8 april

Den pågående pandemin av viruset sars-CoV-2 som orsakar sjukdomen covid-19 har satt igång en enorm global kraftsamling inom medicinsk forskning och utveckling. LIF – de forskande läkemedelsföretagen har sammanställt en lägesbild av hur forskning och utveckling ligger till just nu, med exempel på de mest omnämnda projekten. Sammanställningen uppdateras fortlöpande och gör inga anspråk på att vara heltäckande.

8 april

LIF har och fortsätter att rapportera om nya och pågående forskningsaktiviteter för att förebygga och behandla covid-19. Vi har också analyserat framtagandet av olika tester, möjligheterna att diagnostisera en pågående infektion eller om man efter tillfrisknande har erhållit immunitet och antikroppar. Men den återkommande frågan som alla ställer sig är ”När ska denna pandemi ta slut?”. Läs denna krönika av Johan Brun som följer utvecklingen av coronapandemin för LIFs räkning.

7 april
Pris- och subventionsmyndigheten TLV har i en rapport till regeringen kommit fram till att besparingspotentialen för läkemedel är lägre än antagandet i Läkemedelsutredningen. Det är inte förvånande. Sverige har ur ett europeiskt perspektiv redan låga läkemedelspriser.
6 april
LIF har, tillsammans med med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och andra branschorganisationer inom Life Science, tagit fram en ny vägledning för företag som vill låta sin personal hjälpa till i hälso- och sjukvården under den pågående pandemin.
30 mars
Den första april börjar Bengt Mattson arbeta heltid som sakkunnig inom hållbarhet på LIF. Tillskottet är en del i LIFs förstärkning av organisationens arbete med hållbar läkemedelsförsörjning i Sverige och FN:s globala hållbarhetsmål.
25 mars
Flera olika medier har uppmärksammat att coronapandemin får fler patienter att välja digitala vårdcentraler, nätläkare eller andra digitala tjänster. I en intervju med Läkemedelsmarknaden konstaterar Karolina Antonov, analytiker på LIF att coronautbrottet också kan komma att påskynda utvecklingen av digitala kliniska prövningar.
25 mars
Med anledning av coronapandemin vill LIF informera om arbetet med att säkra tillgången till läkemedel och hur du kan hjälpa till för att alla ska kunna få tag i de mediciner de behöver.

KALENDARIUM

12
maj
12 maj
Sky apartments, Tornbyvägen 1, Linköping
10
sep
10 sep
City Life - konferens och möten
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - apr 08
@ottersenolep: I dag besökte minister Matilda @ernkrans @scilifelab och @karolinskainst i Solna för att få en inblick i vad vi kan göra…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - apr 08
@LmVarlden: Läkemedelsverket lättar på regler för omfördelning av läkemedel för att säkra tillgången på propofol. Man möjliggör också an…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - apr 08
@Vetenskapsradet: Inte optimalt att rekrytera en huvudsekreterare för medicin och hälsa i dessa tider, men samtidigt är uppdraget viktig…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - apr 08
@eupatientsforum: 📣COVID19: NEW STATEMENT Treatment delay and discontinuation are very real concerns for certain groups of patients. Cla…
LIFse
LIF Sverige LIFse - apr 08
@EU_Health: Guidelines include: No export bans&avoid stockpiling Fight misinformation,reassure patients&avoid panic buying Monitor stock…
LIFse
LIF Sverige LIFse - apr 08
"Den återkommande frågan under coronakrisen är: När ska denna pandemi ta slut?" @JohanBrun4 följer utvecklingen av… https://t.co/H3nxtJRGJf
LIFse
LIF Sverige LIFse - apr 08
Påstådda coronabehandlingar har sålts i Sverige. Nu är det viktigare än någonsin att bara köpa läkemedel från pålit… https://t.co/HfGLHi654c

Rapporter och broschyrer

LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO har gemensamt tagit fram "Handlingsplan för life science. För ett konkurrenskraftigare Sverige."

Specialutgåva av LIFe-time.se som handlar om den snabba medicinska utvecklingen och om de medicinska genombrott som kan förväntas inom 5-10 år.

En ny LIF-rapport sammanfattar vaccinets historia, och hur olika sjukdomar har minskat efter att de blivit en del av det svenska vaccinprogrammet.