Här listas våra senaste pressmeddelanden. Du kan även få våra pressmeddelanden per mail, genom att klicka på knappen ovan följer du oss på Mynewsdesk. För kortfakta om branschen, se Om Läkemedelsbranschen eller Om Lif.

29 januari

Läkemedelsföretag måste skyndsamt säkerställa att rapporter om restnoteringar är korrekta och uppdaterade, och farmaceuter bör ges större möjligheter att direkt på apotek hantera läkemedelsbrister. Det är några av ett flertal åtgärder som behövs för att minska konsekvenserna i Sverige av restnoterade läkemedel, anser LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

27 juni 2019

Anders Blanck, vd för LIF, blir ny styrelseledamot i EFPIA, den europeiska branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen.

17 maj 2019

Malin Parkler, vd för Pfizer, har valts till ny styrelseordförande för LIF. På årsstämman valdes samtidigt Marc Gailhardou, vd för MSD, till vice ordförande.

21 februari 2019

Region Värmland och LIF – de forskande läkemedelsföretagen har tecknat avtal om att bygga en samverkansplattform där hälso- och sjukvården och Life Science-industrin kan mötas för att utveckla lösningar på av vården identifierade problem.

15 maj 2018
LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar i dag en gemensam handlingsplan för Life Science. Det har nu gått fyra år sedan organisationerna presenterade sina gemensamt prioriterade frågor. En del har hänt men mycket återstår att göra.

1 juni 2017

Läkemedelsföretagen i Sverige ökade sina investeringar i olika samverkansprojekt med hälso- och sjukvården under 2016. Det visar en preliminär sammanställning av årets Disclosure Code, öppen rapportering av alla ersättningar till sjukvården.

8 december 2016

Det är mycket glädjande att regeringen nu bestämt sig för en satsning på att få EU:s läkemedelsmyndighet EMA till Sverige. Läkemedelsbranschen ger sitt fulla stöd till en nationell kampanj för att övertyga de andra medlemsländerna om att Sverige är den bästa nya hemvisten för myndigheten.

6 juli 2016

Regeringen ska låta granska om en modell med statliga premier för nya antibiotika kan testas i praktiken. Modellen avser att både skapa incitament för att tillhandahålla nya antibiotika i Sverige och att komma runt problemet med att för få nya antibiotika utvecklas eftersom det idag inte lönar sig. Nya antibiotika ska hållas i reserv för det fåtal patienter där inga äldre läkemedel hjälper, som ett sätt att bekämpa den ökande antibiotikaresistensen.

8 december 2014

Det finns stora regionala skillnader i användningen av de nya läkemedel som landstingen och SKL valt att nominera för hälsoekonomisk utvärdering i det så kallade "klinikläkemedelsprojektet", som har varit en försöksverksamhet som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) genomfört utifrån ett särskilt regeringsuppdrag. Det visar en genomgång av försäljningssiffrorna de senaste tolv månaderna.

21 oktober 2014

De tre branschorganisationerna LIF, Swedish Medtech och SwedenBIO presenterar i dag en gemensam handlingsplan för Life Science. Handlingsplanen består av 25 åtgärder för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

3 juni 2014

Gemensamt pressmeddelande från Vårdförbundet, Swedish Medtech, LIF och Swedish Labtech. Vårdförbundet har beslutat att ansluta sig till överenskommelsen om samverkansregler mellan företag inom läkemedels- medicinteknik och laboratorieteknisk industri och hälso- och sjukvården. Formellt trädde Vårdförbundets överenskommelse om anslutning i kraft den 1 juni 2014.

21 maj 2014

LIFs årliga enkät bland medlemsföretagen visar att de senaste årens dramatiska fall i antalet kliniska prövningar i Sverige nu har bromsat upp, och antalet har för tillfället stabiliserats på den nivå som gällt de senaste åren. Kliniska prövningar är en viktig del i läkemedelsföretagens forskning i Sverige, men det är också viktigt för sjukvården och för patienterna. Det är en del av sjukvårdens kunskapsuppbyggnad i strävan efter allt bättre vårdresultat, och för patienterna innebär det möjlighet till att tidigt få tillgång till de senaste landvinningarna inom medicinen.

5 maj 2014

Från och med 5 maj 2014 finns en lagerstatusfunktion, gemensam för landets samtliga apotek, som gör det möjligt för kunder att i förväg kontrollera om ett läkemedel finns tillgängligt eller om det måste beställas. Tjänsten är ett resultat av ett samarbete mellan Sveriges Apoteksförening och LIF och finns tillgänglig både för datorer, läsplattor och mobiler via Fass.se och Sverigesapotek.se.