14 mars
Rollen som Administrativ assistent innebär att du kommer att jobba som en stödfunktion till vårt kansli som idag består av cirka 20 personer. Du kommer även att arbetar som assistent till vår VD. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
5 mars
Vi söker en Facility Manager till en ny spännande tjänst inom LIF - de forskande läkemedelsföretagen. I rollen som Facility Manager kommer du att vara en nyckelperson med självständigt ansvar för drift och utveckling av våra nya lokaler och vår arbetsmiljö.
27 februari
Sverige är ett läkemedelsexporterande land. SCBs senaste statistik visar att ökningen fortsätter 2017, både i volym och i värde. Värdet av Sveriges läkemedelsexport är nu drygt 74 miljarder kronor.
21 februari
LIFs remissvar till delbetänkandet från den pågående utredningen om finansiering, subvention och prissättning av läkemedel konstaterar att det inte går att utläsa av betänkandet vilket land Sverige vill vara när ett nytt läkemedelssystem införts.
5 februari
Regeringen har beslutat att inrätta ett permanent kontor för Life Science i Näringsdepartementet för att åstadkomma bättre samordning och högre tempo i arbetet med att stärka Sverige som Life Science-nation. Det är en tydlig signal till omvärlden om att Sverige vill satsa långsiktigt på Life Science, säger LIFs VD Anders Blanck.

KALENDARIUM

23
mar
23 mar
Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
6
apr
6 apr
City Life - Konferens och möten
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - mar 21
@Utbdep: Det ska både bli enklare och gå fortare att få tillstånd för kliniska läkemedelsprövningar inom EU. Men för att den nya EU-föro…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - mar 21
@jonasvikman: Viktigt och allvarligt om ojämlik cancervård. Efter mer än tio års diskussion om ojämlik vård kvarstår tyvärr problemen. M…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - mar 21
@jonasvikman: Förbättra karriärvägarna för forskare - för att stärka svensk cancerforskning. @forskasverige om hur forskningen kan stärk…
LIFse
LIF Sverige LIFse - mar 21
@jonasvikman: En tredjedel av all cancer går att förhindra genom förändrad livsstil. #Cancerrapporten https://t.co/b2XC4jRv8S
LIFse
LIF Sverige LIFse - mar 21
@forskasverige: Regeringen presenterar lagförslag för att underlätta och snabba på kliniska prövningar – positivt för att främja nya upp…
LIFse
LIF Sverige LIFse - mar 21
@swelife: Så lyckas du med din ansökan om H2020-finansiering inom “Digital Transformation in Health and Care”– välkommen på workshop på…

Frågor vi arbetar med

Forskning och Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Vård i Världsklass

För att nå en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan, från grundforskning till att patienter tidigt nås av nya moderna läkemedelsbehandlingar.


Rapporter och broschyrer

LIF har tagit fram en broschyr som på ett förenklat sätt sammanfattar den svenska läkemedelsbranschen. Broschyren kan både beställas som papperskopia och laddas ned som pdf.

Den forskande läkemedelsbranschen är en del av den svenska samhällsekonomin, med stor betydelse för export och handelsbalans, skatteintäkter och jobb...

LIF har sedan 70-talet publicerat årliga statistiksammanställningar som beskriver olika aspekter av hälso- och sjukvården och läkemedelsmarknaden i Sverige...