Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Fokusområden

Aktuellt

25 september

”Läkemedelsbranschen öppnar upp men Storbritannien stänger ner”

Läkemedelsbranschen öppnar upp och visar sina studieprotokoll redan innan ett godkännande och Storbritannien inför nya restriktioner för att få stopp på den ökande smittspridningen. Det är några teman i veckans coronakrönika av Johan Brun.

23 september

Lif välkomnar satsning på miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet

Regeringen skjuter till pengar för att finansiera en försöksverksamhet med en miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet, detta för att ge Sverige möjligheten att ta en ledarroll i omställningen till hårdare miljökrav på läkemedelsproduktion.

22 september

Viktig budget för omstart Sverige

– Jag välkomnar de betydande ekonomiska tillskott till i första hand regionerna som regeringen nu föreslår till följd av coronapandemin, kommenterar Lifs vd Anders Blanck den nyligen överlämnade budgetpropositionen. Hälso- och sjukvården har hittills under året gjort heroiska insatser, men vi måste förbereda oss på att pandemin kommer att påverka hela sjukvårdssektorn under flera år framöver

11 september

Effektiv läkemedelsanvändning nödvändigt för en god och nära vård

Betydelsen av en effektiv och säker läkemedelsanvändning borde framhävas i utredningen God och Nära vård, menar Lif i sitt remissvar. Viktigt är också att koppla arbetet med att utveckla primärvården till implementeringen av den högspecialiserade vårdens organisation, satsningarna på precisionsmedicin och genomförandet av Life science-strategin.