Etiska regelverket

Gäller från och med 7 april 2017.

Avdelning 1
Information som vid marknadsföring av humanläkemedel riktas till läkare, tandläkare, farmacevter eller annan personal inom svensk sjukvård, hälsovård eller läkemedelsdistribution
Avdelning 2
Information som vid marknadsföring av humanläkemedel på den svenska marknaden riktas till allmänheten som läkemedelskonsument
Avdelning 3
Information som vid marknadsföring av läkemedel riktas till veterinärer eller annan personal inom djurens hälso- och sjukvård och till allmänheten som konsument
Avdelning 1
Överenskommelse om samverkansformer med hälso- och sjukvården
Avdelning 2
Etiska regler för umgänget mellan läkemedelsföretag och medarbetare på apotek
Avdelning 3
Öppen rapportering av värdeöverföring
Avdelning 4
Överenskommelse om samverkansregler för umgänget mellan läkemedelsföretag och personal inom djurens hälso- och sjukvård
Avdelning 1
Etiska regler för samarbete mellan läkemedelsföretag och organisationer/intresseorganisationer
Avdelning 2
Etiska regler för umgänget mellan läkemedelsföretag och politiker
Avdelning 1
Regler för icke-interventionsstudier
Avdelning 2
Ekonomiskt stöd till Nationella Kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården
Bilaga 1
Mall för öppen rapportering
Bilaga 2
Stadgar och arbetsordning för IGN och NBL