LIFs kontaktpersoner

Nedan finner du kontaktuppgifter och ansvarsområden för våra sakkunniga.

VD

Styrelseledamot EFPIA och IFPMA

Ledamot i Regeringens samverkansgrupp Hälsa och Life Science

Utbildningar

Chef Fass och Röda webben

Kontaktperson i frågor som rör eHälsomyndigheten och Inera

Medlem i:
Strategigrupp LiiV - eHM, TLV, LV och LIF
Styrelsemedlem i sektionen Läkemedelsinformation, Apotekarsocieteten

Annakarin Svenningsson Kommunikatör

Kommunikatör

Annika Johansson Ensjö Verksamhetsspecialist Fass. Föräldraledig.

Föräldraledig

Verksamhetsspecialist Fass & Röda webben (inkl. reklameraläkemedel.se)
Miljöklassificering på Fass

Bengt Mattson Sakkunnig Policy

Expert på läkemedelstillverkning och distribution

Expert vacciner och antibiotikaresistens

Expert miljö och hållbarhet

Deltagare i Nationella läkemedelsstrategin

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Hållbar Utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4
Task Force Läkemedelsanvändning

 

Carl Dahlén Tjänsteansvarig Fass

Tjänsteansvarig Fass & Röda webben

Trainee

Cecilia Kennerfalk Planeringschef

Planeringschef

Dag Larsson Senior sakkunnig policy

Regionala frågor
Nationella riktlinjer och vårdprogram
Upphandlingsfrågor

Kontaktperson Socialstyrelsen, IVO, SKL, Landsting/Regioner

Elin Feldt Sakkunnig Policy

Sakkunnig Policy

Gunilla Englund Affärsutvecklingsansvarig Fass

Affärsutvecklingsansvarig Fass

Helena Ek Administrativ koordinator Fass

Administrativ koordinator Fass

Verksamhetsspecialist Fass & Röda webben (inkl. reklameraläkemedel.se)
Miljöklassificering på Fass

Jenny Söderberg Tf Sakkunnig Policy

FoU/Kliniska läkemedelsprövningar

Johan Brun Senior medicinsk rådgivare

Senior medicinsk rådgivare

Jonas Duborn Compliance Officer

Compliance Officer

Jonas Vikman Expert läkemedel och vacciner

Expert läkemedel och vacciner

Ledamot i AESGP

Samhällskontakter

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet

Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU

Kent Björkqvist Life-time.se / Pressansvarig

Life-time.se / Pressansvarig

Jurist

Maria Fagerquist Sakkunnig Policy

Kliniska prövningar

Petra Björkstedt Facility Manager

Facility Manager

Peter Leander Kommunikationschef

Kommunikationschef

Trainee

Åsa Nilsson Ekonomichef