X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Illustration provrör

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

I fokus

Aktuellt

21 september

"Nya tider ställer nya krav på arbetet med läkemedelssäkerhet"

Den mänskliga faktorn är en stor orsak till läkemedelsskador. Patienterna tvingas numer också axla ett större eget ansvar. AstraZeneca arbetar med att göra det enkelt att ta sina läkemedel på rätt sätt, berättar företagets medicinska chef Andreas Heddini.

17 september

Varför läkemedelssäkerhet?

För att patienterna ska kunna ta sina läkemedel på ett tryggt sätt krävs ett omfattande säkerhetsarbete. Lifs medlemsföretag följer noga upp användningen av sina produkter och hittar lösningar som underlättar korrekt medicinering. Målet är så få biverkningar som möjligt.

31 augusti

Många utmaningar i arbetet med hållbar hälsa och Agenda 2030

God hälsa är centralt i omställningen till långsiktig hållbarhet. Men kopplingen till de andra hållbarhetsmålen är inte alltid solklar. Bengt Mattson knyter ihop sambanden ur läkemedelsbranschens perspektiv.

Kommande event

2022
28 sep
7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm. Lokal: Aulan, 13.00–16.00

Hälsoekonomiskt seminarium – skattningar av långtidsöverlevnad

Lif bjuder in till ett seminarium där resultaten från en omfattande studie om hälsoekonomiska analyser och skattningar av långtidsöverlevnad presenteras och diskuteras.
2022
5 okt
City Life, Sveavägen 63, Stockholm, 12.30–14.30

Vad händer under Sveriges EU-ordförandeskap?

Våren 2023 axlar Sverige ordföranderollen i EU. Socialdepartementet berättar om förberedelsearbetet och vilka hälso- och sjukvårdsfrågor som kan finnas på dagordningen. Lifs Lotta Liljelund deltar.

Genomförda event

2022
20 sep
Digitalt, 15.00–16.30

Eftervalsanalys med Lif

Statsvetaren Jenny Madestam, Tove Lifvendahl (SvD), Widar Andersson (Folkbladet) med fler analyserar valresultatet och vad som händer med väljarnas viktigaste frågor, bland annat sjukvården.
2022
16 jun
Hotell Björken, Lasarettsbacken 10, Umeå, 12.45–13.45

Vårdens viktiga vägval: Valet i Region Västerbotten 2022

Den 16 juni arrangerade Lif Norr arrangerade en debatt om framtidens hälso- och sjukvårdspolitik i Region Västerbotten.