X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

EU-flagga

Pågående arbete inom EU

"The development of a flourishing health ecosystem in Europe requires a transparent system of IP incentives, boosting innovation whilst ensuring effective access to affordable medicines" (EU IP Action plan).

EU IP Action plan

EU Intellectual Property Action Plan presenterades av EU-kommissionen den 25 november 2020. Initiativet syftar till att förbättra skyddet av immateriella tillgångar och säkerställa att EU har ett fungerande och balanserat incitamentsystem som bidrar till nya innovationer och att forskningsresultat blir nya produkter och tjänster.

EU Intellectual Property Action Plan innebär att EU:s immaterialrättsliga ramverk ska uppgraderas där så behövs och målet är ett balanserat immaterialrättsligt system som kan hjälpa företag att ta fram uppfinningar, produkter och tjänster som kan minska riskerna för hälso-och ekonomiska kriser samt bidra till digital transformation och gröna omställningar. EU IP Action plan harmonieras också med EU Pharmaceutical Strategy, som EU kommissionen presenterade den 25 november 2020.

EU-kommissionen har identifierat fem utmaningar i EU IP Action plan:

 • EU:s immaterialrättsliga system är alltför fragmenterat.
 • För många företag, framför allt små och medelstora, drar inte full nytta av de möjligheter som immateriella rättigheter erbjuder.
 • Verktygen för att underlätta tillgång till immateriella rättigheter är otillräckliga.
 • Varumärkesförfalskning och piratkopiering är fortfarande vanligt.
 • Det råder brist på rent spel på global nivå, EU:s företag tappar i konkurrenskraft när verksamhet bedrivs utomlands.

EU-kommissionen har pekat ut fem fokusområden i EU IP Action plan:

 • Bättre skydd av immateriella rättigheter.
 • Uppmuntra framför allt små och medelstora företag att använda immateriella rättigheter.
 • Bättre tillgång till och delning av immaterialrättsligt skyddade tillgångar.
 • Bekämpa intrång i immateriella rättigheter.
 • Rent spel på global nivå.

Lif arbetar för att EU IP Action Plan ska uppmärksammas i Sverige samt för att säkerställa att berörda parter är införstådda med dess betydelse.

Lif arbetar för att genomförandet av initiativen ska ta hänsyn till läkemedelsbranschens behov för att säkerställa att Sverige kan fortsätta att vara en aktiv Life Science-nation. Fokusområden är bland annat:

 • Införandet av ett Unitary Patent system (UPS) i EU.
 • Optimering av nuvarande SPC-system (Supplementary Patent Certificate) framför allt avseende transparens och effektivitet.
 • Översyn av nya licensverktyg och system för tvångslicensiering.
 • Underlätta för datadelning och tillgång till data.
 • Översyn av Bolarundantaget (möjligheten att utföra kliniska prövningar för generikatillverkare för att få försäljningstillstånd utan att det ses som patentintrång).
 • Översyn av regelverk för företagshemligheter i Sverige.

Företagshemligheter

Lif arbetar för att skyddet för företagens företagshemligheter ska stärkas för att säkerställa att uppgifter ej hamnar i orätta händer och för att företagen ska kunna säkra uppgifter viktiga för utvecklandet av nya innovationer genom att:

 • Sprida kunskap om betydelsen av immaterialrätt för läkemedelsbranschen och uppmärksamma riskerna om det immaterialrättsliga systemet urholkas.
 • På Europanivå uppmärksamma det svenska perspektivet på immaterialrätt.
Uppdaterad: 26 april 2021