X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Sveriges export och import av läkemedel

Läkemedel är en av Sveriges största och viktigaste exportvaror. Värdet är i dag högre än för traditionellt starka exportbranscher som personbilar och pappersprodukter. Här kan du ta del av siffror om svensk läkemedelshandel i en internationell kontext.

Ladda ned bild: Sveriges export, import och handelsbalans av läkemedel (png)

Download picture: Sweden's import, export and trade balance of pharmaceuticals (png)

Sverige är en stor läkemedelsexportör

Illustration jordglob och texten 45 % av Sveriges totala läkemedelsexport går till USA, Kina och Tyskland.

Läkemedel utgör i dagsläget den andra största exportvaran i Sverige och nådde under 2021 ett värde på 100 miljarder kronor. Det är en minskning med 13 % jämfört med år 2020 då den svenska läkemedelsexporten nådde ett rekord på 115 miljarder kronor. Detta trots att Sveriges totala varuexport minskade med 6 % under året. Läkemedel är en av de viktigaste delarna av den svenska varuexporten och bidrar därmed starkt till Sveriges välstånd.

Läkemedelsimporten har liksom exporten fortsatt öka sedan 2000-talets början och landade 2021 på cirka 52 miljarder kronor. Jämfört med 2020 var det en ökning med 2 %.

Att exporten av läkemedel översteg importen betyder att Sverige hade en positiv handelsbalans på nästan 48 miljarder kronor 2020. Läkemedelsexporten är därmed mer än dubbelt så stor som den svenska läkemedelsanvändningen.

Läs mer om läkemedelsbranschen

 

 

Uppdaterad: 17 oktober