17 juni

Almedalsveckan är en värdefull arena för diskussioner och möten med vårdens aktörer, politiker och patientföreträdare. Det är en plats där viktiga samhällsfrågor synliggörs. LIF deltar som ett led i arbetet för patientens rätt till högkvalitativ vård. Välkommen till årets seminarier.

17 juni
Användningen av vård- och hälsodata är ett viktigt verktyg i arbetet med att utveckla diabetesvården. Den 14 juni stod LIF och EFPIA värd för ett rundabordssamtal på temat, där intressenter från hela Europa deltog.
13 juni
Det behövs fler personer som har insikt i hela det komplexa läkemedelsområdet. Därför startar LIF en traineeverksamhet för morgondagens ledare inom branschen som ger nyutexaminerade en unik tillgång till den forskande läkemedelsbranschens samlade kompetens.
28 maj
Vi söker dig som vill ansvara för att leda, utveckla och förstärka vårt kommunikationsarbete. Målet är att branschen ska vara en ännu mer aktiv, synlig, konstruktiv och relevant aktör i hälso- och sjukvårdsdebatten och kring hur vi kan stärka Sverige som Life Science-nation.

KALENDARIUM

19
jun
19 jun
Restaurang P2 i Malmö vid Regionhuset, Dockplatsen 24, Malmö
29
aug
29 aug
Kapitel 8 - Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - jun 18
Folkhälsomyndigheten ska utvärdera ny inköpsmodell för antibiotika - Infektion - Dagens Medicin https://t.co/jjGM1KOI9j
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - jun 18
Nederländernas vårdmodell lyfts fram https://t.co/cmbjNYrCcD
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - jun 18
Det goda livet – Almedalens efterdebatt sker i Göteborg https://t.co/fm77L9hdN0
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - jun 17
Den svenska paradoxen? Hög medicinsk kvalitet – men lågt förtroende https://t.co/MSRIO3GNIw
LIFse
LIF Sverige LIFse - jun 18
Användning av vård- och hälsodata är viktigt för utvecklingen av diabetesvården. Nyligen ordnade LIF och @EFPIA s d… https://t.co/xoWW3qOf6A
LIFse
LIF Sverige LIFse - jun 18
@LmVarlden: Multiresistenta bakterier i både orenat och renat avloppsvatten i ny studie #svmed #läkemedel #antibiotikaresistens https://…
LIFse
LIF Sverige LIFse - jun 18
Går det att bromsa eller stoppa Alzheimers? Forskare letar efter effektiva sätt att behandla sjukdomen. Läs mer om… https://t.co/lVLfNWcB1Y

Frågor vi arbetar med

LIFs Valmanifest

År 2018 är det valår och hälso- och sjukvården är den viktigaste frågan för väljarna. Här lyfter LIF de 10 viktigaste frågorna under 2019-2022 för forskningen, patienterna och Life Science-sektorn.

Forskning och Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.

Patientsäkerhet

Tillsammans ökar vi patientnyttan. Läkemedel är ett viktigt behandlingsverktyg och för många människor en nödvändighet i vardagen.


Rapporter och broschyrer

LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO har gemensamt tagit fram "Handlingsplan för life science. För ett konkurrenskraftigare Sverige."

Specialutgåva av LIFe-time.se som handlar om den snabba medicinska utvecklingen och om de medicinska genombrott som kan förväntas inom 5-10 år.

En ny LIF-rapport sammanfattar vaccinets historia, och hur olika sjukdomar har minskat efter att de blivit en del av det svenska vaccinprogrammet.