X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Bild på provrör

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Fokusområden

Aktuellt

24 november

Se ”Forskningens fantastiska framsteg: Diabetes” i efterhand

Nu kan du se inspelningen av Lifs seminarium om de stora genombrotten inom diabetesvård och -behandling fram till idag, hur vården kan förbättras och vad som händer inom forskningen. Hur ser framtidens behandlingar ut?

19 november

Sophia Brodin ny planeringschef på Lif

Sophia Brodin tillträdde den 15 november som planeringschef på Lif. Hon har närmast arbetat som enhetschef och biträdande avdelningschef på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Sophia har även tidigare erfarenheter från bland annat Läkemedelsverket och läkemedelsföretag.

17 november

Antibiotikaresistens – ett hot mot oss alla

Antibiotikaresistens, AMR, är ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan. Om ingenting görs riskerar mänskligheten att i värsta fall kastas tillbaka till tiden före penicillinet. Därför är AMR en av läkemedelsbranschens viktigaste frågor.


12 november

Hur ska vården av de äldre se ut i framtiden?

Vårdens viktiga vägval den 11 december handlade om äldreomsorg och äldrevårdvård. Se seminariet i efterhand.