X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Forskare i laboratorium

En strategi för europeisk life science i världsklass

Det är bara genom att koppla ihop alla nyckelområden inom life science som Europa kan leverera den sammanhängande strategi och politik som ett livskraftigt ekosystem för medicinsk forskning, innovation och sjukvård behöver.

Ett europeiskt life science-kontor bör inrättas inom EU-kommissionen och driva på arbetet med en europeisk strategi för sektorn. Kontoret ska bygga en bro mellan de avdelningar inom kommissionen som håller i EU:s politik inom hälsa, forskning och industri såsom myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA) och generaldirektoraten med ansvar för forskning, innovation, näringsliv, folkhälsa och små och medelstora företag.

Lif vill se

  • Ett europeiskt life science-kontor och en strategi som bygger upp Europas konkurrenskraft.

Reformagenda för EU

Det som händer i EU har en direkt inverkan på Sverige. Där stiftas många av våra lagar och dit går majoriteten av vår export. Lif vill ha ett mer konkurrenskraftigt, hållbart och friskare Europa, där invånarna har god tillgång till effektiva läkemedel och en högkvalitativ vård.

Foto på kontaktpersonen
Jenni Nordborg Chef internationella relationer

Chef internationella relationer

Uppdaterad: 2 juli