X

Din webbläsare stödjs inte längre!

Din webbläsare, Internet Explorer, är för gammal och stödjs inte längre av detta verktyg. Vänligen uppdatera din webbläsare till Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Så arbetar Lifs medlemsföretag med läkemedelssäkerhet

Lifs medlemmar jobbar för att det ska vara så tryggt som möjligt att ta läkemedel. Här möter du några av alla som bidrar i det omfattande arbetet med läkemedelssäkerhet, bland annat genom att systematiskt utreda och följa upp signaler om biverkningar eller utveckla innovationer som gör det enkelt för patienterna att ta sina läkemedel på rätt sätt.

Utvecklingen går snabbt framåt. Det kommer nya typer av läkemedel och gränsen mot medicinteknik blir svårare att dra. Detta innebär stora möjligheter men också utmaningar. För att patienterna på ett tryggt sätt ska kunna ta sina läkemedel är ett systematiskt säkerhetsarbete, väl avvägda åtgärder för riskminimering och dialogen mellan företag, hälso- och sjukvård och patienter centralt.

"Säkerheten är en prioriterad fråga för oss"

Malin Parkler är vd på Pfizer i Sverige. Hon berättar om utvecklingen inom tekniska hjälpmedel för säker läkemedelsanvändning och utmaningen i att skapa effektiv kommunikation där viktig information verkligen når fram till alla som behöver den.

Bra med en balanserad dialog om nytta och risker

På Janssen har man tänkt nytt kring kommunikationen om användningen av deras produkter. Olivia Sobejko berättar om förändringsarbetet och den viktiga dialogen: tillsammans med sjukvårdspersonalen bidrar branschen till att minimera antalet biverkningar.

"Nya tider ställer nya krav på arbetet med läkemedelssäkerhet"

Den mänskliga faktorn är en stor orsak till läkemedelsskador. En åldrande befolkning där alltfler tar mediciner, den pressade situationen inom vården och splittrade journalsystem ställer krav på arbetet med läkemedelssäkerhet. Patienterna tvingas också axla ett större eget ansvar. AstraZeneca arbetar med att göra det enkelt att ta sina läkemedel på rätt sätt, berättar företagets medicinska chef Andreas Heddini.

"Kommunikationen är avgörande för trygg läkemedelsanvändning"

Informationsflödet kring läkemedelsäkerhet är konstant och kravfyllt. Uppdaterad kunskap om företagens produkter måste nå ut till vårdgivarna, och patienterna behöver enkel och korrekt information för att kunna sköta sin medicinering. I framtiden kan artificiell intelligens förenkla och förbättra procedurerna, berättar Raphael Van Eemeren som arbetar med läkemedelssäkerhet på Amgen.

De flesta fall av skador från läkemedel går att undvika

Fass arbetar för att alla ska få den information de behöver för att kunna genomföra sin behandling. Att vara insatt i hur ens medicin ska användas ökar säkerheten markant. Utvecklingschef Gunilla Englund berättar om hur man hittar viktig information på fass.se.

Målet: så få biverkningar som möjligt

Lifs medlemsföretag övervakar biverkningar och kommer på innovativa lösningar som gör det enkelt för patienterna att ta sin medicin på rätt sätt. Patricia Jiménez och Mario Clementi är två av alla de som jobbar med läkemedelssäkerhet.

Läs mer om deras arbete

Lifs expertnätverk för läkemedelssäkerhet

System för biverkningsövervakning, appar och ny teknik är viktiga redskap men faller platt utan kunskap, kommunikation och dialog mellan alla berörda parter. Därför är vi på Lif stolta över att vårt nätverk för läkemedelssäkerhet har ett aktivt forum för dialog såväl mellan medlemsföretag som med viktiga myndigheter som Läkemedelsverket.

Det nordiska och europeiska perspektivet är också ständigt i fokus genom vårt samarbete och dialog med branschorganisationer utanför Sverige.

Expertnätverket anordnar regelbundet informationsdagar för medlemsföretagen – vilket både är ett bra sätt att föra ut kunskap om läkemedelssäkerhet och fördjupa diskussionen.

Lär dig mer om läkemedelssäkerhet

När ett läkemedel efter en lång process blir godkänt och produktionen kan börja måste läkemedelsföretagen säkerställa att tillverkningen uppfyller höga krav på kvalitet och säkerhet. Men en minst lika viktig uppgift väntar när läkemedlet når konsumenterna. Då påbörjas ett omfattande arbete med att följa upp användningen och se till att det är tryggt och säkert att ta det.

Läs mer om läkemedelssäkerhet

Uppdaterad: 23 februari 2023