21 januari
Problemet med föroreningar från läkemedelsrester vid tillverkning i utvecklingsländer är något Sverige arbetar för att motverka. Att skärpa lagstiftningen är en väg framåt, men redan nu går det att vidta åtgärder.
15 januari
2019 godkände den europeiska läkemedelsmyndigheten 66 nya läkemedel. Flest nya produkter återfanns inom terapiområdet hematologi tätt följt av cancer.
7 januari
Under julhelgen uppmärksammades restnoteringar i nyheterna. LIFs Bengt Mattson diskuterade läget och en kommande tjänst från Fass som ska minska problematiken. ”De flesta situationer där det skapar problem kan den här tjänsten lösa”, sade han till Sveriges Radio.
18 december 2019
Den europeiska branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag, EFPIA har tillsammans med den internationella organisationen Cancer Drug Development Forum (CDDF) och European Cancer Patient Coalition (ECPC), Europas största paraplyorganisation för cancerpatientföreningar, gemensamt tagit fram ett sk positionspapper för Personalised Oncology. Bland annat lyfter man behovet av ökad tillgång till gensekvensbaserad diagnostik.
17 december 2019
Överenskommelsen mellan staten och SKR om det statliga bidraget till regionerna för läkemedelsförmånerna nästa år är klar. Totalt uppgår summan till 31 705 miljoner kronor.

KALENDARIUM

30
jan
30 jan
Good Morning Hotels, Stadiongatan 21, Malmö
3
feb
3 feb
Aula Medica, Karolinska Institutet
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - jan 23
@IFPMA: New #AMRB20 report from @AtMIndex highlights challenges faced by companies in the #AMR space, complements findings from @AMRAlli…
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - jan 23
AstraZeneca miljardsatsar på nollutsläpp 2030 https://t.co/RopCzsv7cO
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - jan 23
Lif vill få företagen att informera om läkemedelsbrister - https://t.co/nlSDteySpA https://t.co/oHHN0frK7H
AndersBlanck
Anders Blanck AndersBlanck - jan 22
@IFPMA: As we move into a new decade, immunisation policies across #Africa 🌍 must focus more on targeting hard-to-reach populations, int…
LIFse
LIF Sverige LIFse - jan 23
@LIFetimeSE: Antalet cancerfall i Europa har ökat med 50 procent de senaste 20 åren, men fler överlever sin sjukdom, visar en ny IHE-rap…
LIFse
LIF Sverige LIFse - jan 23
@LmVarlden: "Dags att göra verkstad av alla åtgärder som föreslagits för att öka antalet kliniska prövningar i Sverige." Karin Meyer, @k…
LIFse
LIF Sverige LIFse - jan 23
@AndersBlanck: AstraZeneca miljardsatsar på nollutsläpp 2030 https://t.co/RopCzsv7cO

Frågor vi arbetar med

LIFs Valmanifest

År 2018 är det valår och hälso- och sjukvården är den viktigaste frågan för väljarna. Här lyfter LIF de 10 viktigaste frågorna under 2019-2022 för forskningen, patienterna och Life Science-sektorn.

Forskning och Utveckling

Medicinsk forskning för bättre vårdkvalitet, jämlik vård och fler jobb. Här ger vi förslag på hur läkemedelsforskningen i Sverige kan stärkas.

Restnoterade läkemedel

En restnotering behöver inte vara allvarlig om det finns andra förpackningar eller styrkor eller alternativa likvärdiga läkemedel. Många brister är kortvariga men om de blir långvariga kan det bli stora bekymmer både för patienter och hälso- och sjukvården. Flera aktörer arbetar nu för att minska problemen med restnoterade läkemedel. LIF är en av dem.

 

Ordnat införande

En fördröjd introduktion av läkemedel som förlänger liv och minskar lidande är en värdeförlust för patienterna, sjukvården och samhället.


Rapporter och broschyrer

LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO har gemensamt tagit fram "Handlingsplan för life science. För ett konkurrenskraftigare Sverige."

Specialutgåva av LIFe-time.se som handlar om den snabba medicinska utvecklingen och om de medicinska genombrott som kan förväntas inom 5-10 år.

En ny LIF-rapport sammanfattar vaccinets historia, och hur olika sjukdomar har minskat efter att de blivit en del av det svenska vaccinprogrammet.