15 november

Vi har redan en stark Life Science-sektor i Sverige med tunga traditioner inom akademisk forskning och läkemedel. Den ska bli ännu starkare. Vi vill få dagens unga att välja naturvetenskaper, vi vill öka forskningen inom hälso- och sjukvården, och vi vill ge sjuka människor framtidshopp.

Vi har i dag en forskningsintensitet utan motstycke där tusentals kandidater till nya läkemedel mot svåra sjukdomar prövas och utvärderas. Samtidigt utvecklas snabbt helt nya principer som genterapi och cellterapi.

De senaste 10-15 åren har en lång rad betydande medicinska genombrott gjorts inom olika sjukdomsområden som minskat lidandet och förlängt överlevnaden för många svårt sjuka människor.

Vi är en kunskapsbransch som anställer högutbildade personer för kvalificerade arbeten. Vi investerar tungt i forskning i Sverige, tillverkning är på frammarsch, och vi är en viktig exportnäring.

Vi sätter alltid patientens säkerhet främst. Vi har tillsammans med myndigheter byggt upp ett rigoröst säkerhetssystem kring läkemedel, och vi jobbar nu hårt med att stoppa falska läkemedel.

Vi är #framtidsbranschen.

17 november
LIF deltar på Liberalernas Landsmöte i Västerås 17-19 november. LIFs samhällspolitiske chef Jonas Vikman berättar i en video om vad som präglar partiets politik inom sjukvårds- och läkemedelsområdet.
1 november

LIF söker nu en medarbetare med apotekarutbildning eller motsvarande för en tillsvidare anställning på heltid. Du kommer att ingå i ett team som arbetar med Fass och som idag består av fyra personer. Tjänsten bygger till stor del på den farmaceutiska kompetensen men innebär även en stor variation av arbetsuppgifter inom projekt och förvaltning.

31 oktober
Branschorganisationen SwedenBIO har kartlagt hur utländska experter inom Life Science anser att det är att arbeta och bo i Sverige. Kartläggningen är ett svar på enkäter bland EMA-anställda som inte rankat Stockholm speciellt högt. Undersökningen visar att nyckelpersoner inom Life Science hyllar Sverige som ett land med professionellt forskningsklimat. Samtidigt lyfts det svenska samhället för att det ger reella möjligheter att kombinera yrkesliv och familjeansvar.
23 oktober
I nyhetsinslag i Sveriges Radio den 23 oktober framförs antydningar om mutor och bestickning mellan läkemedelsföretag och läkare. Antydningarna är ospecificerade och stämmer inte med verkligheten. LIF och medlemsföretagen tillbakavisar anklagelserna, och hänvisar till att vi är öppna med ekonomiska transaktioner med sjukvårdspersonal.
19 oktober
Regeringen har beslutat att ta fram förslag på hur utvecklingen av nya antibiotika ska stimuleras. LIFs VD Anders Blanck välkomnar beslutet, och hoppas att Sverige inom en snar framtid kan ha de första konkreta pilotprojekten igång för att få fram nya livsavgörande antibiotika till patienterna.
11 september

LIFe-time.se har i drygt fem år stått för kunskap och fördjupning inom läkemedelsrelaterade hälso- och sjukvårdsfrågor. Nu söker vi fler skribenter med erfarenhet inom hälso- och sjukvård och Life Science.

17 oktober
Nya Apoteksmarknadsutredningens har i ett delbetänkande lagt förslaget att priserna på läkemedel utanför förmånen ska bli desamma i hela landet. Det kommer att göra det enklare för patienter och förskrivare. Utredningens bedömning är att förslaget kommer att resultera i besparingar på mellan 100 och 150 miljoner kronor.

KALENDARIUM

22
nov
28
nov
28 nov
City Life - Konferens och möten
29
nov
29 nov
Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - nov 17
@socialdep: Between 2015-2016, foreign investment in #lifescience in Stockholm increased by 58 %. #EMAtoSweden matters to all of the EU.…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - nov 17
LIF på Liberalernas Landsmöte https://t.co/6UI7oBGNJU
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - nov 17
USA ger grönt ljus till digitalt piller - E-hälsa - Dagens Medicin https://t.co/6kxmr7X5OF
LIFse
LIF Sverige LIFse - nov 17
@LmVarlden: På måndag avgörs var @EMA_News ska ligga i framtiden. Ambassadör Christer Asp jobbar in i det sista för att marknadsföra Sve…
LIFse
LIF Sverige LIFse - nov 17
@liberaldaniel: Berättar stolt för @LIFetimeSE om att @liberalerna i helgen beslutar om Vårdsveriges mest offensiva sjukvårdsprogram där…
LIFse
LIF Sverige LIFse - nov 17
Nu stärks brukarnas inflytande i nio myndigheter. #svmed https://t.co/E5QtCN1JSo

Frågor vi arbetar med

Forskning och Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Vård i Världsklass

För att nå en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan, från grundforskning till att patienter tidigt nås av nya moderna läkemedelsbehandlingar.


Rapporter och broschyrer

LIF har tagit fram en broschyr som på ett förenklat sätt sammanfattar den svenska läkemedelsbranschen. Broschyren kan både beställas som papperskopia och laddas ned som pdf.

Den forskande läkemedelsbranschen är en del av den svenska samhällsekonomin, med stor betydelse för export och handelsbalans, skatteintäkter och jobb...

LIF har sedan 70-talet publicerat årliga statistiksammanställningar som beskriver olika aspekter av hälso- och sjukvården och läkemedelsmarknaden i Sverige...