X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Sveriges export och import av läkemedel

Läkemedel är en av Sveriges största och viktigaste exportvaror. Värdet är i dag högre än för traditionellt starka exportbranscher som personbilar och pappersprodukter. Här kan du ta del av siffror om svensk läkemedelshandel i en internationell kontext.

Ladda ned bild: Sveriges export, import och handelsbalans av läkemedel (png)

Download picture: Sweden's import, export and trade balance of pharmaceuticals (png)

Sverige är en stor läkemedelsexportör

Illustration jordglob och texten 45 % av Sveriges totala läkemedelsexport går till USA, Kina och Tyskland.

Den svenska läkemedelsexporten går mycket starkt och nådde under 2022 ett värde på 139,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 39,4 procent jämfört med år 2021 då den svenska läkemedelsexporten låg på 100 miljarder kronor.

Läkemedel är en av de viktigaste delarna av den svenska varuexporten och bidrar därmed starkt till Sveriges välstånd. Läkemedelsexporten har mer än fördubblats de senaste tio åren och står nu för 7 procent av den totala exporten.

Läkemedelsimporten har liksom exporten fortsatt öka sedan 2000-talets början och landade 2022 på 66,1 miljarder kronor. Jämfört med 2021 var det en ökning med 25 procent.

Att exporten av läkemedel översteg importen betyder att Sverige hade en positiv handelsbalans på 73,9 miljarder kronor 2022. Läkemedelsexporten är därmed mer än dubbelt så stor som den svenska läkemedelsanvändningen.

Läs mer om läkemedelsbranschen

 

 

Uppdaterad: 17 oktober 2022