
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - mar 19
Gynekologi först ut inom nationell högspecialiserad vård https://t.co/CLCbE9Y8tQ
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - mar 18
@AckoAnkarberg: Fatta beslut nu, HPV-vaccin ska ingå i vaccinationsprogrammet för pojkar. https://t.co/0Jx3lMHcyf
LIFse
LIF Sverige LIFse - mar 20
@dagenssamhalle: Debatt: Mer måste göras för att stärka patientsäkerheten och tillgången av läkemedel efter Brexit, skriver @EFPIA:s Ste…
LIFse
LIF Sverige LIFse - mar 20
CEO Stefan Oschmann, europeiska läkemedelsföreningen,@EFPIA konstaterar att Brexit är den största logistikutmaninge… https://t.co/CxIrNRfw29
LIFse
LIF Sverige LIFse - mar 20
Missa inte chansen att tycka till om LIFs åtgärdsförslag för att öka antalet företagsinitierade kliniska läkemedels… https://t.co/9W5nIJ7vW9

Frågor vi arbetar med

LIFs Valmanifest

År 2018 är det valår och hälso- och sjukvården är den viktigaste frågan för väljarna. Här lyfter LIF de 10 viktigaste frågorna under 2019-2022 för forskningen, patienterna och Life Science-sektorn.

Forskning och Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.


Rapporter och broschyrer

LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO har gemensamt tagit fram "Handlingsplan för life science. För ett konkurrenskraftigare Sverige."

Specialutgåva av LIFe-time.se som handlar om den snabba medicinska utvecklingen och om de medicinska genombrott som kan förväntas inom 5-10 år.

En ny LIF-rapport sammanfattar vaccinets historia, och hur olika sjukdomar har minskat efter att de blivit en del av det svenska vaccinprogrammet.