LIFs kontaktpersoner

Nedan finner du kontaktuppgifter och ansvarsområden för våra sakkunniga.

VD
Utbildningar

Chef Fass och Röda webben

Kontaktperson i frågor som rör eHälsomyndigheten och Inera

Medlem i:
Strategigrupp LiiV - eHM, TLV, LV och LIF
Styrelsemedlem i sektionen Läkemedelsinformation, Apotekarsocieteten

Annakarin Svenningsson Kommunikatör. Tf pressansvarig v 29-30

Kommunikatör. Tf pressansvarig vecka 29-30.

Annika Johansson Ensjö Verksamhetsspecialist Fass / Sakkunnig Policy

Verksamhetsspecialist Fass & Röda webben (inkl. reklameraläkemedel.se)
Miljöklassificering på Fass
Sakkunnig policy

Bengt Mattson Sakkunnig Policy

Hållbar Utveckling
Nationella läkemedelsstrategin 3.4
Task Force Läkemedelsanvändning

Kontaktperson Folkhälsomyndigheten

Carl Dahlén Tjänsteansvarig Fass

Tjänsteansvarig Fass

Cecilia Kennerfalk Planeringschef

Planeringschef

Dag Larsson Senior sakkunnig policy

Regionala frågor
Nationella riktlinjer och vårdprogram
Upphandlingsfrågor

Kontaktperson Socialstyrelsen, IVO, SKL, Landsting/Regioner

Elin Feldt Sakkunnig Policy

Sakkunnig Policy

Gunilla Englund Verksamhetsspecialist Fass

Verksamhetsspecialist Fass

Helena Ek Administrativ koordinator Fass

Administrativ koordinator Fass

Jenny Söderberg Tf Sakkunnig Policy

FoU/Kliniska läkemedelsprövningar

Johan Brun Senior medical advisor

Senior medical advisor

Jonas Duborn Compliance Officer

Compliance Officer

Jonas Vikman Samhällspolitisk chef

Samhällskontakter

Kontaktperson Riksdag/Regeringskansliet

Karolina Antonov Analyschef

HoS kvalitet och finansiering
Prissättning & Subventionsfrågor
Statistik & RWD

Kontaktperson TLV, Vårdanalys, SBU

Kent Björkqvist Life-time.se / Pressansvarig (ej v. 29-30)

Life-time.se / Pressansvarig (ej vecka 29-30)

Jurist

Maria Fagerquist Sakkunnig Policy

Kliniska prövningar

Petra Björkstedt Facility Manager

Facility Manager

Åsa Nilsson Ekonomichef