14 november

Läkemedel gör inte bara Sverige friskare utan också rikare. Trots en inbromsande konjunktur går svensk läkemedelsexport allt bättre. Nyligen framtagna rapporten ”Läkemedelsbranschens ekonomiska fotavtryck i Sverige” visar hur branschens verksamhet påverkar och lyfter den svenska ekonomin.

14 november
Under hösten har två genterapier mot Skelleftesjukan fått klartecken av Rådet för nya terapier. Beslutet är efterlängtat av patienterna som länge har väntat på att få tillgång till mer effektiva behandlingar.
7 november
Cancerforskningen tappar mark i förhållande till andra länder och medicinsk forskning överlag är på nedgång, visar Cancerfondens senaste rapport. Den negativa utvecklingen innebär sämre tillgång till vård i internationell framkant och nya behandlingar för svenska patienter.
6 november
Athenapriset, Sveriges största pris för framstående klinisk forskning, går i år till forskarna bakom en ny teknik som ger andningsstöd till nyfödda som inte kan andas själva.
30 oktober

– Ta tillvara på infrastruktursatsningarna, öka digitaliseringstakten, och samverka mer med näringslivet för att lösa vårdens utmaningar, så sammanfattar vd Anders Blanck, LIFs inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen.


KALENDARIUM

18-19
nov
19-21
nov
19 - 21 nov
City Conference Centre, Stockholm
21
nov
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - nov 19
@lenahallengren: Varje år dör omkring 30 000 människor i Europa pga resistenta bakterier. Kampen mot antibiotikaresistens är en av vår t…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - nov 18
@EMA_News: Antibiotics are not effective against viral infections. Don’t use them to treat a cold or flu. #EAAD #EAAD2019 #KeepAntibiot…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - nov 18
”Öka anslagen till statliga finansiärer” https://t.co/SaOqL2XapE
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - nov 16
@CancerNatverket: Innovationsmiljö på cancerområdet får finansiering från Vinnova - Regionala cancercentrum i samverkan https://t.co/ahC…
LIFse
LIF Sverige LIFse - nov 18
@Natinnovation: Möt Nationella innovationsrådets ledamöter! Här berättar Ann-Marie Wennberg Larkö, professor och sjukhusdirektör på @Sah…
LIFse
LIF Sverige LIFse - nov 18
Dominique Monnet, head of AMR and health-care associated infections programs at ECDC, presents at #EAAD the survey… https://t.co/q93uhqDNhW
LIFse
LIF Sverige LIFse - nov 18
At #EAAD2019 , listening to Wolfgang Burtscher, DG Research and Innovation, and others discussing what needs to be… https://t.co/GQ38moXJlh

Frågor vi arbetar med

LIFs Valmanifest

År 2018 är det valår och hälso- och sjukvården är den viktigaste frågan för väljarna. Här lyfter LIF de 10 viktigaste frågorna under 2019-2022 för forskningen, patienterna och Life Science-sektorn.

Forskning och Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.


Rapporter och broschyrer

LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO har gemensamt tagit fram "Handlingsplan för life science. För ett konkurrenskraftigare Sverige."

Specialutgåva av LIFe-time.se som handlar om den snabba medicinska utvecklingen och om de medicinska genombrott som kan förväntas inom 5-10 år.

En ny LIF-rapport sammanfattar vaccinets historia, och hur olika sjukdomar har minskat efter att de blivit en del av det svenska vaccinprogrammet.