X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Etiska regelverket

Gällande fr.o.m. 1 juli 2022.

Avdelning 1
Information som vid marknadsföring av humanläkemedel riktas till läkare, tandläkare, farmacevter eller annan personal inom svensk sjukvård, hälsovård eller läkemedelsdistribution
Avdelning 2
Information som vid marknadsföring av humanläkemedel på den svenska marknaden riktas till allmänheten som läkemedelskonsument
Avdelning 1
Överenskommelse om samverkansformer med hälso- och sjukvården
Avdelning 2
Etiska regler för umgänget mellan läkemedelsföretag och medarbetare på apotek
Avdelning 3
Öppen rapportering av värdeöverföring
Avdelning 1
Etiska regler för samverkan mellan läkemedelsföretag och organisationer/intresseorganisationer/allmänhet
Avdelning 2
Etiska regler för umgänget mellan läkemedelsföretag och politiker
Avdelning 1
Regler för icke-interventionsstudier
Avdelning 2
Ekonomiskt stöd till Nationella Kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården
Bilaga 1
Mall för öppen rapportering
Bilaga 2
Stadgar och arbetsordning för IGN och NBL
Bilaga 3
Riktlinjer för marknadsföring av receptfria läkemedel på mobiltelefon och läsplattor