21 maj

Hälso- och sjukvården är en av de viktigaste frågorna för väljarna inför valet i september. LIF vill bidra till debatten med tio förslag till beslut som oavsett valutgång bör genomföras under mandatperioden 2019-2022.

21 maj
Vid LIFs årsstämma 2018 har fyra nya ledamöter invalts i styrelsen. Niklas Karlberg (Novartis) fortsätter som ordförande och Malin Parkler (Pfizer) blir ny vice ordförande.
15 maj
De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar i dag en gemensam handlingsplan för Life Science. Det har nu gått fyra år sedan organisationerna presenterade sina gemensamt prioriterade frågor. En del har hänt men mycket återstår att göra.
11 maj
Socialstyrelsen bedömer i sin årliga rapport om läkemedelsförsäljningen att kostnaden för läkemedel inom läkemedelsförmånen kommer att öka under prognosperioden 2018-2020, med 7,7 procent under 2018 och 7,7 procent under 2019. LIF har uppfattningen att den faktiska nettokostnadsökningen kommer att vara betydligt lägre.
7 maj
Hälso- och sjukvården i Europa står inför många utmaningar. Att öka patientinflytandet och samtidigt hitta fungerande former för prioriteringar är några av dem.
25 april
LIF har initierat en undersökning för att söka beräkna det konkreta värdet av kliniska prövningar i Sverige. Undersökningen bygger bland annat på en enkätundersökning på webben, riktad till läkare och sjuksköterskor med erfarenhet från att arbeta med kliniska läkemedelsprövningar. Tillhör du målgruppen? Läs mer om enkäten.
23 april
Vacciner är en av de mest kostnadseffektiva åtgärder som kan vidtas för folkhälsan. Vacciner är också en viktig del i arbetet mot den växande antibiotikaresistensen. En ny LIF-rapport sammanfattar vaccinets historia, och hur olika sjukdomar har minskat efter att de blivit en del av det svenska vaccinprogrammet.

KALENDARIUM

20
jun
20 jun
Restaurang P2 i Malmö vid Regionhuset, Dockplatsen 24, Malmö
26
jun
26 jun
City Life - Konferens och möten, Sveavägen 63, Stockholm
6-7
sep
6 - 7 sep
Grand Hotel i Lund
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - maj 23
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - maj 22
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - maj 22
Regeringen inrättar patientråd för hälso- och sjukvården https://t.co/6M1nNWXmIL
LIFse
LIF Sverige LIFse - maj 23
@Klingbjer: . @marteras och jag träffade chefen för regeringens Life Science-kontor Jenni Nordborg @JNordborg . Branschens behov av komp…
LIFse
LIF Sverige LIFse - maj 23
@nmanaras: At @Europarl_EN MEP @Fjellner is opening the workshop on innovative vaccines. “Our vaccination policies need to unlock the fu…

Frågor vi arbetar med

Forskning och Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Vård i Världsklass

För att nå en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan, från grundforskning till att patienter tidigt nås av nya moderna läkemedelsbehandlingar.


Rapporter och broschyrer

LIF har tagit fram en broschyr som på ett förenklat sätt sammanfattar den svenska läkemedelsbranschen. Broschyren kan både beställas som papperskopia och laddas ned som pdf.

Den forskande läkemedelsbranschen är en del av den svenska samhällsekonomin, med stor betydelse för export och handelsbalans, skatteintäkter och jobb...

LIF har sedan 70-talet publicerat årliga statistiksammanställningar som beskriver olika aspekter av hälso- och sjukvården och läkemedelsmarknaden i Sverige...