27 juni

CAR-T-behandling är en helt ny form av genterapi där cancersjukdomar bekämpas med hjälp av patientens egna immunförsvarsceller. Inom CAR-T-behandling samarbetar läkemedelsföretag och sjukhus på ett helt nytt sätt. Läs mer om den spännande utvecklingen på www.framtidsbranschen.nu

9 juli
Konsultföretaget Quantify Research har på uppdrag av LIF analyserat tillgängligheten i Sverige till nya läkemedel. Enligt rapporten är cirka två tredjedelar av de nya läkemedlen tillgängliga.
27 juni
Staten måste ta nationellt ansvar för läkemedel, utvärdering subventioner och finansiering. Endast så kan svenska patienter garanteras en jämlik tillgång till läkemedel. Det skriver LIF och branschföreträdare i en debattartikel i Göteborgs-Posten.
26 juni

Hälso- och sjukvården är en av de viktigaste frågorna för väljarna inför valet i september. LIF vill bidra till debatten med tio förslag till beslut som oavsett valutgång bör genomföras under mandatperioden 2019-2022. I dag presenterar vi förslag nr 10: LIF föreslår att alla landsting tar fram strategier för företagsfinansierad klinisk forskning och kliniska läkemedelsprövningar.

21 juni
LIF har sammanställt en handlingsplan med åtgärder som ska säkerställa att data som finns verkligen kommer till användning för att skapa ny kunskap, förbättra den nationella samordningen och öka internationellt samarbete.
20 juni
LIF ser mycket positivt på förslagen i Nya apoteksmarknadsutredningens slutbetänkande, och vi tycker att vi har fått gehör för många av våra synpunkter. Kliniska läkemedelsprövningar i Sverige kommer att få ett förenklat och snabbare system för att distribuera prövningsläkemedel – och det är ett litet men viktigt steg för att Sverige ska kunna få fler prövningar till landet.
19 juni
LIF tycker att det är positivt med en Forskningsdatabaslag men vill se ytterligare stöd i form av ett vägledande kansli för att göra det enklare att forska med hjälp av svenska register.
11 juni

Life science branschens stora betydelse för framtidens hälso- och sjukvård är den röda tråden i LIF och LIFs medlemsbolags seminarier. Vi vill se mer forskning, fler kliniska prövningar, mer tillverkning och mer samarbete mellan universitet, företag och sjukvård i Sverige.

4 juni
LIFs medlemsföretag redovisar årligen i en öppen webbportal de ekonomiska samarbeten varje företag har haft med sjukvårdspersonal och kliniker. Det handlar om viktiga samarbeten, bland annat om kliniska prövningar, som vi skulle vilja se mer av. Detta är tredje året som denna rapportering sker.
15 maj
De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar i dag en gemensam handlingsplan för Life Science. Det har nu gått fyra år sedan organisationerna presenterade sina gemensamt prioriterade frågor. En del har hänt men mycket återstår att göra.

KALENDARIUM

6-7
sep
6 - 7 sep
Grand Hotel i Lund
12
sep
12 sep
City Life – Konferens och möten, Sveavägen 63, Stockholm
26
sep
26 sep
City Life - Konferens och möten
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - jul 18
Grattis Fredrik - och inte minst SKL ! https://t.co/B6KldE75HN
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - jul 18
@LIFse: Katarina Ageborg ny VD för AstraZeneca i Sverige - AstraZeneca https://t.co/cJU0JxPpoi
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - jul 18
@AstraZenecaSE: I dag blev det klart att Katarina Ageborg tar över som Sverige-VD efter Jan-Olof Jacke. Hon fortsätter även som hållbarh…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - jul 14
@HeidiStensmyren: Antimicrobial resistance one of our biggest threats. WHO launches a competency framework on how to work to prevent AMR…
LIFse
LIF Sverige LIFse - jul 20
@imi_paradigm: #PARADIGM invites #regulators to help in systematising #patientengagement by responding to the needs and expectations sur…
LIFse
LIF Sverige LIFse - jul 19
@smartasamtal: Sverige ska vara bäst i världen på artificiell intelligens, så lyder den nationella inriktningen. Intresserad av att läsa…
LIFse
LIF Sverige LIFse - jul 19
@IQVIA_global: #DYK 4.5 billion standard units of stratified medicines were used by patients in the ten major developed markets in 2016?…

Frågor vi arbetar med

Forskning och Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.

Vård i Världsklass

För att nå en vård i världsklass måste vi stärka hela Life Science-kedjan, från grundforskning till att patienter tidigt nås av nya moderna läkemedelsbehandlingar.


Rapporter och broschyrer

LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO har gemensamt tagit fram "Handlingsplan för life science. För ett konkurrenskraftigare Sverige."

Specialutgåva av LIFe-time.se som handlar om den snabba medicinska utvecklingen och om de medicinska genombrott som kan förväntas inom 5-10 år.

En ny LIF-rapport sammanfattar vaccinets historia, och hur olika sjukdomar har minskat efter att de blivit en del av det svenska vaccinprogrammet.