Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Fokusområden

Aktuellt

30 oktober

Vårdens Viktiga Vägval #3 – Kunskapsstyrningens roll i utvecklingen av hälso- och sjukvården

Varje månad bjuder Lif in till spännande samtal om hur ny kunskap, nya tekniker och nya sätt att organisera hälso- och sjukvården tar oss in i framtiden. Den 16 november är temat Kunskapsstyrning.

29 oktober

"Minskad dödlighet i covid-19 men fler långtidssjuka"

Bättre metoder för att förutspå hur viruset kan drabba olika individer, bättre behandling under sjukdomen liksom bättre kunskap om mutationerna och hur de påverkar viruset är några av de positiva ämnen som Johan Brun tar upp i sin veckokrönika. Mindre positivt är forskning som visar att immuniteten efter genomgången infektion verkar klinga av relativt snabbt.

28 oktober

"Hållbar utveckling i läkemedelsbranschen – mer än bara miljö"

Krönika. Hållbarhetsarbetet inom läkemedelssektorn har under de senaste 25 åren gått från miljöfokus till att rymma allt fler aspekter. Idag är hållbar utveckling en nödvändig del av affärsstrategin – något som speglas i resten av samhället, inte minst genom FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.

27 oktober

Läkemedel fortsätter lyfta vikande svensk varuexport

Den svenska varuexporten minskade med 8 procent under årets åtta första månader – men läkemedelsexporten ökar samtidigt med 24 procent. Den utgör i dagsläget till knappt tio procent av den totala svenska varuexporten.

2 oktober

Kampen mot coronaviruset – en forskningsöversikt

Coronapandemin har satt igång en global kraftsamling inom medicinsk forskning och utveckling. Aldrig tidigare har så många projekt startats så snabbt för att få fram vacciner som kan skydda mot smitta och läkemedel som kan behandla svårt sjuka i covid-19. Lif har sammanställt en översikt över hur forskningen och utvecklingen ligger till och uppdaterar den löpande.