22 februari
Den konsekvensanalys som LIF tagit fram visar att ett mer begränsat utlämnande av läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten får många negativa samhälleliga konsekvenser, säger LIF:s analyschef Karolina Antonov.
21 februari

Region Värmland och LIF – de forskande läkemedelsföretagen har tecknat avtal om att bygga en samverkansplattform där hälso- och sjukvården och Life Science-industrin kan mötas för att utveckla lösningar på av vården identifierade problem.

 

20 februari
Företag som tillverkar generiska läkemedel ska tillåtas tillverka kopior och biosimilarer av läkemedel redan innan patentskyddet för originalläkemedlet löpt ut. Det beslutade EU-ländernas ambassadörer i Bryssel på onsdagen. Sverige var emot beslutet. De forskade läkemedelsföretagen i Europa är starkt kritiska och anser att patentskyddet nu urholkas.
14 februari
De senaste åren har LIF upprepade gånger lyft behovet av en samlad ansats när det gäller tillgängliggörandet av hälsodata för analys. Så även i remissvaret till slutbetänkandet ”Rätt att forska – långsiktig reglering av forskningsdatabaser” som lämnats till utbildningsdepartementet.
5 februari
Högre kompetens i vården, kunskapsöverföring och positiv effekt på samhällsekonomin – det är effekten av företagsinitierade kliniska prövningar, enligt en ny rapport beställd av LIF.
4 februari
LIF introducerar en ny tjänst för den som vill följa besluten i IGN (Informationsgranskningsnämnden) och NBL (Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation). Den ger enkelt överblick över viktiga fall och ny praxis kring marknadsföringsregler för läkemedel.
22 januari
Efter drygt tio år som ledamot i LIFs styrelse och nära 4 år som ordförande, lämnar Niklas Karlberg Sverige och antar nya utmaningar på Novartis huvudkontor i Schweiz. Malin Parkler, vice ordförande i LIF och VD i Pfizer tar fr.o.m den 1 februari över som ordförande.

KALENDARIUM

22
mar
22 mar
OBS! Ändrad lokal: Svea Konferens & Matsalar, Holländargatan 10, Stockholm
26-27
mar
26 - 27 mar
Svenska Mässan, Göteborg
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - feb 22
Stora negativa konsekvenser när svensk läkemedelsstatistik försämras https://t.co/2EadAPytKC
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - feb 22
@SwecareSweden: Snart börjar - Workshop tema "Världens hållbaraste sjukvård 2030" Vi som samverkar: Nordic Center for Sustainable Health…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - feb 21
Lif: Svagare patentskydd sänder fel signaler - Svensk Farmaci https://t.co/go4Uf9YUh2
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - feb 21
Region Värmland och LIF samarbetar för att utveckla vården https://t.co/ZpYjLUQcWI
LIFse
LIF Sverige LIFse - feb 22
SKL: Strypt statistik äventyrar uppföljning av läkemedel - Insikt Medicin https://t.co/Ges2M6i6pH
LIFse
LIF Sverige LIFse - feb 22
Tillgång på antibiotika vid kris och katastrof ska säkras https://t.co/NObmzzhJW8
LIFse
LIF Sverige LIFse - feb 22
När utlämnandet av läkemedelsstatistik från Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten försämras får det stora negativa… https://t.co/K7ICjKkZHE

Frågor vi arbetar med

LIFs Valmanifest

År 2018 är det valår och hälso- och sjukvården är den viktigaste frågan för väljarna. Här lyfter LIF de 10 viktigaste frågorna under 2019-2022 för forskningen, patienterna och Life Science-sektorn.

Forskning och Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.


Rapporter och broschyrer

LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO har gemensamt tagit fram "Handlingsplan för life science. För ett konkurrenskraftigare Sverige."

Specialutgåva av LIFe-time.se som handlar om den snabba medicinska utvecklingen och om de medicinska genombrott som kan förväntas inom 5-10 år.

En ny LIF-rapport sammanfattar vaccinets historia, och hur olika sjukdomar har minskat efter att de blivit en del av det svenska vaccinprogrammet.