X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Man kollar datum på sallad

Vacciner kan utrota sjukdomar

När det kommer till att skydda människor mot allvarliga sjukdomar är det svårt att tänka sig ett viktigare verktyg än vacciner. De ger ett effektivt skydd och räddar liv. Flera svåra åkommor har till och med helt eller delvis kunnat utrotas tack vare dem. Några historiska exempel är smittkoppor och pest. Mer färskt i minnet finns polio, röda hund och mässling. Om vi tittar framåt beräknas livmoderhalscancer (HPV) vara eliminerat i Sverige 2026 tack vare vaccinering av alla barn från årskurs fem. År 2030 kan det vara utrotat globalt.

Några exempel på hur vacciner bidrar till ett starkare, friskare samhälle

  • Mässling, röda hund och påssjuka var tidigare vanliga sjukdomar som kunde ge allvarliga konsekvenser. Med vaccination kan man undvika hotet om att dö i mässling, minska riskerna med fosterskador på grund av röda hund och slippa drabbas av barnlöshet på grund av påssjuka.
  • Vattkoppor innebär miljontals kronor i förlorad arbetsförtjänst för vård av sjuka barn, kostnader som kan undvikas genom vaccination.
  • Influensa och lunginflammation kostar otaliga äldre livet varje vinter och sätter hård press på hälso- och sjukvården. Med vaccinering minskas trycket.
  • Covid-19-vaccinerna var det huvudsakliga skälet till att världen kunde börja fungera mer normalt igen efter en av de mest omfattande pandemierna i modern tid.

Vacciner är en av tidernas allra främsta medicinska landvinningar. Men det är lätt att med tiden glömma bort sjukdomar som har försvunnit och deras allvarliga konsekvenser. Genom att fortsätta upprätthålla en hög vaccinationsgrad går det att förhindra deras återkomst.

Vaccinationsprogram – en framgångssaga

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn är en framgångssaga. De allra flesta blir idag vaccinerade, vilket skyddar de dem mot en rad svåra sjukdomar. I programmet ingår vaccination mot rotavirus, difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib (Haemophilus influenzae typ b), pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund och HPV (Humant papillomvirus).

Det finns även en rad mer specialiserade vacciner som rekommenderas för äldre eller speciellt svaga personer. Det gäller till exempel vaccination mot bältros, pneumokocker, influensa, tuberkulos och hepatit B.

Ett allmänt vaccinationsprogram för vuxna skulle ge skydd mot fler sjukdomar i livets alla stadier, med ännu fler vinster för samhället och folkhälsan.

Läs mer om värdet av vacciner

Läkemedelsproduktion kräver enorma arbetsinsatser

Att ta fram och leverera läkemedel är en komplex affär. Här berättar några av läkemedelsföretagens anställda om hur de bidrar till att täcka Sveriges behov av effektiva, säkra produkter.

Läs intervjuerna

Framtidens läkemedel – hopp för svårt sjuka

Forskningen har gjort stora framsteg men ännu saknas effektiva behandlingar för många svåra sjukdomar. Idag arbetar läkemedelsföretagen mer intensivt än någonsin för att få fram läkemedel. 

Läs mer om framtidens läkemedel

Vacciner kan utrota sjukdomar

När det kommer till skydd mot allvarliga sjukdomar är det svårt att tänka sig ett viktigare verktyg än vacciner. Flera svåra åkommor har till och med utrotats tack vare dem.

Lunginflammation kan botas tack vare antibiotika

I Sverige insjuknar cirka 1 av 100 personer om året i lunginflammation. Idag går det att behandla och förebygga den allvarliga sjukdomen.

Diabetes – inte längre ett hinder för ett ”normalt” liv

Diabetes en av våra största folksjukdomar. Tidigare var det en sjukdom där livet begränsades hårt. Idag kan man oftast hantera den genom olika insatser. 

Livmoderhalscancer kan förhindras

Nu går det att stoppa viruset som orsakar livmoderhalscancer. I Sverige erbjuds alla elever i årskurs 5–6 vaccin mot HPV. Det ger ett starkt skydd mot att bli infekterad.

Migrän – nu kan den plågsamma huvudvärken förebyggas

En och en halv miljon svenskar beräknas lida av migrän. Med ny medicin går det nu att mildra och till och med förhindra de plågsamma huvudvärksattackerna.

Vaccin utrotar den farliga mässlingen

Mässling är en extremt smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig hjärninflammation. Under det tidiga 1900-talet skördades hundratals människoliv om året i Sverige. Idag är mässling en sällsynt gäst.

Tack för ett gott samarbete

Varje läkemedel är frukten av ett samarbete mellan de forskande läkemedelsföretagen, akademin och hälso- och sjukvården. Bakom mediciner och vaccin som förebygger, botar eller lindrar ligger åratal av forskning inom universiteten.

Arbetet tas sedan vidare av läkemedelsföretagen, där det tar tio till femton år att utveckla en färdig behandling. I processen bidrar inte minst ett stort antal patienter genom att delta i kliniska läkemedelsprövningar i sjukvården.

Det här är Lif

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ sjukvård och för att alla patienter ska få tillgång till nya behandlingar.

Våra cirka 90 medlemsföretag jobbar outtröttligt med att forska fram och utveckla medicinska innovationer som förebygger, diagnosticerar och behandlar sjukdomar. 

Uppdaterad: 20 mars 2023