X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Illustration provrör

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

I fokus

Aktuellt

8 december

Läkemedel viktigt för Sveriges välstånd

Läkemedelsbranschen har stor betydelse för svensk ekonomi och för vårt välstånd, och vi måste värna den positiva utvecklingen inom life science-sektorn. Det var ett av budskapen från Lifs vd Johan Färnstrand under torsdagens öppna utfrågning i riksdagens socialutskott om EUs kommande läkemedelslagstiftning.

8 december

Fokus på nationell säkerhetsstrategi när Näringslivsrådet sammanträdde

Lif deltog när ministern för civilt försvar Carl-Oscar Bohlin sammankallade Näringslivsrådet för att diskutera Sveriges nationella säkerhetsstrategi och krisberedskap. Vd Johan Färnstrand lyfte åtgärder för en trygg läkemedelsförsörjning.

5 december

Lif välkomnar regeringens strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft

Läkemedelsbranschen ser stora möjligheter att bidra till strategin som har potential att lyfta export och innovation och stärka Sveriges position internationellt, samtidigt som den bidrar till grön och digital omställning.

Kommande event

2023
19 dec
City Life, Sveavägen 63 + digitalt, 13.00–16.00

Hur ska framtidens komparativa effektstudier göras?

Centrum för hälsoekonomisk forskning bjuder tillsammans med Lif in till ett seminarium kring hur vi kan studera hur effektiva medicinska interventioner är när de används i den kliniska vardagen.
2024
8 feb
Auditoriet i Inspira, Medicon Village, Scheeletorget, Lund, 12.00–16.15

MedInnovation i Skåne 2024

Mötesplatsen för inspiration, diskussion och lärande kring hur innovation och forskning nära patienten skapar framtidens sjukvård och där samverkan mellan hälso- och sjukvård, näringsliv och akadem...

Genomförda event

2023
22 nov
Digitalt, 09.00–11.00

Läkemedelsbranschens hållbarhetslöften: hur går det?

Förra året lanserade Lif ett hållbarhetsmanifest för den svenska Life Science-branschen med nio skarpa löften. Vad har hänt sedan dess?
2023
17 nov
Digitalt, 13.00-14.00

Situationsanalys precisionsmedicin – utmaningar och möjligheter för en effektiv implementering

En ny rapport ger en lägesbild över implementeringen av precisionsmedicin i sjukvården. Lif och Nollvision cancer diskuterar nyckelinsikterna med en expertpanel.