X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

Fokusområden

Aktuellt

6 maj

Slopade patent ingen lösning på vaccintillgång

Läkemedelsbranschen i Sverige och globalt reagerar mycket starkt mot beslutet av USAs regering om att stödja ett förslag om slopade patent på vacciner mot covid-19. Ett avskaffande av patent kommer inte att ge snabbare global tillgång till vacciner för att stoppa pandemin. "Jag förutsätter att Sverige och EU som helhet står fast vid att säga nej till förslaget", säger Anders Blanck, vd för Lif.

6 maj

Vårdens Viktiga Vägval: Hur går det för den svenska cancerstrategin?

Hur går det med cancervården under pandemin och hur står den sig i ett nordiskt perspektiv? Vilka är de viktigaste svenska målen? Är en jämlik, likvärdig cancervård som kan ta till sig nya innovativa behandlingar en utopi? Vilka är de svaga länkarna inom cancervården i dag? Förebyggande, tidig diagnostik, behandling eller omvårdnad?

6 maj

Nationella innovationskontor kan göra Sverige mer attraktivt

En satsning på ett nationellt innovationskontor inom Life Science-området för att kraftsamla och skapa en tydlig ingång till universiteten för exempelvis företag är ett av förslagen i betänkandet för att utveckla det svenska innovationsstödssystemet som Lif vill se realiseras. Frida Lundmark kommenterar förslagen.

5 maj

"Kommande vaccinstudier en utmaning"

Att England deklarerar att pandemin gått över till en endemi väcker hopp för länder som inte hunnit vaccinera lika många. Pandemin går att stoppa. Andra positiva trender som Johan Brun tar upp i veckans coronakrönika är att flera behandlingar verkar kunna bromsa sjukdomsutvecklingen om de ges i tidig fas. Mer utmanande är hur nästa generations vacciner ska kunna testas och utvecklas när allt fler vaccinerats eller genomgått covid-19.


Utvecklingen av vaccin mot covid-19 i siffror

Vi rapporterar löpande om allt som rör utvecklingen av coronavaccin. Ta del av aktuell information och statistik från WHO och EMA här.