18 februari

Sedan hösten 2019 djupanalyserar LIF löpande Läkemedelsverkets restnoteringslista. Den senaste analysen visar att både underlaget till listan och listan i sig kan förbättras.

12 februari
Läkemedelsverket fått i uppdrag att undersöka hur samordningen kan förbättras mellan de ansvariga aktörerna när det uppstår kritiska restnoteringar. Nu har de lämnat förslag på åtgärder, och LIF kommenterar.
11 februari

Botniadystrofi är en ovanlig ögonsjukdom som innebär att synceller i ögats näthinna förstörs. Patienter får nedsatt synförmåga och sjukdomen leder vanligen till blindhet. Nu ska en klinisk läkemedelsprövning, den första på människa, visa om en genterapi kan bromsa förloppet eller kanske helt bota patienten. 

6 februari
Coronaepidemin växer. LIFs samhällspolitiska chef Jonas Vikman gästade SVT:s Morgonstudion i veckan och pratade om hur läkemedelsföretagen arbetar för att ta fram ett vaccin.
31 januari
LIF var en av de aktörer som fick presentera sitt inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen vid utbildningsutskottets öppna utfrågning 30 januari. ”Det är viktigt att den kopplas till och stödjer Sveriges Lifes Science-strategi” poängterar analyschef Karolina Antonov som representerade LIF.

KALENDARIUM

AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - feb 21
@BCF_1982: Videointervju med Förbundsordförande Lise-lott Eriksson från EHA-kongressen 2019 (i Amsterdam) och som bland annat tar upp vä…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - feb 20
@LIFse: Generaldirektör Catarina Andersson Forsman @LV_MPA berättar om hur Brexit och flytten av EMA påverkat den svenska myndigheten so…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - feb 20
@Jens_Krey: Tycker du att @lenahallengren, @OWigzell och @mariemorell ska vara kvar i toppen, eller inte? Och hur ska de övriga 97 plats…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - feb 20
@LmVarlden: Minst två mässlingsfall har nyligen upptäckts i Västsverige. Samtidigt flödar allsköns information om vaccin på nätet. @LmVa…
LIFse
LIF Sverige LIFse - feb 20
@jonasvikman: Finns min medicin i lager? Sök på https://t.co/A71dxzRB9z Med 4,1 miljoner besök per månad är Fass Sveriges viktigaste kä…
LIFse
LIF Sverige LIFse - feb 20
Samordnaren Jenni Nordborg @JNordborg kan med ett fast grepp om regeringens strategi nu påbörja resan mot toppen in… https://t.co/amSTCGvFvj
LIFse
LIF Sverige LIFse - feb 20
Miljöföroreningar från läkemedelstillverkning: vad behöver göras för att lösa problemet? LIFs expert Bengt Mattson… https://t.co/WYXEKkjsDU

Frågor vi arbetar med

LIFs Valmanifest

År 2018 är det valår och hälso- och sjukvården är den viktigaste frågan för väljarna. Här lyfter LIF de 10 viktigaste frågorna under 2019-2022 för forskningen, patienterna och Life Science-sektorn.

Forskning och Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Restnoterade läkemedel

En restnotering behöver inte vara allvarlig om det finns andra förpackningar eller styrkor eller alternativa likvärdiga läkemedel. Många brister är kortvariga men om de blir långvariga kan det bli stora bekymmer både för patienter och hälso- och sjukvården. Flera aktörer arbetar nu för att minska problemen med restnoterade läkemedel. LIF är en av dem.

 

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.


Rapporter och broschyrer

LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO har gemensamt tagit fram "Handlingsplan för life science. För ett konkurrenskraftigare Sverige."

Specialutgåva av LIFe-time.se som handlar om den snabba medicinska utvecklingen och om de medicinska genombrott som kan förväntas inom 5-10 år.

En ny LIF-rapport sammanfattar vaccinets historia, och hur olika sjukdomar har minskat efter att de blivit en del av det svenska vaccinprogrammet.